Haberin yayım tarihi
2011-07-26
Haberin bulunduğu kategoriler

Avrupa İş Dünyası Gündemi..22 Temmuz 2011 Tusiad Raporu

AVRUPA ÖZEL SEKTÖR KONFEDERASYONU

AVRUPA İŞ DÜNYASI GÜNDEMİ

 

BU SAYIDA:

BUSINESSEUROPE

AB – G. KORE

AB - SİNGAPUR

AB - ABD

AB - MERCOSUR

DİJİTAL GÜNDEM

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

EMİSYON TİCARETİ SİSTEMİ

REKABETÇİLİK

TELEKOMÜNİKASYON

BUSINESSEUROPE, Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu olarak AB üyesi ve aday ülkelerden özel sektör temsil kuruluşlarını bünyesinde topluyor. Avrupa iş dünyasının ortak sesi olarak AB kurumları ve hükümetleri tarafından resmen Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu olarak tanınıyor.

Uzman komiteleri, ihtisas komisyonları ve en üst düzey siyasal ve ekonomik girişimleriyle BUSINESSEUROPE AB siyaset oluşturma ve karar alma sürecinin temel direklerinden biri olarak etkinliklerini sürdürüyor. Türkiye`den TÜSİAD ve TİSK BUSINESSEUROPE`un tam üyesidirler.

Bu bültende aylık olarak Avrupa iş dünyasının öncelikli konularını ve bunlar etrafında oluşan siyaset gündemini özetlemeyi hedefliyoruz.

Dr Bahadır Kaleağası

Uluslararası Koordinatör

AB ve BUSINESSEUROPE nezdinde

TÜSİAD ve TİSK Daimi Temsilcisi - Brüksel

 

BUSINESSEUROPE

- BUSINESSEUROPE Başkanlar Konseyi toplantısında 10 Haziran tarihinde alınan kararı takiben, Sırp İşverenler Derneği 1 Temmuz 2011 itibariyle BUSINESSEUROPE üyeliğine kabul edildi.

Sırp İşverenler Derneği BUSINESSEUROPE’un 41nci üye federasyonu oldu. Coğrafi temsil sınırlarını genişleten BUSINESSEUROPE’un şu anda 35 ülkeden 41 üyesi bulunuyor.

AB – G. Kore

- BUSINESSEUROPE ve G.Kore AB Daimi Temsilciliği AB – G.Kore Serbest Ticaret Anlaşması’nın 1 Temmuz 2011 tarihinde geçici olarak yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak yüksek düzeyde ortak bir öğle yemeği toplantısı düzenledi. Toplantıya G.Kore’nin AB nezdindeki Büyükelçisi Ho-Young Ahn ve AB Komisyonu adına AB – G.Kore Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Başmüzakerecisi Ignacio Garcia-Bercero katıldı. Toplantıda Avrupa iş dünyasının AB – G.Kore arasındaki STA’dan en fazla faydayı nasıl sağlanacağı masaya yatırıldı. BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck toplantıda anlaşmanın doğru uygulanmasının ve denetlenmesinin önemini vurguladı.

AB - Singapur

- BUSINESSEUROPE Uluslararası İlişkiler Direktörü Adrian van den Hoven ve Kıdemli Danışmanı Pascal Kerneis Singapur’un AB nezdindeki Büyükelçisi Anil Kumar Nayar ile bir araya geldiler.

Toplantıda devam etmekte olan ve yılsonuna kadar tamamlanması beklenen AB – Singapur Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerindeki son durum ele alındı.

BUSINESSEUROPE AB iş dünyasının STA müzakerelerinin en hızlı biçimde tamamlanmasına ve ASEAN bölgesi ülkeleriyle gelecekte yapılabilecek diğer anlaşmalara da örnek teşkil etmesine verdiği desteği iletti.

AB - ABD

- BUSINESSEUROPE ABD Çalışma Grubu 1981- 2008 arasında (6 hükümet değişikliği boyunca) ABD Bütçe ve Yönetim Daire`sinde yasal düzenlemelerle ilgili olarak görev yapmış olan John Morrall’ın katılımıyla gerçekleşti. John Morrall ABD Ticaret Odası`nın isteği üzerine hazırladığı ABD ve AB arasında yasal düzenlemelerin birbirine uyumlu olması için nasıl bir ortak sistem kurulması gerektiğine dair çalışmasının sunumunu yaptı. Katılımcılar arasında AB Komisyonu Girişimcilik ve Sanayi Genel Müdürlüğü`nden yetkililer ve BUSINESSEUROPE üye federasyonları yer aldı.

