Haberin yayım tarihi
2008-02-12
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de bir hafta….11 Şubat 2008

AB - Türkiye
 
- Fransa özel sektörünün temsil kuruluşu MEDEF'in 7-8 Şubat'ta Brüksel'de gerçekleştirilen genel kurulunda onur konuğu olarak bir konuşma yapan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, Avrupa ekonomisinin köklü bir reform, girişimcilik, küresel rekabet gücü ve yaratıcılık gereksinimi olduğuna dikkat çekerek iş dünyasına seferberlik çağrısında bulundu. Verheugen bu çerçevede Türkiye'nin AB üyeliğinin Avrupa'nın küresel rolüne yapacağı önemli katkıya dikkat çekti.
 
- Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk, başörtüsünün yüksek öğretimde serbest bırakılmasını içeren anayasa değişikliğine ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine bu konudaki en büyük kaygısının "bütün enerjinin sadece başörtüsü meselesine odaklanmış olması ve 301 gibi, Vakıflar Kanunu gibi toplumu ilgilendiren ve yakından tartışılan diğer hürriyetlerin bu tartışmadan sonra gündemden düşmesi ve unutulmaya sürüklenmesi" olduğunu belirtti.
 
Üniversitelerde başörtüsünün serbest olmasını desteklediğini belirten Lagendijk, "anayasa değişikliklerinin yapılış ve tartışılma biçimi, aceleye getirilmiş olması ve bu konudaki korku ve hassasiyetlerin göz önünde bulundurulmaması üzücü bir süreçtir" dedi.
 
- Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Hollandalı Hıristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten, Türkiye'de üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakan yasal düzenlemeye Avrupa'nın karışmaması gerektiğini söyledi.
 
Raportör Oomen-Ruijten, "Türk siyasetçilere, ifade özgürlüğü gibi geçen yıl söz verdikleri reformları gerçekten ele almaları çağrısında bulunuyorum. Dini azınlıkların serbestçe faaliyet gösterebilmelerini öngören Vakıflar Kanunu taslağı, TBMM'nin gündeminde olmasına rağmen başörtüsü konusu nedeniyle geri planda kaldı. Bu durum endişe verici" şeklinde görüş bildirdi.
 
- AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Marios Matsakis tarafından verilen, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt PKK'nın yasallaştığını söyledi, bu doğruysa PKK'nın AB terör listesinden çıkarılması gerekmiyor mu?" şeklindeki soru önergesini yanıtladı.
 
Rehn Türkiye'nin vatandaşlarını PKK saldırılarına karşı koruma çabalarını desteklediklerini belirterek, "Türkiye'deki tüm siyasi partilerin güçlerini teröre karşı mücadelede birleştirmeleri ve PKK'yı açık bir şekilde kınamaları önemlidir" dedi.
 
AB Reform Antlaşması
 
- Fransa Lizbon Antlaşması'nı (AB Reform Antlaşması) kabul etti. Antlaşma millet meclisinde 7 Şubat'ta yapılan oylamada '52' hayır oyuna karşı 336 'evet' oyuyla; 8 Şubat'ta senatodaki oylamada ise 13 çekimser ve 42 'hayır' oyuna karşı 265 oyla kabul edildi.

Sosyalist Parti üyesi milletvekilleri Antlaşma'yı halkoylamasına götürmediği için Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi eleştirmelerine karşın yapılan meclis oylamasında olumlu yönde oy kullandı.

Rekabet ve Şirket Birleşmeleri
 
- AB Komisyonu elektrikli ev aleti sektöründe faaliyet gösteren Hollanda merkezli Hagemayer şirketinin Almanya, İsveç ve Avusturya'daki mağaza zincirlerinin Fransa merkezli Sonepar tarafından alınmasını onayladı.
 
- AB Komisyonu Polonya merkezli Zachodni Bankası ve İngiltere merkezli Aviva sigorta grubu arasındaki ortak girişimi onayladı.
 
