Haberin yayım tarihi
2013-10-26
Haberin bulunduğu kategoriler

AB KOMİSYONU 2013 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU

Müzakere başlıkları ve Katılım Ortaklığı Belgesi karşılaştırmalı tablo 

Gelişmeler:

Ekonomi Bakanlığı malların serbest dolaşımı alanındaki genel ilkelerin uygulanmasını risk temelli ithalat denetim sistemi (TAREKS) kapsamı içinde bulunan diğer ürünleri de kapsayacak şekilde genişletmiştir.

A.TR sertifikalı ve AB‟de serbest dolaşımda bulunan ürünler için ithalat izni menşei ve ek denetim gözetmeden verilmektedir. Bu durum, uzun yıllardır süren Türkiye‟ye AB‟den giren üçüncü ülke menşeli ürünlere uygulanan uygunluk denetimi sorununu resmen çözmüştür.

2012‟de yürürlüğe girmiş olan karşılıklı tanıma ilkesi 2013‟te bir Ürün Güvenliği ve Denetimi Genelgesi‟yle uygulamaya konmuştur.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) AB Standardizasyon Komitesi (CEN) ve AB Elektro-Teknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) standartlarını kabul etmeye devam etmiştir. AB ile bu alanda uyum %99 seviyesine ulaşmıştır.

TÜRKAK tarafından verilen akreditasyonlar %26 oranında artmıştır.

Bakanlar Kurulu denetim kurumlarının görevlerini tanımlayan bir kararname kabul etmiş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yetki alanındaki ürünlerin piyasa denetimi konusunda bir düzenleme yayımlamıştır.

Ekonomi Bakanlığı tarafından bakanlıklar arası yasama ve politika yürütme eşgüdümü üzerine teknik düzenlemeler konusunda bir genelge yayımlanmıştır. Genelge ithalat kontrolüne risk analizi temelli çağdaş bir yaklaşım getirmekte, Bakanlığa teknik düzenlemeleri Dünya Ticaret Örgütü‟ne (DTÖ) ve AB‟ye bildirmek için açık bir sorumluluk vermektedir.

Kozmetikler alanındaki yasal düzenlemelerde yapılan değişiklik, düzenlemenin eklerini AB müktesebatına uyumlu hale getirmiştir.

Taşınabilir basınç aletleri ve inşaat malzemeleriyle ilgili çıkarılan yasalar Türkiye‟nin AB müktesebatına uyumuna katkıda bulunmuştur.

 

 RAPORUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ..

2013 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU KARSILASTIRMALI INCELEME.pdf

 Dr Bahadır Kaleağası
 International Coordinator  -  TÜSİAD
Turkish Industry & Business Association
www.tusiad.org

 President, Bosphorus Institute
www.institut-bosphore.org

 BRUSSELS :
TUSIAD Representation to
the EU and BUSINESSEUROPE
(The Confederation of European Business)
T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi
kaleagasi@tusiad.org   www.kaleagasi.net

Son Haberler

Hits: 9496 Visitors: 3229
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.