Haberin yayım tarihi
2009-03-06
Haberin bulunduğu kategoriler

Avrupa İş Dünyası Gündemi 5 Mart 2009

BU SAYIDA:
 
BUSINESSEUROPE
AB DÖNEM BAŞKANLIĞI
TRANSATLANTİK EKONOMİK KONSEY
SOSYAL ORTAKLAR
BOSMIP II
SOSYAL POLİTİKALAR
DEVLET YARDIMLARI
FİNANS PİYASALARI
KORUMACILIK

BUSINESSEUROPE, Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu olarak AB üyesi ve aday ülkelerden özel sektör temsil kuruluşlarını bünyesinde topluyor. Avrupa iş dünyasının ortak sesi olarak AB kurumları ve hükümetleri tarafından resmen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu olarak tanınıyor.

Uzman komiteleri, ihtisas komisyonları ve en üst düzey siyasal ve ekonomik girişimleriyle BUSINESSEUROPE AB siyaset oluşturma ve karar alma sürecinin temel direklerinden biri olarak etkinliklerini sürdürüyor. Türkiye'den TÜSİAD ve TİSK BUSINESSEUROPE'un tam üyesidirler.

Bu bültende aylık olarak Avrupa iş dünyasının öncelikli konularını ve bunlar etrafında oluşan siyaset gündemini özetlemeyi hedefliyoruz.

Dr Bahadır Kaleağası
AB ve BUSINESSEUROPE nezdinde
TÜSİAD ve TİSK Daimi Temsilcisi - BrükselBUSINESSEUROPE

- BUSINESSEUROPE Başkanı Seilliere ve Genel Direktör Philip de Buck, Alman Sanayi Birliği'nin (BDI) kuruluşunun 60. yıldönümünü kutlamak üzere "Geleceğe Doğru Hep Birlikte" sloganıyla düzenlenen konferans ve gala yemeğine katıldı. Düzenlenen etkinliklerde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Michael Glos ile de biraraya gelen Seilliere ve de Buck, Avrupa ekonomisinin ekonomik krizden sıyrılması için BUSINESSEUROPE'un önerdiği girişimler ve politikaları aktardı.

Seilliere özellikle üç öncelikli alanda acil olarak harekete geçilmesi gerektiğine işaret etti. Bu alanlar: mali baskının azaltılması, yeniden yapılandırma planlarının uygulamaya konulması, ekonomik büyümeyi artıracak reformların hızlandırılması.

AB ülkelerinin uyguladığı banka kurtarma planlarının kapsam ve büyüklüğünün etkileyici olduğunu belirten Seilliere bu planların etkinliğinin ve getirdiği sonuçların ise ülkeler arasında farklılık gösterdiğine işaret etti. Bankalar arası piyasadaki güvensizliği ortadan kaldırmak için Avrupa Merkez Bankası'nın bir "takas merkezi" rolü üstlenmesini önerdi.

Almanya'nın tereddütlü bir yaklaşım sonrasında ekonomik kurtarma paketi açıklamasının olumlu bir gelişme olduğuna işaret eden Seillliere, AB düzeyinde açıklanan kurtarma paketinin inandırıcılığının güçlendirilmesi için Almanya'nın kararlılığının çok önemli olduğunu vurguladı.

AB Dönem Başkanlığı

- BUSINESSEUROPE Başkanı Ernest-Antoine Seillière ve Genel Direktör Philippe de Buck, 16 Şubat'ta AB Dönem Başkanlığı başkenti Prag'ı ziyaret ettiler. Çek Cumhuriyeti Sanayi Birliği Başkanı Jaroslav Míl eşliğinde Başbakan Mirek Topolánek ve Başbakan Yardımcısı ve AB Bakanı Alexandr Vondra ile görüşen BUSINESSEUROPE heyeti, Avrupa özel sektörünün ekonomik durumun iyileştirilmesi, enerji güvenliği ve Dünya Ticaret Örgütü ticaret anlaşmaları müzakerelerinin sona erdirilmesi konularının altını çizerek AB Dönem Başkanlığı yönetiminin bu alanlarda somut adımlar atmasının beklendiği mesajını verdi.