İç Pazar
 
- 7 Şubat'ta AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen "Avrupa Şirket Ağı" (Entreprise Europe Network) adlı yeni AB iş destek ağını başlattı. Özellikle KOBİ'lere destek sağlayacak ve "tek durak" anlayışı ile hizmet verecek ağ, AB ülkeleri, Türkiye, diğer aday ülkeler ve katılımcı üçüncü ülkelerde olmak üzere 500'den fazla iletişim noktası içeriyor. "Avrupa Şirket Ağı", 1987 ve 1995'den beri hizmet veren Avrupa Bilgi Merkezleri ve Yenilikçilik Aktarım Merkezleri ağlarının yerini alacak. İrtibat noktaları tarafından verilecek hizmetler şunlar:
 
- Şirketleri yurtdışına açılma çalışmalarında desteklemek
 
- Şirketlere fikri mülkiyet hakları, AB mevzuatı ve standartları gibi teknik konularda yardımcı olmak ve yenilikçiliği desteklemek
 
- Şirketleri AB projeleri ve mali yardımlarına ulaşım konusunda bilgilendirmek
 
- AB politikalarının şirketler üzerindeki etkileri ile ilgili AB Komisyonu'na geri bildirimde bulunmak.
 
- AB Komisyonu 31 Ocak'ta Tek Pazar'da müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesini amaçlayan bir tasarı sundu. AB Komisyonu'nun tüketici haklarından sorumlu üyesi Meglena Kuneva tarafından tanıtılan tasarı, pazarı gözlemleme ve elde edilen verileri analiz etme bileşenlerinden oluşan iki aşamalı bir "Tüketici Pazar Gözlemi" aracı oluşturulmasını amaçlıyor.

Bu yeni aracın amacının fiyatları düzenlemek veya pazara müdahale etmek olmadığını belirten Kuneva, hedefin ortak pazardaki verimliliği artırmak ve olası pazar aksaklıklarını düzeltmek olduğunu vurguladı.
 
Aynı tarihte, üye ülkelerde toplanan ve fiyatlar, şikayetler, güvenlik ve memnuniyet gibi göstergelere dayanan verilerin toplandığı ilk "derecelendirme tablosu" da açıklandı. Listeye göre Danimarka, Finlandiya, İsveç ve İrlanda'daki tüketiciler gıda fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler oldu.
 
"Tüketici Pazar Gözlemi" aracı tasarısının gelecek yıl içinde sonuçlanması bekleniyor.
 
Enerji
 
- AB Komisyonu Nabucco doğal boru hattı projesinin Avusturya bölümünü kapsamak üzere AB yasalarıyla paralel olarak, üçüncü tarafların erişimi konusunda muafiyet getirdi. Bununla birlikte enerji piyasasında rekabet koşullarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla gelecekteki kapasite paylaşımı konusunda Avusturya enerji piyasası düzenleme makamının ek koruma tedbirleri getirmesini önerdi. Önlemler Nabucco'nun Avusturya çıkışlı kapasitesinin yarısından fazlasının bir firmanın eline geçmesini engellemek ve kapasitenin üçüncü taraflara paylaşımının ayrımcılık yapılmaksızın ve saydam bir şekilde olmasını sağlamak üzere konulacak.
 
Nabucco şirketi Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'da "düzenlenmiş üçüncü taraf erişimi" konusundaki genel kuralla ilgili muafiyet almak üzere Komisyon'a başvuruda bulunmuştu. Yeni altyapı projelerinde kapasite paylaşımı yapılması ve ulaştırma tarifelerinin serbestçe belirlenmesi amacıyla bu tür muafiyetler AB müktesebatınca sağlanabiliyor.
 
