Haberin yayım tarihi
2012-01-21
Haberin bulunduğu kategoriler

AB Daimi Temsilci Yardımcısı Ö. Faruk Doğan AB Türkiye ilişkileri ile ilgili bir brifing verdi.

AB Daimi Temsilci Yardımcısı Ömer Faruk DOĞAN 13 Ocak 2012 tarihinde Tümsiad Genel Merkezinde Tümsiad yönetim kurulu üyelerine AB Türkiye ilişkileri ile ilgili bir brifing verdi.

Tümsiad Belçika Başkanı Sn. Hamarat’ın açış konuşmasını takiben Sn. Doğan ikinci dünya savaşından sonraki süreçten başlayarak Avrupa Birliğinin bu günkü 27 üyeden oluşan süreci özetleyerek AB’yi bu günkü noktaya getiren önemli büyük olayları ve AB’nin derinleşerek genişleme süreçlerini özetle aktardı.

Ayrıca AB nin makro ekonomik büyüklükleri ve dünya ekonomisi ve dünya ticaretindeki gelişmesi ve bu günkü yerini rakamsal büyüklükler ile ifade etti. Özet olarak AB nin 500 Milyon nüfusun üzerinde dünyanın en büyük pazarlarından birisi olduğunu yıllık 16 Trilyon Euro Gayrı Safi Milli Hasıla ile Dünyanın en büyük ekonomik birlikteliğini oluşturduğunu ve yıllık yaklaşık 3 Trilyon Euro dış ticaret hacmi ile dünya dış ticaret hacminden aldığı payın büyüklüğüne dikkat çekti.

Müteakiben Sn. Doğan Türk ekonomisini ve yapısını anlatarak özellikle son 10 yıl içerisinde Türkiye’nin kayıt etmiş olduğu ciddi ekonomik gelişmelere ve dünya ekonomisindeki yerine değindi. Bu gün itibariyle Türkiye’nin 1 Trilyon doların üzerine çıkan Gayrı Safi Milli hasılası ile dünyanın 16 büyük ekonomisini oluşturduğun, AB içerisinde ise Türkiye’nin 6. büyük ekonomiyi oluşturduğunu vurguladı. 2011 yılı itibariyle Türkiye’nin 134 Milyar $ ihracat olmak üzere, 280 Milyar $’lık bir dış ticaret hacmine ulaştığını ve özellikle AB’nin en büyük ticari partnerimiz olduğunu belirterek, yanı sıra Türkiye’nin Komşu ve Çevre Ülkeler ile Afrika, Asya ve Amerika Stratejilerine yer vererek Türkiye’nin bu alanda da büyük bir gelişme kaydederek Komşu ve Çevre ülkelerin ihracatımızdaki payının hızla artırılarak bu gün % 15 in üzerine çıkarıldığını esas hedefin Pazar çeşitliliği olduğuna işaret ederek geliştirilen yeni stratejiler ile 2023 yılında Türkiye’nin 500 Milyar $ düzeyinde bir ihracatı hedeflediğini bunun için Türkiye’de özellikle bilgi teknolojileri ve Savunma Sanayi ye büyük ehemmiyet ve ağırlık verdiğini belirtmiştir.

Sn Doğan sunumunda devamla 1963 yılında başlayan Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimini özetleyerek Türkiye’nin 1987 yılında tam üyelik başvurusunu resmen yaptığını ve 1999 yılında Türkiye’nin Resmen AB ye aday ülke statüsü kazandığını, 1995 yılında ise AB ile imzalanan 1/95 sayılı karar ile de 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren de tarım ürünleri hariç olmak üzere AB ile Gümrük Birliği anlaşması imzaladığını, tarihsel gelişimi içerisinde GB anlaşmasının Türkiye sanayi ve ihracatında meydana getirdiği yapısal değişiklikler ve dönüşümleri ifade ederek mevcut GB anlaşmasının Türkiye’nin AB ile ulaşmış olduğu bu günkü Dış Ticaret Hacmini taşıyabilecek yeterlilikten uzaklaştığını esas olarak GB anlaşmasının Türkiye’yi tam üyeliğe taşıyacak bir mekanizma olarak kurulduğunu ancak siyasi gerekçeler ile Türkiye’nin AB ye tam üyeliğinin gecikmesinin ortaya çıkardığı aksaklıklara değinmiştir. Esas olarak Gümrük Birliği anlaşmasına rağmen halen Türkiye’nin henüz vize sorununu aşamamış olması, AB’nin imzalamış olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları paralelinde Türkiye’nin de bu ülkeler ile paralel STA imzalamakta karşılaştığı güçlükler, Kara Yolu Ulaşım kotaları gibi karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması gereken temel sorunları olduğunu belirtmiştir.

Türkiye’nin AB için taşıdığı ekonomik öneme de değinen Doğan, Türkiye’nin AB için rakip değil tamamlayıcı bir ekonomi ve ticaret yapısına sahip olduğunu, özellikle Türkiye’deki genç nüfusun AB açısından önemine yer veren Doğan ayrıca özellikle Türkiye’nin coğrafi konumu nedeni ile AB’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında oynadığı stratejik önemi ve özellikle bölgenin su ihtiyacının karşılanmasında Türkiye’nin önemli bir barış güven ve huzur unsuru olarak sahip olduğu su kaynaklarının bölge barışı ve geleceği açısından taşıdığı stratejik öneme yer vermiştir.

Son olarak Sn. Doğan AB içerisinde yaşayan 4.5 milyonun üzerindeki Türk nüfusun ve Tümsiad çatısı altında toplanmış bulunan iş adamlarımızın, ekonomik ve sosyal açısından AB ve Türkiye açısından taşıdığı önemin altını çizerek; 1960’lı yıllarda iş gücü ihtiyacı için Avrupa’ya göç eden vatandaşlarımızın bu gün 2. ve 3 üncü  nesil olarak bulundukları ülkelerde büyük ekonomik etkinliklere imza attıklarını, hem bulundukları ülke ekonomisi, hem AB Ekonomisi ve dolaylı olarak da Türkiye açısından büyük ehemmiyet taşıdıklarını, AB deki yaklaşımların ve gelişmelerin teknoloji ve bilgi birikiminin bizzat Türkiye’ye taşınmasında ciddi bir köprü rolüne haiz olduklarını vurgulayarak, AB-Türkiye entegrasyonu ve ekonomik, Ticari işbirliğinin geliştirilmesinde vatandaşlarımızın sahip olduğu etken rolün önemi dile getirmiştir.

Vatandaşlarımızın bulundukları ülke ekonomisine ve günümüzün en büyük problemlerinden birisini oluşturan istihdam sorununa sağlayacakları katkının Türkiye açısından da çok ciddi açılımlara imkan sağlayacağı, bunun için teknik gelişmelerin ekonominin ve ticaretin yakından takip edilerek özellikle genç neslin yetişmesi ve nitelikli yapıya kazandırılması konusunda Sivil Toplum Kuruluşlarının önem ve ağırlığına yer vererek etkinliklerini ve dayanışmalarını yaygınlaştırarak bu anlamda gençlerin yetişmesine özel önem göstererek hem kendi toplumumuza hem de içinde yaşadığımız ülke toplumlarına sağlayabilecekleri katkının önem ve ehemmiyeti üzerinde ısrarla durulmuştur.
Daha sonra, toplantı güncel konulardan Euro krizi ve olabilecek muhtemel gelişmeler konu ile ilgili gündeme gelen sorulara cevap verilerek toplantı sonuçlandırılmıştır.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.