Transatlantik Ekonomik Konsey

- BUSINESSEUROPE, ABD Ticaret Odası ve çok sayıda Avrupalı ve Amerikan özel sektör kuruluşu, 9 Şubat'ta Başkan Obama'ya Transatlantik Ekonomik Konsey'in (TEK) tekrar faaliyete geçirilmesi için çağrıda bulundular. BUSINESSEUROPE ile ABD Ticaret Odası, düzenleyici politikalarda işbirliğinin geliştirilmesi için TEK'e başından beri destek vermekteler ve Avrupalı ve ABD'li parlamenterler ile AB Dönem Başkanlığı yönetiminin sürecin ilerlemesi yönünde siyasi desteği artırması gerektiği görüşündeler.

Yayımlanan ortak bildiride, iş dünyasının iki tarafı ilgilendiren ekonomik konulara yaklaşımına değinildi ve TEK sürecinin güçlendirilmesi için şu önerilerde bulunuldu:
       
• 2007 AB-ABD Transatlantik Ekonomik Entegrasyonu Çerçeve Programı'nın devamı niteliğinde şu alanlarda ortak çalışmalara ağırlık verilmesi: Düzenleyici politikalar, mali piyasalar, ticaret ve taşımacılık güvenliği, yenilikçilik ve teknolojik gelişim, fikri mülkiyet hakları, enerji, yatırım, rekabet, hizmet sektörü ve kamu alımları.
       
• ABD'den kabine düzeyinde bir Beyaz Saray yetkilisi ile AB Dönem Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak çalışan bir AB Komisyonu üyesi tarafından yürütülen TEK eşbaşkanlığına, Beyaz Saray'dan yeni bir eşbaşkan atanması.
       
• İstihdamın artması ve ekonomik büyüme için daha yakın işbirliği ve eşgüdümün sağlanması.

Sosyal Ortaklar

- José Manuel Barroso başkanlığında toplanan AB Komisyonu üyeleri, 25 Şubat'ta Avrupa sosyal ortaklarını ilk defa olarak bir çalışma toplantısına dahil etti. Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), Avrupa Esnaf, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME), Avrupa Hizmet Sektörü İşverenleri Birliği (CEEP) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ortak pazar ve kararlaştırılan yardım paketinin krizle mücadele ve istihdamın artırılmasında faydalı oldukları ve AB düzeyinde daha fazla önlem alınması konularında fikir birliğine varıldı.

Komisyon ve sosyal ortaklar, Avrupa Birliği sosyal ve ekonomik hedeflerine ulaşma yolunda ortaklaşa çalışmanın gerekliliğini vurgularken, katılan kurumlar büyüme ve istihdama dair alınması gereken önlemlere ilişkin görüşlerini aktardılar.

BUSINESSEUROPE tarafından sunulan kriz strateji planı şu dört temele dayanıyor:
       
• Şirketlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması.
       
• Üye devletlerin büyüme ve istihdamı ekonomik yardım paketleri ile desteklemesi.
       
• Yapısal reformların uygulamaya geçmesinin hızlandırılması.
       
• Her tür korumacılık eğilimine karşı koyulması. 
 
- AB'ye yeni üye ve aday ülkelerde sosyal taraflara teknik destek sağlama amaçlı ortak bir proje kapsamında BUSINESSEUROPE, Avrupa Esnaf, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME), Avrupa Hizmet Sektörü İşverenleri Birliği (CEEP) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 3 Şubat'ta Ankara'da "Avrupa'da Sosyal Diyalog" konulu bir seminer düzenledi. Türkiye işçi ve işveren sendikaları, ulusal kurumların gelecekte Avrupa sosyal diyaloğuna katılımları için yapmaları gereken hazırlıkları tartıştılar ve önümüzdeki aylarda atılması gereken ortak adımları belirlediler. Bu kapsamda BUSINESSEUROPE, İşverenler Kaynak Merkezi (Employers Resource Centre) tarafından hazırlanan çeşitli kapasite geliştirme araçlarını tanıttı ve Türk kurumlarını bunlardan faydalanmaya davet etti.

