Haberin yayım tarihi
2012-02-23
Haberin bulunduğu kategoriler

Avrupalı sosyal demokratlar:Türkiye'nin AKP yönetiminde AB'ye üye olması çok zor.

Avrupalı sosyal demokrat partileri bir araya getiren ve Avrupa düzeyinde ikinci büyük parti olan PES’ten bugün Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili çok önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye’nin AB üyeliğine PES’in açık desteği olduğu ancak bugün yaşanan tıkanıklığın Avrupa ve Türkiye’deki muhafazakar siyasi hareketler olduğu vurgulandı. Ayrıca AKP’nin muhafazakar politikaları ile Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin mümkün olamayacağına değinildi.

Bu açıklamayla ilk kez Avrupalı bir kurum tarafından AKP hükümeti ve Avrupalı bazı sağ kanat siyasetçilerinin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğine yönelik  politikalarının yarattığı sonuçlar açısından benzeştiği tespiti bu kadar güçlü şekilde yapılmış oldu.

Açıklamanın tam metnini aşağıda okuyabilirsiniz:

Aday statüsünün verilmesinden on iki yıl ve müzakere sürecinin başlamasından altı yıl sonra AB-Türkiye ilişkileri fiili olarak durmuş vaziyettedir. Sürecin tekrar canlandırılması, hem Türkiye’nin hem AB’nin çıkarına olacaktır. Hedef Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğidir. Üyeliğin açık uçlu ve şartlara bağlı bir süreç olduğu doğrudur, ancak siyasi vetolar da içermemelidir. Avrupa Sosyalist ailesi, AB entegrasyonuna ve genişlemeye en çok destek veren siyasi ailedir. PES bundan dolayı, yeni bir AB-Türkiye gündeminin başlatılmasını önemli görmektedir.

AB’deki ve Türkiye’deki sağ kanat çoğunluğu, şu anki çıkmazın baş sorumlularıdır. Almanya’daki Sayın Merkel ve Fransa’daki Sarkozy gibi, AB’nin muhafazakâr liderleri, Türkiye’ye üyelik yerine bir “imtiyazlı ortaklık” için çağrıda bulundular. Türk üyeliğine karşı kullandıkları söylemler korkular üzerine kuruludur ve Türkiye’nin AB’ye girmemesini hedeflemektedir. Nitekim, bu söylem Türk kamuoyunu da etkilemektedir.  Bunun sonucu olarak, Türk vatandaşları AB üyeliği umudu konusunda giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşamakta ve bu aynı zamanda AB’nin cazibesini yitirmesine yol açmaktadır. Birkaç yıl evveline kadar AB üyeliği büyük toplumsal bir destek görürken, şu an bu destek hayli azalmıştır.

Türkiye’de AKP Hükümeti eskiden olduğu gibi AB üyeliği için çaba göstermemektedir. Biz Türkiye’de, demokratik mesuliyeti tekrar ve tekrar tehlikeye atan endişe yaratıcı eğilimleri izlemekteyiz. Bunun sonucu olarak, AKP politikaları Türkiye’yi AB üyeliği için daha da elverişsiz hale getirmiştir. Bu politikalar, özellikle yargının bağımsızlığı bakımından güçler ayrılığının zayıflamasına ve Türkiye’de ifade özgürlüğünün gittikçe zarar görmesine yol açmıştır. Buna ilaveten, AKP’nin tüm topluma olan etkisinin, kadın hakları ve LGBT topluluğuna yansımaları olumsuz olmaktadır. Laik yaşam tarzına karşı büyüyen bir hoşgörüsüzlük vardır.

AB muhafazakârları ve AKP politikaları Türkiye’nin AB üyesi olma şansını zayıflatmaktadır. AKP, Avrupa Halk Partisinin (EPP) gözlemci üyesi olup, Türkiye’nin AB üyeliğine gayretli bir biçimde karşı olan Avrupalı muhafazakârlarla yan yana oturmaktadır.

Türkiye’nin AB üyeliği süreci yeniden canlandırılmalıdır. Türkiye’deki üye partilerimizle ve ilerici kadın, gençlik ve azınlık hareketleriyle işbirliği içerisinde olmamız ve böylece farklı çerçeveler ve kurumlar içerisinde Türkiye’nin AB üyelik sürecine dâhil olmalarını sağlamalıyız. Türkiye’nin demokratik geleceği Avrupa’dır. Netice olarak, yenilenmiş bir AB-Türkiye gündemi için çağrıda bulunuyorum.

Sergei Stanishev,

PES Başkanı

İngilizce:

http://www.pes.org/en/news/pes-president-sergei-stanishev-calls-renewed-eu-turkey-agenda

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.