Haberin yayım tarihi
2009-02-17
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..16 Şubat 2009

BU SAYIDA:

AB - TÜRKİYE
AB - TACİKİSTAN
AB - GENİŞLEME
AB - VİZE ANLAŞMALARI
TEK PAZAR
YEREL VE BÖLGESEL POLİTİKALAR
MALİ İŞLER
TELEKOMÜNİKASYON
BİLGİ TOPLUMU
EKONOMİ


 
AB - Türkiye
 
- Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu'nda 11 Şubat'ta görüşülen Türkiye Raporu, verilen 188 değişiklik önergesinin ardından 65 evet, dört karşı ve bir çekimser oyla kabul edildi. Parlamento'nun Türkiye Raportörü Hollandalı Hıristiyan Demokrat Parlamenter Ria Oomen-Ruijten tarafından hazırlanan raporun Mart ayında AP Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor.
 
Müzakerelerin merkezinin Kopenhag Kriterleri olduğunu söyleyen Oomen-Ruijten, asıl hedefin müzakerelerde yeni fasıllar açmak değil, Türkiye'yi çağdaş, demokratik ve refah içinde bir topluma dönüştürmek olduğunu görüşünü vurguladı.
 
Kıbrıs'taki askerlerin geri çekilmesi ve Türkiye'nin limanlarını Rum gemilerine açması konularında parlamenterler arasında tartışmalar yaşandı. Ayrıca, Türkiye'nin reform sürecinin üç yıldır yavaş ilerlemesinden duyulan endişenin dile getirildiği AP Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türk hükümeti siyasi hedefini kanıtlamak üzere reformlara ağırlık vermeye davet edildi.
 
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal Brüksel'e yaptığı ziyaret çerçevesinde Avrupa Politika Merkezi (EPC) tarafından düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı konuşmasının büyük bölümünde Türkiye'nin AB üyelik sürecine değindi ve bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki yavaşlamaya dikkat çekerek, halk desteğinin azaldığına ve AB karşıtlarının güçlendiğine işaret etti.
 
CHP Genel Başkanı konuşmasında son 6-7 yılda demokratik ve anayasal değişikliklere rağmen bir paradoks yaşandığını, halkın daha özgür, daha güvende ve daha Avrupalı olmadığını, çünkü Türk halkının, Avrupa değerlerinde büyük bir düşüş yaşandığı yönünde manipüle edildiğini söyledi. Ayrıca, Genel Başkan Baykal, CHP'nin 1963 yılından itibaren AB üyeliğini desteklediğini, AB ile bütünleşmenin sadece AB ile ticari ve ekonomik olarak değil, kültürel tercihler ve insan hakları gibi Avrupalı yaşam değerlerini de içine alan bir şekilde olması gerektiğini belirtti.

AB – Tacikistan
 
- Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkanı Philippe Maystadt ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Brüksel'de AYB'nin gelecekte Tacikistan'a vereceği kredilerin yönetimi için temel oluşturacak Çerçeve Anlaşması'nı imzaladılar. Anlaşmada Tacikistan ve AB'nin ortak çıkarlarına hizmet edecek ana enerji projelerinin finansmanı odak noktayı oluşturacak.
 
AB Bakanlar Konseyi'nde Aralık 2006'da alınan kararla AYB, 2013'e kadar Orta Asya'daki projelere finansman sağlamak üzere görevlendirilmişti Konsey'in Kasım 2008 tarihli kararına göre ise Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan da bu kapsamda desteklenmeye uygun bulunmuştu.
 
AB – Genişleme

 
- Slovenya Başbakanı Borut Pahor, Hırvatistan ve Slovenya arasındaki sınır anlaşmazlığının çözülmesi için AB'nin oluşturacağı bir arabulucu grubunun tek çözüm olacağını söyledi.
 
Eski Yugoslavya'dan 1991 yılında ayrılan iki ülke, ortak kara ve su sınırlarını konusunda bu zamana kadar bir anlaşmaya varamadı. Özellikle Slovenya'nın Piran kentine yakın olan deniz kıyısının paylaşımı, uluslararası karasulara bağlantı olanağı sunması dolayısıyla sorun teşkil ediyor.
 
Geçtiğimiz Aralık ayında söz konusu anlaşmazlık dolayısıyla Slovenya, Hırvatistan'ın AB üyelik müzakerelerinde, 35 başlıktan 11'inin açılmasını veya kapanmasını önledi. Daha önceleri sorunun iki ülke arasında halledilmesi gerektiğini savunan AB Komisyonu, bu noktadan sonra AB destekli bir arabulucu grubu kurulmasını önerdi. Bu fikri destekleyen Pahor, Hırvatistan'ın da desteğini umduklarını belirtti. Sorunun çözülmesinde ilk adım olarak Hırvatistan Başbakanı Ivo Sander ile buluşacak olan Pahor, Hırvatistan'ın diğer komşu ülkeler ile devam eden sınır anlaşmazlığının ancak Slovenya ile sorunların çözüldükten sonra çözülme şansının olduğunun altını çizdi. Hırvatistan'ın bu zamana kadarki tutumu, sorunun Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesinden yanaydı.
 