BOSMIP II

- BOSMIP II (Business Organisations as Single Market Integration Players) projesi, 26-30 Ocak tarihleri arasında Brüksel'e bir inceleme gezisi düzenledi. Hedef ülkeler Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın işveren ve sektör federasyonlarından 11 katılımcının bulunduğu ziyaret programına TÜSIAD'ı temsilen Melda Çele ve Berna Toksoy katıldılar.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn başta olmak üzere yüksek düzey AB yetkilileri ile Bulgar ve Romen parlamenterlerle yapılan görüşmeler, katılımcıların işveren temsilcilikleri ile AB kurumları arasındaki ilişki ve etkileşimi yerinde görerek incelemelerine fırsat sundu. Programda ayrıca BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck ve uzmanların katılımıyla birçok toplantı düzenlendi ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi teknik grup toplantılarına gözlemci olarak katılım sağlandı.

- AB'ye yeni üye ve aday ülkelerde sosyal taraflara teknik destek sağlama amaçlı ortak bir proje kapsamında BUSINESSEUROPE, UEAPME (Avrupa Esnaf, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği), CEEP (Avrupa Hizmet Sektörü İşverenleri Birliği) ve ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) 3 Şubat'ta Ankara'da "Avrupa'da Sosyal Diyalog" konulu bir seminer düzenledi. Türkiye işçi ve işveren sendikaları, ulusal kurumların gelecekte Avrupa sosyal diyaloğuna katılımları için yapmaları gereken hazırlıkları tartıştılar ve önümüzdeki aylarda atılması gereken ortak adımları belirlediler. Bu kapsamda BUSINESSEUROPE, İşverenler Kaynak Merkezi (Employers Resource Centre) tarafından hazırlanan çeşitli kapasite geliştirme araçlarını tanıttı ve Türk kurumlarını bunlardan faydalanmaya davet etti.

Sosyal Politikalar

- BUSINESSEUROPE Genel Direktör'ü Philippe de Buck, Avrupa Metal Sektörü İşverenleri'nin 3 Şubat'ta yaptığı toplantısında BUSINESSEUROPE'un mevcut finansal ve ekonomik krizin işgücü piyasası ve genel anlamda sosyal ilişkilerde yol açtığı sonuçlar hakkındaki görüşlerini açıkladı ve Avrupa'nın Sosyal Piyasa Ekonomisinin yeniden nasıl oluşturulması gerektiğini anlattı.

Genel olarak de Buck konuşmasında makro ekonomik durumla ilgili olarak kurtarma planlarının mutlaka uygulamaya konulmasını, "İstikrar ve Büyüme Paktı" içinde esneklikler sağlanabileceğini ancak bu esnekliklerin Paktın özüne zarar vermeyecek şekilde olmasını ayrıca, Avrupa Merkez Bankası ve Euro grubunun rolünün genişletilmesi gerektiğini söyledi.

De Buck, Avrupa'nın Sosyal Pazar Ekonomisi ile ilgili olarak, öncelikle Avrupa iş dünyasının mevcut Avrupa Sosyal modelini korumak isteğinin açık olduğunu ancak işgücü piyasası ile ilgili analizlerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda üç önemli noktaya değinen De Buck, ilk olarak çalışma süreleri konusunda esneklik sağlanmasının zorunlu olduğunu, ikinci olarak üye ülkelerin ücret dışı maliyetleri azaltması gerektiğini, son olarak da ülkelerin ve firmaların eğitime odaklanılmasının geleceğe yönelik mükemmel bir yatırım olacağını söyledi.

Devlet Yardımları

- BUSINESSEUROPE, AB Komisyonu'nun, devlet yardımları ile ilgili olarak etkili, basit ve tahmin edilebilir prosedürler oluşturma isteğini desteklediğini açıkladı. Devlet yardımları ile ilgili kurallara üye devletlerin uyduğunun değerlendirilmesi konusunda etkin ve süratli prosedürler, ekonomik zorlukların var olduğu ve pazarlara kamu müdahalelerinin arttığı zamanlarda daha zorunlu olmakta.