J. Morrall`ın sunumu ve hazırladığı raporla ilgili bazı bilgiler:

• Temelde AB ve ABD`nin birçok ortak noktası bulunmakta; ortak kültür ve değer yargıları, gelir düzeyinin benzer seviyede olması gibi.

Ortak noktaların daha fazla ön plana çıkarılması kamuoyunun yaklaşımını da olumlu etkileyecektir.

• ABD ve AB`de ekonomik büyümenin hızlanması için ticaretin daha da serbestleştirilmesine yönelik düzenlemeler; işlerliği sağlamak üzere de daha uyumlu ve sadeleştirilmiş bir yasal çerçeve "beter regulation" gereklidir.

• Her iki tarafın ortak hedefi yasaların ve standartların oluşturulması sırasında daha güçlü bir işbirliğinin kurulması olmalı.

• Transatlantik ticaretin yaklaşık %45`i aynı grup içindeki şirketler arasında gerçekleşiyor.

• Yasalar ve standartlarda uyumlaşma için ABD ve AB`de bu alanda çalışan devlet kurumlarının kendi aralarında güven ilişkisi tesis edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

J. Morrall çalışmasında otomotiv, kimyasallar ve ilaç sanayi sektörlerini ele alarak ulaştığı bulgular üzerinden bir değerlendirme gerçekleştirmiş.

Bu kapsamda:

• Otomotivde AB ihracatının %40`ı ABD`ye; ABD ihracatının %16`sı AB`ye yönelik. Güvenlik standartları ise temelde birbirine eşit değerde. 2007`de ikili ticaret hacmi 53 milyar USD`ye ulaşmış bulunuyor.

• Otomotiv sektörü ele alınarak yapılacak Transatlantik işbirliği sonucunda her iki tarafın ekonomilerine %7`lik bir katkı söz konusu olabilecek.

• 2007 yılında kimya sanayinde ikili ticaret hacmi 60 milyar USD olarak gerçekleşmiş. Standartlar ve yasalarda uyum halinde her iki tarafın toplam kazancı 6,5 milyar USD olabilecek.

• İlaç sanayinde dünya pazarı 2009`da 808 milyar USD büyüklüğe sahip. ABD-AB arası ticaret 2007`de 55 milyar USD tutarında. Bu ticaret hacminin %15`i AB`nin talep ettiği tarife dışı maliyetlerden, %10`u ise ABD`nin yasal uyum zorunluluklarından ileri geliyor. Olası bir uyum halinde toplam kazanç 3 milyar USD olabilecek.

AB - Çin

- Ticaretten sorumlu AB Komiseri Karel De Gucht ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Singapur ve Çin’e gitti. AB-Çin Ortak Komitesi toplantısına katılacak olan De Gucht, Çin Ticaret Bakanı Chen Deming ile Avrupa’nın Çin’deki yatırımlarının ve aradaki ticaretin artırılması için yapılması gerekenleri ve Avrupalı şirketlere ne şekilde yol gösterilebileceğini görüşecek. De Gucht’ün gündemindeki diğer önemli konular arasında Çin’in hammadde ticaretine uyguladığı tarife dışı kısıtlamalar, kamu mal alımlarına Avrupalı şirketlerinin erişiminin kısıtlı olması ve Çin’in fikri mülkiyet hakları alanında Avrupalı şirketlerden beklentileri yer alıyor.

AB - Japan

- BUSINESSEUROPE Başkanı Thumann Japonya özel sektörünün temsil kuruluşu Nippon Keidanren’den bir üst düzey heyet ile 8 Temmuz’da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Japonya’da yaşanan deprem felaketinin Japon ekonomisine ve küresel tedarik zincirine etkileri ile AB ile Japonya arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması olasılığı konuları ön plana çıktı.

Başkan Thumann BUSINESSEUROPE’un ABJaponya arasındaki ticaret ilişkileri konusunda açık fikirli olduğunu ancak, Avrupa iş dünyasının olası bir STA kapsamında Japonya’nın üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirebileceğine ilişkin bazı kuşkularının bulunduğunu belirtti. Bu noktada özellikle ticarette tarife dışı engellerin ortadan kaldırılması konusunda bir çalışma yapılarak Japonya’nın bu engelleri hangi noktaya kadar kaldırabileceğinin belirlenmesi gerektiğine işaret etti.

