Haberin yayım tarihi
2011-02-21
Haberin bulunduğu kategoriler

Minder gedragsproblemen bij kinderen door Triple P

Tijdens de internationale conferentie 'Helping Families Change' maakte de Universiteit Antwerpen de eerste resultaten van drie jaar Triple P bekend. De provincie Antwerpen stapte in 2007 in het Positive Parenting Program om ouders opvoedingsondersteuning te bieden bij gedrags- en emotionele problemen van hun kinderen.
 
Uit een telefonische enquête van de provincie Antwerpen bleek dat 18,4 % van de zeshonderdveertig ondervraagde ouders het gevoel heeft geen steun te krijgen bij de opvoeding van hun kinderen. Met het Triple P-project wil Antwerpen opvoedingsondersteuning bieden. Daarom investeerde de provincie 5,44 € per kind onder de twaalf jaar. Sinds de start van Triple P in de provincie Antwerpen in 2007 namen zo'n twintigduizend gezinnen deel aan een informatieve groepsbijeenkomst of een training. Op basis van 7.431 vragenlijsten maakte de Universiteit Antwerpen een evaluatierapport. Daaruit blijkt dat de aanpak van Triple P werkt. Het aantal kinderen met gedragsproblemen daalde met 11 % en het aantal kinderen met emotionele problemen met 7 %.
 
Positief ouderschap
 
Alle organisaties die veel contact hebben met ouders met jonge kinderen kregen de kans medewerkers op te leiden om het Triple P-programma te kunnen toepassen. De nadruk ligt op lichte vormen van ondersteuning of hulp, maar er zijn ook intensievere trainingen in de provincie Antwerpen. Kind en Gezin biedt huisbezoeken of ouders kunnen terecht op het consultatiebureau. Kind en Gezin heeft ook verschillende informatiebladen over concrete opvoedingsvragen en een brochure over positief opvoeden die ouders gratis kunnen krijgen.
 
De Nieuw-Zeelandse professor Matt Sanders wil met zijn Triple P-project vanuit een preventieve aanpak positief ouderschap beïnvloeden. Het programma is gericht naar de totale bevolking, maar haalt hoge scores bij kwetsbare en allochtone gezinnen. Triple P heeft effect bij kwetsbare ouders zoals ouders in armoede, alleenstaande ouders en ouders met intellectuele beperkingen,  maar ook bij kwetsbare kinderen zoals kinderen in behandeling bij een kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum.
 
Spelen
 
"We gaan samen met de ouders op zoek naar wat voor hen belangrijk is in het opvoedingsproces", vertelt Leen Du Bois van Kind en gezin. "We willen ouders laten ontdekken dat opvoeden ook leuk kan zijn. Triple P is een laagdrempelig project, alles is bespreekbaar en dat is niet zo vanzelfsprekend want opvoeding is soms nog steeds een taboe. Zo heb ik bijvoorbeeld eens een mama ontmoet die steeds hulpverleners over de vloer kreeg die zeiden dat spelen met haar kinderen belangrijk is. Maar die vrouw had dat nooit gekend, ze wist niet hoe ze moest spelen en niemand had haar dat uitgelegd."
 
Dertiende keer
 
Op donderdag 10 februari opende prinses Mathilde de dertiende editie van de conferentie 'Helping families change' op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Meer dan vierhonderdtachtig wetenschappers en hulpverleners uit vierentwintig landen wisselden er hun kennis en ervaringen uit over Triple P. Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, sloot af op vrijdagnamiddag.
 
© 2011 – StampMedia – Nele Lauryssen

Son Haberler

Hits: 8726 Visitors: 3168
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.