Haberin yayım tarihi
2015-06-11
Haberin bulunduğu kategoriler

AP PARLAMENTERLERİ TÜRKİYE'DEN ENDİŞELİ.

Türkiye’de 2014 yılı içinde reformlar bağlamında kaydedilen ilerlemelere ilişkin aldıkları kararda Parlamento Üyeleri, ülkenin iç politika tercihleri yaparken reform sürecini odakta bulundurması ve AB’nin merkezinde yer alan demokratik kural ve ilkelere “kesin suretle” bağlı kalması gerektiğini ifade ederler. Parlamenterler basın ve ifade özgürlüğü ile yargının bağımsızlığına riayet edilmesi yönünde Türkiye’ye ısrarla çağrıda bulunarak gerçekleştirilen seçimleri memnuniyetle karşıladıklarını da ifade ederler.

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile yapılan katılım müzakerelerinin yürütülüşünü gözden geçirmesi ve AB-Türkiye ilişkilerinin nasıl daha fazla geliştirilip yoğunlaştırılabileceği konusunda bir değerlendirme yapması gerektiğini söyleyen parlamenterler Komisyon’un ayrıca, Kürt toplumuyla barış sürecini neticelendirmek üzere Türk hükümeti tarafından sarf edilen çabalara, ülkenin güney doğusunda sosyoekonomik programlar ve eğitim programları yoluyla destek olmasını ister.

"Türk seçmenler bir değişim istediklerini göstermiş bulunuyor. Tepkimiz, kapıyı kapatmak olmamalıdır,” diye konuşan Hollandalı Sosyal Demokrat raportör Kati Piri, 127 çekimser, 94 ret ve 432 kabul oyu alan raporunun onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu rapor da açık bir dille, Türkiye ile her düzeyde daha az değil, daha fazla angajman çağrısında bulunmaktadır."

Parlamento, seçimlerin “Türk demokrasisinin dayanıklılığını ve yurttaşlarının demokratik ruhunu” göstermiş olduğunu ifade ederken, “Türkiye’nin modern tarihindeki en kapsayıcı; temsil niteliği en yüksek ve ülkenin çeşitliliğini yansıtan parlamentosunu” memnuniyetle karşılar. Ülkedeki demokratikleşme süreci ve AB ile olan reform diyalogunu yeniden canlandırması beklenen istikrarlı ve kapsayıcı hükümetin kurulması doğrultusunda çalışmaları için tüm siyasi partilere çağrıda bulunur.

Basın ve Internet özgürlüğüne saygı; yolsuzlukla mücadele

Parlamenterler Türkiye’de yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve verimliliği ile güçler ayrılığı konusunda endişe taşımaktadır. Türk hükümetinin “öncelikli olarak” basın özgürlüğünü de teminat altına alması gerektiğini ifade eden parlamenterler, basın özgürlüğü ve fikir çoğulculuğuna karşı hükümet tarafından sergilenen tutumun, AB temel haklarıyla bağdaşmadığını ve “müzakere sürecinin ruhuyla ters düştüğünü” kuvvetli bir dille ifade ederler.

Türk hükümetince sosyal medya ve web sitelerine erişime yönelik yapılan yasaklama girişimlerini; gazetecilere yönelik sindirme ve diğer baskıları kınayan Parlamento, etkin reformların desteklenmesi amacıyla, adalet ve temel haklar konusundaki görüşmeleri başlatması yönünde Konsey’e yapmış olduğu çağrıyı bir defa daha yineler. Parlamento, yolsuzlukla mücadele konusunda ise uygun yasal çerçevenin oluşturulması için Türkiye’nin daha fazla siyasi irade göstermesi gerektiğini vurgular.

Dış politika işbirliğini ve yüz yüze irtibatı hızlandırmak

“AB-Türkiye arasında dış politika sahasında varolan işbirliği ve terörle mücadele diyalogu hızlandırılmalı ve Türkiye, Irak ve Levant İslam Devleti olarak adlandırılan İŞİD gibi terör gruplarıyla mücadele için tüm kaynaklarını kullanmalıdır” diyen parlamenterler, insanlar arası irtibatın arttırılması için sadece vize serbestisi yoluyla değil [diğer yöntemler de izlenerek] daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğinin de altını çizerler.

Kıbrıs

Parlamenterler her iki toplumun liderlerine, Kıbrıs’ın birleşmesi ile ilgili olarak BM Genel Sekreteri himayesinde görüşmelere yeniden başlamaları çağrısını yapar. “Türkiye [adadan] askerilerini çekmeye başlamalı ve Gazimagosa bölgesini BM’ye devretmeli; Kıbrıs Cumhuriyeti ise AB gümrük gözetimi altında Gazimagosa limanını açarak, Kıbrıs Türklerinin AB ile yasal yoldan ticaret yapmasına imkân tanımalıdır” diyen parlamento üyeleri, ayrıca Türkiye’nin “Kıbrıs’ın işgal altındaki bölgelerine daha fazla Türk vatandaşının yerleştirilmesi” [tavrından] kaçınması gerektiğini de sözlerine eklerler.

Raporun tam metni:

EP-TURKEY Resolution 2014

ep-turkey-resolution-20141.pdf

Son Haberler

Hits: 5827 Visitors: 3052
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.