AB Komisyonu’ndan yetkililerin bu çalışmayı yapmaya başlamış olduğunu belirten Thumann, mal ticareti, ticaretin ve gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması, fikri mülkiyet hakları, çevre, teknik engeller, kamu mal alımları, hizmetler, yatırım ve Çin gibi üçüncü ülkelere yönelik ticaret politikaları ile sürdürülebilir kalkınma gibi konularda yapılacak çalışmaların da bunu takip etmesi gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonu Avrupa iş dünyasının Japonya ile ticaretlerinde karşılaştığı güçlüklerin neler olduğuna dair bir çalışma başlatmış bulunuyor. Bu amaçla Komisyon Avrupalı şirketlerden Japonya’daki faaliyetlerinde ve Japonya ile ticaretlerinde karşılaştıkları zorluklar hakkında bildirimde bulunmalarını istiyor.

AB - Mercosur

- AB ile Mercosur arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin altıncı turunun gerçekleştiği 7 Temmuz’da BUSINESSEUROPE, EuroChambers, Brezilya iş dünyasından temsilciler ve Mercosur-AB İş Forumu’ndan katılımcılar AB ve Mercosur’u temsil eden müzakereciler ile bir araya gelerek bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. Müzakerelerin önemli bir aşamaya geldiğini belirten taraflar, varılan noktada artık tarafların birbirlerine hangi teklifleri ileteceğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret etti. Görüşmelerin uzaması durumunda iş çevrelerinin iki taraf arasında bir serbest ticaret anlaşması tamamlanacağına dair güveninin sarsılacağı vurgulanırken, müzakerelere başlandığı sırada kısa bir süre içinde tamamlanması hedefinin koyulmuş olduğu hatırlatıldı.

Halihazırda AB Mercosur’ün en büyük ticaret ortağı durumunda; Mercosur’ün dünyanın geri kalanı ile ticaretinin %20,7’si AB ülkeleriyle gerçekleşiyor. AB aynı zamanda 165 milyar €’luk yatırımla Mercosur ülkelerindeki en büyük yatırımcı durumunda bulunuyor. AB ile Mercosur arasında serbest ticaret anlaşmasının tamamlanması durumunda mal, hizmetler ve tarım ürünleri ticaretinin yanı sıra yatırımlarda da büyük bir artış olması bekleniyor.

Dijital Gündem

- BUSINESSEUROPE Dijital Gündem için önceliklerini ortaya koyan bir belge yayımladı. Belgede etkin bir şekilde geliştirilmiş dijital tek pazarın büyümeye aracılık edebileceği ve birçok sektörde verimlilik ve yenilikçilik bakımından ciddi yararlar doğurabileceği vurgulandı. Bu doğrultuda, Dijital Tek Pazarın tam olarak işlevsel hale getirilmesinin önündeki engellerin bir an önce kaldırılması için çağrıda bulunuldu.

BUSINESSEUROPE tarafından hazırlanan belgeye göre Dijital Tek Pazar için çizilmesi gereken etkin çerçevenin ele alması gereken önemli konular şunlar:

• Dijital altyapı geliştirilmesi, bu bağlamda geniş bantlı internetin kapsama alanının tüm AB vatandaşlarını ve KOBİ’ler de dâhil olmak üzere şirketlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi;

• Kişisel verilerin ve özel hayatın korunması için AB kurallarının etkin bir şekilde düzenlenmesi ve uygulanmaya konulması;

• E-işletme ve e-ticaret alanlarında atılımlar yapılması, sınır-ötesi elektronik iş faaliyetleri ve ticaretin artırılması için tek pazarda geçerli olan kurallara bütünlük ve açıklık getirilmesi;

• Bilişim ve iletişim teknolojilerinde ar-ge çalışmalarının desteklenmesi, daha fazla ar-ge faaliyeti gerçekleştirilmesinin önündeki idari engellerin azaltılması;

• Telif hakları konusunun ve mevcut parçalı telif hakları sisteminin AB kapsamında ele alınması;

• Teknolojik tarafsızlık korunurken, birlikte çalışabilirlik ve standartlaşmanın artırılması.

İklim Değişikliği

- BUSINESSEUROPE Genel Direktörü Philippe de Buck ve BUSINESSEUROPE İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Nick Campbell, AB Komisyonu İklim Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Jos Delbeke ile bir araya geldi. Toplantıda 2050 yılı için düşük karbon yol haritası ve BUSINESSEUROPE tarafından Haziran ayında bu konuda yazılmış olan mektup masaya yatırıldı.

Toplantıda BUSINESSEUROPE bu yol haritasının hazırlanmasına verdiği desteği yinelerken, yol haritasının iklim değişikliği politikalarında uluslararası bir gelişme sağlanmadan hukuken mutabakat sağlanmış 2020 salınım azaltma çerçevesinde bir değişikliğe neden olması olasılığından duyduğu kaygıyı dile getirdi.