AB – Vize Anlaşmaları
 
- Avrupa Birliği ile Antigua ve Barbuda, Bahama Milletler Topluluğu, Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, Mauritius Cumhuriyeti, Barbados ve Seyşel Adaları arasında vizesiz seyahatin yakında mümkün olacağı bildirildi. AB Komisyonu, Konsey'in bu altı ülkeyle kısa süreli konaklamalar için vize muafiyeti anlaşmalarının imzası ve sonuçlandırılmasıyla ilgili karar taslağını onayladı. Ücrete tabi aktiviteler sebebiyle seyahat edecek kişiler dışında tüm pasaport sahipleri üç ayı geçmeyen konaklamaları için vize muafiyetinden yararlanabilecek. Söz konusu anlaşmaların yürürlüğe girmeden önce AB Konseyi ve AB Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.
 
Söz konusu ülkelere yılda 800.000 civarında AB vatandaşı seyahat ediyor.
 
Tek Pazar
 
- Üye devletler, yerli işçilere ve şirketlere yardım edecek önlemlerle ekonomik çöküşü atlatmaya çalışırken, AB'li politikacılar ve AB iş dünyası Avrupa'da korumacılığa yönelik artan eğilimlere dikkat çekiyorlar.
 
Ulusal hükümetler işlerini kaybetmekten korkan vatandaşlarına yardım baskısı altında kalırken, AB Komisyonu AB'nin büyük iç pazarını zayıflatacak bir artçı hareketin oluşmasını engellemeye çalışıyor.

AB Komisyonu'nun günlük basın toplantılarında sıkça serbest ticarete yönelim, "korumacılık döngüsü" ve kapatılan sınırların krizi daha da kötü duruma getireceği gibi konulara değiniliyor.
 
AB'nin temel unsuru olarak kabul edilen iç pazarda mal, hizmet, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımını AB yasaları garanti ediyor. İç pazara asıl tehdidi devlet yardımları ve özellikle bankalara ve otomotiv endüstrilerine yapılan kurtarma operasyonları oluşturuyor.
 
Bunlara ek olarak, yerli işgücünün daha az iş için rekabet etmesi dolayısıyla, işgücünün serbest dolaşımı ilkesi zayıflama riskiyle karşı karşıya.
 
Yerel ve Bölgesel Politikalar
 
- AB Komisyonu önderliğinde oluşturulan Belediye Başkanları Paktı çerçevesinde 350'den fazla yerel yönetim, AB enerji hedeflerinin ötesine geçmek üzere çalışmalara başlıyor. 10 Şubat'ta Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen törenle imzalanan Pakt, karbondioksit emisyonunun 2020 yılı itibarıyla %20 azaltılmasına yönelik AB enerji hedefinin de ötesine geçilmesini öngörüyor. AB Komisyonu ve Bölgeler Komitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen girişimle, 60 milyonu aşkın kişiyi temsil eden yerel yönetici, çevre değiştirme ve enerjiyi daha akıllıca kullanma hedeflerine erişmek için beraber çalışacaklar.
 
Bölgeler Komitesi Başkanı Luc van den Brande, Avrupa'nın sera gazı salınımını azaltmaya yönelik hedeflerinin ancak Avrupa yerel ve bölgesel yönetimlerinin bir araya gelerek ortak bir zeminde hareket etmesiyle mümkün olacağını ve Pakt'ın yalnızca büyük şehirleri değil, küçük kasaba ve şehirleri de girişime ortak ettiğini vurguladı.
 
Törende, Belediye Başkanları Paktı resmi internet sitesi de ilgililere tanıtıldı (www.eumayors.eu). Sitenin katılımcı şehir yönetimleri ile bu şehirlerin sakinleri için bir ağ görevi görmesi ve girişime yapısal destek sağlaması hedefleniyor.
 
Mali İşler
 
- AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, mevcut ekonomik kriz ile mücadelede durumun düzeltilmesi için sihirli bir çözüm olmadığını söyledi. Ancak 27 ülkenin düzeltme için beraber çalışması halinde koordine bir çözüm bulunacağını belirtti.

AB Komisyonu, 4 Mart'ta kriz ile ilgili tavsiyeler içeren bir rapor yayımlayacak. Rapor 19-20 Mart tarihlerinde AB liderlerinin yapacağı bahar toplantısında da görüşülecek.
 
Ayrıca Brüksel devlet yardımlarının yapılması konusunda ay sonuna doğru bir yönerge açıklayacak. Bazı başkentlerin yerel endüstrilerini kurtarmak için acele ettiği bir dönemde söz konusu yönergenin açıklanması, politik olarak uğraşılması güç bir durum oluşturacak. AB Komisyonu ise söz konusu hareketlerin kontrol edilmeden bırakılmasının AB'nin kalbi olan iç pazarı zayıflatacağından korkuyor.
 