Nabucco doğal gaz boru hattı toplam 3300 km.den oluşacak ve azami kapasitesi yaklaşık yılda 31 milyar m3 olacak. Projeyle ilgili çalışmaların 2009 yılında başlaması ve 2012 yılında tamamlanması öngörülüyor. Proje AB'nin Trans-Avrupa Enerji Ağı Programı'na 2007 Mart ayındaki AB liderler zirvesinde alınan kararla dahil edildi. 5 Şubatta Viyana'da Almanya merkezli RWE Gas Midstream firması ile imzalanan anlaşma sonrasında Nabucco konsorsiyumunda altı stratejik ortak yer alıyor. Firma azar Denizi Bölgesi RWE firmasının odaklandığı bir bölge; firma bu bölgede doğal gaz arama, üretme ve ulaştırma faaliyetlerinde bulunacak. Konsorsiyumda yer alan diğer firma ve ülkeler OMV Gas International (Avusturya), MOL (Macaristan), Bulgargaz (Bulgaristan), Transgaz (Romanya), Botaş (Türkiye).
 
- AB Komisyonu ve Dünya Enerji Konseyi 6 Şubat'ta Avrupa'nın enerji güvenliği ve yeni teknolojiler gibi konuları ele alan ortak bir seminer düzenledi. Seminerde Dünya Enerji Konseyi'nin Avrupa'nın enerji krizlerine karşı savunma gücü hakkında yürüttüğü çalışmanın sonuçları açıklandı. Raporda enerji verimliliğin ve yenilenebilir enerjilerin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, nükleer enerji seçeneğinin kamuoyunda tekrar tartışmaya sunulması, yeni teknolojilere yönelik yapısal bir araştırma politikası oluşturulması ve AB düzeyinde enerji politikalar arasında eşgüdüm sağlanması öneriliyor.
 
Araştırma
 
- AB Komisyonu 5 Şubat'ta "Temiz Gökyüzü Ortak Teknoloji Girişimi Araştırma Programı" adında havacılık sanayinin çevre dostu teknolojileri geliştirmesine yönelik 1,6 milyar €'luk yedi yıl süreli bir program başlattı. AB'nin en büyük araştırma projelerinden biri olacak program çerçevesinde çevreyle daha uyumlu ve daha verimli yeni nesil uçakların geliştirilmesi ve KOBİ'ler, üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör ve kamu sektörü arasında ortaklıklar kurulması amaçlanıyor.
 
Bütçesinin yarısı AB araştırma programlarından yarısı ise sanayi tarafından karşılanacak olan girişime şimdiden 16 ülkeden 86 örgüt, 54 sanayi kuruluşu, 15 araştırma merkezi ve 17 üniversite üye oldu. Uçuş sektörü günümüzde toplam CO2 salınımının %3'üne neden oluyor. Ancak salınımın büyüme hızı diğer kaynaklara göre çok daha yüksek. AB Komisyonu'nun araştırmalarına göre uluslararası uçuşlardan kaynaklanan sera gazı salınımı 1990-2002 yılları arasında %70 arttı. AB için ise bu rakam 1990-206 yılları arasında %87 olarak belirlendi.
 
- AB Komisyonu 8 Şubat'ta nano-teknolojiler ve nano-bilimler ile ilgili araştırmaların insan sağlığı, çevre ve toplum üzerindeki etkileri hakkında daha iyi bir bilgilendirme yapılması ve aynı zamanda etik ve temel haklar ili ilgili konulara açıklık getirilmesini amaçlayan bir "Davranış Kodları" rehberi hazırladığını duyurdu. Üye ülkeleri bu kodu kabul etmeye davet eden Komisyon, bu teknolojilerin güvenli bir biçimde geliştirilmesini amaçladığını belirtti.
 