Avrupalı şirketler, kontrol tedbirlerinin, tahmin edilebilir ve daha kısa zamanlı olmaya yöneltilmesini, prosedürlerde yer alan ara adımların açık olmasını, üye devletlerin gerektiği gibi ve doğru haber vermesini özendirecek mekanizmaların getirilmesi ayrıca, internette daha fazla bilgi sağlayan ve üçüncü şahısların katılımını kolaylaştıran yüksek düzeyde şeffaflığı getirecek düzenlemelerin yapılmasını öneriyor.

Finans Piyasaları

- BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck, Avrupa Politika Etüdleri Merkezi Başkanı Onno Ruding (CEPS) ile finansal piyasaları ve finansal kurumların denetimini görüşmek üzere 12 Şubat'ta buluştu. Görüşmenin ardından BUSINESSEUROPE, Finansal Denetim Üst Grubu Başkanı Jacques de Larosière'e finans piyasalarının denetimini güçlendirmek üzere düşünülen yeni yapı ile ilgili BUSINESSEUROPE'un görüşlerini yansıtan bir mektup gönderdi.

Finans piyasalarının yaşadığı sıkıntılar devam ediyor. Banka zararları hakkındaki son raporlar, derinleşen resesyon ile birleşince, varlık fiyatlarının yeni bir azalma sarmalına girmesi, kredi kısıtlamaları, artan finansman maliyeti gibi riskleri arttırıyor. Bu durum finans dışı firmalara karşı artan bir tehdit oluşturuyor. Bu bağlamda BUSINESSEUROPE, sınır ötesi denetimi finans piyasalarında güveni yeniden temin etmek ve gelecekte yaşanabilecek sistematik riskleri engellemek açısından önemli görmekte.

Mevcut denetim yapısı esas olarak ulusal bazda yürütülmekte, halbuki finans piyasaları uluslar arası anlamda artan oranda bütünleşmekte. BUSINESSEUROPE güçlü ve etkin sınır ötesi denetimi; finans piyasaları üzerinde yapılacak reforma dengeli bir yaklaşım bulmak, gereğinden fazla mevzuatı engellemek, ve finansal yeniliklerin faydalarını korumak için temel koşul olarak görmekte.

Korumacılık

- BUSINESSEUROPE, bazı ABD Senato ve Temsilciler meclisi üyelerine bir mektup göndererek mevcut ekonomik kriz sebebiyle ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanan planda yer alan korumacı maddeler karşısında endişelerini dile getirdi.

BUSINESSEUROPE, 800 milyar dolarlık destek planı içerisinde yer alan "Amerikan Malı Al" maddesine karşı çıkan Avrupalı ve Amerikalı iş gruplarına desteğini açıkladı. Söz konusu plan ABD'de altyapı yatırımlarına harcanan parayı ihtiyaçtan fazla arttırmak suretiyle ABD ekonomisini canlandırmayı amaçlıyor, ancak "Amerikan Malı Al" maddeleri gibi korumacı koşullar içeriyor.

Plan dahilinde yapılacak ihaleler kapsamında altyapı inşaatlarında Amerikan malı malzemelerin kullanılması amacıyla Amerikan olmayan malların kullanımı konusuna sıkı kısıtlamalar getiriyor. Söz konusu durumun Amerikan tedarik pazarında yer alan firmalara ve AB ihracatçılarına karşı ciddi etkileri olabilir. Bunun dışında diğer ülkelerinde ulusal tedarik pazarlarına girişi kısıtlamak yönünde misilleme yapmasına neden olabilir. Bu bağlamda, BUSINESSEUROPE plana ilişkin kanunun korumacı maddeleri sebebiyle gönderdiği mesajın, AB firmalarını negatif etkilemesinden endişe duymakta.

********
HAZIRLAYANLAR :
Suna Orçun - Serhan Salman
bxloffice@tusiad.org
www.tusiad.org
www.businesseurope.eu 
 

Son Haberler

Hits: 6234 Visitors: 3067
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.