Haberin yayım tarihi
2014-04-07
Haberin bulunduğu kategoriler

BİZ ÇALIŞANLARDAN YANAYIZ..

Dostlar,

Yaklaşan bölgesel, federal ve Avrupa parlamento seçimleri çoğumuz tarafından genellikle ilgisiz ve pasif bir şekilde izlenilir. Çünkü şimdiye kadar seçilen vekiller ve onların ait olduğu partiler vatandaştan uzak ve sorunlarına yabancı kalıp, sadece iktidar mücadelesi verdiler.

Biz bu kültürü değiştirmek ve harekete geçmek için adaylığımızı açıklıyoruz. Bu nedenle amacımız, önümüzdeki seçimleri bir demokratik forum haline getirebilmektir. Bizim seçim anlayışımız yönetime dahil olmak ve hepimizi ilgilendiren kararlara hep beraber katılmaktır, bu da dolaysız bir demokrasi anlayışıdır.

Sağ partiler sosyal yıkım politikalarını uygularken, merkez partilerin alternatif sunamayıp, sağ’ın ideolojisine endekslenmektedirler.

Belediye seçimleri döneminde yaklaşık 8.000 kadar anket gerçekleştirerek, vatandaşların sorunlarını belirledi. Simdi ise bölgesel, federal ve Avrupa seçimleri için, Belçika’da 41.420 kişi ile anket yaparak kampanyasını yürütüyor ve bir program oluşturuyor.

Bu çerçevede, biz, insanlar arasında hiç bir ayırım etmeden toplumun bütün bireylerine sesleniyoruz:

- çünkü biz çalışanlardan yanayız. Küreselleşmenin getirdiği liberal politikalar Belçika’da sanayilerin kapanması ve işsizliğin yoğunlaşmasını getirdi. Bu da fakirliğin yaygınlaşmasını ve aşırı gelir eşitsizliğini yarattı. Bu yıkım politikalarına dur demek için, biz devletin ekonomik alana müdahale etmesini ve sosyal adaleti sağlamasını savunuyoruz.

-çünkü biz işsizlerden, engellilerden ve emeklilerden yanayız. Işsizler, engellilerin ve emeklilerin aldığı yardımlar yaşanılır düzeye yükseltilmeli ve her türlü ayrımcılıkların son bulması olacak.

- çünkü biz gençlerden yanayız. Iyi bir gelecek için, iyi bir eğitim olması gerektiğini düşünuyoruz. Bütün çifte standart uygulamalara karşı, eşit bir eğitimi savunuyoruz. Devlet, bütün imkanlarıyla eğitimi destekleyip, kaliteli bir eğitim ile sağlıklı bir gençliğin yetişmesini hedefliyoruz. Ayrıca işsizliğin giderilmesi için iş imkanları yaratılmalı.

- çünkü biz kadınlardan yanayız. Kadınlara yönelik bütün eşitsizlik ve ayırımcılığa karşı mücadelenin önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Işde, evde, okulda, sokakda ve heryerde kadınlar eşit haklara sahip olması gerekiyor. Kadınlara karşı her türlü şiddetin cezalandırılması ve kadın-erkek eşitliği eğitim programlarında daha fazla işlenmesini talep ediyoruz.

- çünkü biz göçmenlerden yanayız. Göçmenler hem yerli emekçiler gibi zor koşullarda çalışıp, hemde aynı sorunlarla yüz yüze kaldılar. Fakat, farklılıklarından dolayı, ırkçılığa ve ayırımcılığa maruz kalıyorlar hala. Bizim amacımız, göçmenlerin kendi kaderlerini ellerine alması ve haklarını savunmasıdır. Onları politik, sosyal ve kültürel alana aktif bir şekilde çekmektir.

Buraya 50 yıl önce gelen göçmenler emeğini pazarlayıp, hayatlarını, bizlere güzel bir ortam hazırlama çabası içinde geçirdiler. Bizler ise, burada büyüyen gençlik olarak, bunun bir ilerisine götürüp sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanda kendimizi üretmek ve Belçika’lı topluluklar ile beraber geleceğimizi inşa etmek gibi misyonla karşı karşıyayız. Bu artık bize empoze edilen göçmen kimliğini aşarak ve Belçika toplumunun bir parçası olarak kendimizi ifade etmekten geçer.

Seçimleri kazandığımızda sorun ve sıkıntılarımız kısa süre içerisinde çözülecek mi ? Hayir, fakat şu gerçek ki bizlere yeni bir nefes, yeni bir ruh, yeni bir hoşgörü anlayışı sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Siyasi dengesizliği dengelemek için yeni bir alternatif düşünce, yeni bir güce ihtiyacımız var. Bu değişimi gelin hep beraber sağlayalım !

Sesinizi sesimize katalım, din, dil, ırk ve her türlü farklılık gözetmeden halkların kardeşliğini sağlayalım.

• Zenginin zenginleştiği, fakirin fakirleştiği yaşama hayır !

• Avrupa ve Belçika Bankalarına milyarlarca yardımlara hayır !

• Çalışanların ve kadınların işsizliğe itilmesine hayır !

• Gençliğin geleceğini ayırımsız ve ayrıcalıksız kurabilmesi için iş imkanı !

• Yaşanılır ve dayanışmacı bir Belçika ve Avrupa için el ele !

Tercihli oylarınızla belirleyici olun.

Nuray Sari

Bağımsız Milletvekili Adayı

PVDA+ Antwerpen Valiliği Listesi

9. sıra Federal Parlamento Adayı

Özgür Gümüs

Bağımsız Federal Milletvekili Adayı

PVDA+ Antwerpen Valiliği Listesi

7. sıra Flaman Bölge Parlamentosu Adayı

Son Haberler

Hits: 6105 Visitors: 3060
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.