Önerilen "Davranış Kodları" yedi genel prensip altında ele alınıyor:
 
- Anlam ve amaca uygunluk
- Sürdürülebilirlik
- Tedbir
- Kapsayıcılık
- Uzmanlık
- Yenilikçilik
- Sorumluluk. İnternet bağlantısı için
 
Adalet ve İçişleri
 
- AB Komisyonu 5 Şubat'ta "AB adalet politikaları ve uygulamalarının tartışılmasına yönelik bir forum oluşturulması" adında yeni bir bildirge yayınladı ve bu çerçevede bir "AB Adalet Forumu" kuruldu. AB Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı ve adalet, özgürlük ve güvenlikten sorumlu üyesi Franco Frattini tarafından tanıtılan forum, değişik disiplinlerden gelen ve hukuki süreçler üzerine çalışan uzmanları bir araya getirerek AB'nin adalet alanındaki politikaları üzerine görüşmelerde bulunacak. Ayrıca yine Komisyon'un adalet politikaları ve uygulamaları üzerine bilgi sunacak.
 
Daha etkin ve odaklı bir yasam süreci oluşturulmasına yardımcı olması beklenen forum, daha etkili sonuçlara ulaşabilmek için savcı, hakim ve avukatların dışında, idari sorumluları, adalet alanında çalışan kurumların temsilcilerini, ulusal adalet divanlarından yetkili kişileri bir araya getirecek. "AB Adalet Forumu" 15 Nisan 2008 tarihinde faaliyete geçecek
 
Tüketici Sağlığı
 
- AB Komisyonu kozmetiklerle ilgili AB yasalarının basitleştirilmesi yönündeki karar aldı. Toplam 3500 sayfalı 27 farklı yasanın tek bir başlık altında birleştirilmesini hedefleyen Komisyon'un yeni yönetmelik önerisi kozmetik ürünlerinin tüketici sağlığı açısından daha güvenli olmasını ve üreticilerin idari maliyetlerinin düşürülmesini hedefliyor. 1976 yılında yayınlanan Kozmetikler Yönergesi üzerinde 55 değişiklik yapılmış, yapılan değişikliklerde kullanılan terminolojinin de birbirinden farklı olması nedeniyle üreticiler açısından çeşitli uygulama güçlükleri ortaya çıkmıştı.
 
Yeni yönetmelik ile ürün güvenliği kıstasları basit ve açık bir şekilde ortaya koyuluyor. Kozmetiklerin hayvanlar üzerinde test edilmesi uygulamasının 2009-2013 döneminde aşamalı olarak ortadan kaldırılması konusunda değişiklik yapılmıyor. Ayrıca istenmeyen yan etkilerin denetim makamlarına bildirilmesinde, ürünün piyasadan çekilmesinde ve kuralların üye ülkelerde aynı şekilde uyulmasında eşgüdüm sağlanması için kurallar ortaya konuluyor.
 
BRÜKSEL'DE GELECEK AY
 
AB Kurumları
 
• 18-19 Şubat, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi
• 25-26 Şubat, Rekabetçilik Konseyi
• 28 Şubat, Ulaştırma, Telekom ve Enerji Konseyi
• 3 Mart, Çevre Konseyi
 
Konferanslar-Seminerler
 
• 15 Şubat 2008, "Radicalization in the West",
CEPS, www.ceps.be 
• 22 Şubat 2008, "Why is the language policy in the EU is a political dynamite?",
CEPS, www.ceps.be 
• 21-22 Şubat, European Business Summit,
http://www.ebsummit.org/ 
• 26 Şubat, "Does the Treaty of Lisbon Promise a New Era?", Friends of Europe, www.friendsofeurope.org 
• 28 Şubat, "Europe's Water",
 www.europeanvoice.com
• 6-7 Mart, "Healthcare 2008",
www.europeanvoice.com 
 
Dr Bahadir Kaleagasi              
TUSIAD              
Turkish Industrialists' & Business Association    
Representative to the EU and BUSINESSEUROPE        
(The Confederation of European Business)          
     
Avenue des Gaulois, 13 - 1040 BRUSSELS    
T: +32 2 7364047    F: +32 2 7363993          
kaleagasi@tusiad.org     www.tusiad.org    

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.