BUSINESSEUROPE AB’nin mevcut 2020 enerji ve iklim hedeflerini destekliyor ve Avrupa iş dünyasının öngörüsünü artırabilmesi için daha uzun vadede gerekleşebilecek gelişmeler konusunda çerçeve çizilmesini faydalı buluyor.

Bununla birlikte, 2030, 2040 ve 2050 yıllarına kadar yapılması gereken emisyon azaltmaları konusundaki görüşlerin bu kısıtlama seviyelerinin teknik ve ekonomik bakımdan fizibilitesi incelenmeden kabul edilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Emisyon Ticareti Sistemi

- BUSINESSEUROPE AB Komisyonu’na AB Emisyon Ticareti Sistemi’nin piyasa gelişimi konusunda bir tutum belgesi göndererek görüşlerini dile getirdi.

AB Komisyonu tarafından değerlendirilen iki öneriden ilkine göre karbon sertifikaları, mevcut durumda sadece karbon sertifikası türev araçlarını kapsayan Mali Araçlar Piyasası Yönergesi dâhilinde tanımlanabilir. İkinci öneri ise karbon piyasası için özel bir çerçevenin geliştirilmesini öngörüyor.

BUSINESSEUROPE daha önce yayımlamış olduğu tutum belgesinde dile getirdiği şekilde aynı konuda mükerrer düzenleme yapılmaması gerektiğinin altını çizerken, spot piyasalar için piyasada etkin oyuncuların ve karbon piyasasının özelliklerini dikkate alan hususi bir rejim oluşturulması için çağrıda bulundu.

Rekabetçilik

- Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) AB, ABD ve Meksika tarafından Çin’e karşı bazı hammaddelere ihracat kısıtlamaları getirdiği gerekçesiyle açılan davada bu kısıtlamaların çevresel nedenlerden ötürü meşru sayılamayacağına ve kaldırılmaları gerektiğine karar verdi. DTÖ Paneli kararında bu hammaddelerin ticaretine getirilen kısıtlamaların üretim de aynı şekilde kısıtlanmadığından ötürü çevre koruma amacına ulaşmakta etkin olmayacağı belirtiliyor. Panel, bir ülkenin kendi iç piyasasında da doğal kaynaklarını sürdürülebilir ve çevreye dost bir biçimde kullanmaması durumunda, DTÖ kuralları kapsamındaki istisnalardan yararlanamayacağını belirtiyor. DTÖ paneli bu istisnaların doğayı koruma adı altında yerel üreticileri uluslararası rekabetten korumak amacıyla kullanılamayacağının da altını çiziyor.

Telekomünikasyon

- AB cep telefonu operatörlerinin 2007’de kabul edilen ve 2009’da değişiklikler yapılan AB kuralları gereğince 1 Temmuz 2011 tarihinden 30 Haziran 2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere dolaşım (roaming) perakende ücretlerinde tekrar indirime gitmeleri gerekiyor. “Eurotariff” adlı ücretlendirme seçeneğinden faydalanan tüketiciler Kendi ülkeleri dışında başka bir AB ülkesindeyken yaptıkları aramalar için en fazla 0,35 € ve cevapladıkları aramalar için de en fazla 0,11 € ödeyecekler. Bu indirimler Haziran 2012 sonunda yürürlükten kalkacak mevcut AB Dolaşım Yönergesi kapsamındaki düzenlemelerle yapılan fiyat kısıtlamalarının son aşamasını oluşturuyor. AB Komisyonu 30 Haziran 2012’de yayımladığı raporda bu tarz fiyat kısıtlamalarının düzenlemeye konu olan dönemde geçici olarak dolaşım fiyatlarını düşürmeye yaramakla birlikte, altta yatan dolaşım hizmetlerinde rekabet eksikliği sorununu çözmediğini belirtmişti. Bu nedenle AB için Dijital Gündem’de belirlenen hedeflere sürdürülebilir bir biçimde ulaşmak için yeni bir düzenlemenin yapılması gerektiğinin ortaya konduğu çalışmada, 2015 yılına kadar ulusal telekomünikasyon tarifeleri ve dolaşım ücretleri arasındaki farkın sıfıra yaklaşması gerektiği vurgulandı. AB Komisyonu bu kapsamda ses, yazı mesaj ve veri dolaşımı piyasalarındaki yapısal sorunlara uzun-vadeli çözüm sunacak yeni teklifini önümüzdeki günlerde açıklayacak.

*

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

www.businesseurope.eu

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.