- AB Komisyonu'nun açıklamalarına göre, işini kaybetmiş olan 1.000 civarındaki İspanyol otomobil işçisi, AB Küreselleşme Fonu'ndan 1,7 milyon € yardım alabilecek.
 
Değişen küresel ticaret düzeni sonucu işlerini kaybetmiş çalışanlara yardım etmek ve olabildiğince çabuk iş bulmalarını sağlamak amacıyla 2007 yılında başlatılan Fon, her yıl 500 milyon Euro harcama yetkisine sahip ancak, kurulduğundan itibaren geçen bir yıl boyunca yalnızca 60 milyon Euro harcama yaptı ve bu paradan 15,000 civarında çalışan yararlandı.
 
İspanya, Almanya ve Fransa'dan sonra Avrupa'daki üçüncü en büyük otomobil üreticisi konumunda. İspanya Otomobil ve Kamyon Üreticileri Birliği'ne göre, araba satışları, önceki yıla oranla, 2008'de %28,1, bu yıl ocak ayında da geçtiğimiz yılın ocak ayındaki satışlara oranla da %41,6 azalmış durumda.
 
İspanya'nın talep ettiği fondan yararlanabilmesi için fondaki paranın serbest bırakılması, AB Parlamentosu ve üye devletlerin onayını gerektiriyor.
 
Telekomünikasyon
 
- AB Komisyonu, Hollanda telekomünikasyon düzenleme kurumu OPTA'nın Hollanda'daki dört büyük kablolu yayın operatörü Ziggo, UPC, Delta ve CAIW'ye bazı yükümlülükler getiren önerisine ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Hollanda telekomünikasyon piyasasının özel durumunu göz önünde bulunduran Komisyon, getirilecek yükümlülüklerin, alternatif radyo ve televizyon sinyali sağlayıcılarına kablo yayınında rekabet gücünü artıracağı görüşünü destekledi. Öte yandan, Ziggo ve UPC kendi analog radyo ve televizyon paketlerinin pazardaki diğer aktörler tarafından satışına izin vermeleri gerekecek.

Komisyon, söz konusu açıklama ile OPTA'yı, verimsiz yatırımlara ve yenilikçi dijital hizmetlerin sınırlandırılmasına yol açacağı gerekçesiyle analog yayın hizmetinin uzatılmasından kaçınmaya ve rekabete daha uygun bir pazar yapısını oluşturmak için gerekli koşulları hızla ve etkili bir biçimde hayata geçirmeye teşvik ediyor.
 
Hanelerin %80'inin radyo ve televizyon hizmetlerini kablo operatörleri aracılığıyla alan Hollanda'da uydu, karasal dijital yayın, DSL, fiberoptik gibi alternatif platformlar henüz yaygın değil. Karasal dijital televizyon ve uydu yayınları pazar payının %10 kadarını elinde tutarken, internet üzerinden dijital televizyon yayını (IP-TV) yalnızca %1 civarında bir pazar payına sahip. OPTA'nın düzenleyici önlemleriyle, alternatif platformlar da kablo üzerinden analog yayına geçebilecek ve dijital hizmetlerini geliştirmeye devam edebilecekler.
 
Bilgi Toplumu
 
17 büyük web şirketi, sosyal ağı geliştirme sitelerini kullanan gençlerin güvenliğini artırmak adına Avrupa çapında bir anlaşma imzaladı. Avrupa'da 41,7 milyon düzenli kullanıcıyı kendine çeken siteler Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovanni.it, Google/Youtube, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nazsa-klaza.pl, Netlog, One.It, Skyrock, StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Yahoo!Europe ve Zap.lu, internet kullanıcıları aralarındaki etkileşimin şeklini değiştiren sosyal ve ekonomik bir fenomen haline geldi. Bu sosyalleşme sitelerinin kullanımı Avrupa'da geçtiğimiz sene %35 arttı ve 2012'de ikiye katlanarak 107,4 milyon kişiye erişmesi bekleniyor. Sitelerin büyümesini güvence altına almak için genç internet kullanıcılarının internet üzerinden sosyal ağlarını genişletirken ve kişisel bilgilerini yayınlarken kendilerini güvende hissetmeleri gerekiyor. Bu amaçla AB Komisyonu tarafından Lüksemburg'da düzenlenen Güvenli İnternet Günü kapsamında imzalanan anlaşma, internet üzerinden istismara uğrama ve özel bilgilerinin ifşa edilmesi gibi risklere karşı korunma imkanı sağlıyor. Anlaşmada yer verilen önlemlerin bazıları:
 
• Siteye basit ve erişimi kolay bir "istismarı haber ver" düğmesi yerleştirilerek kullanıcılara, üçüncü şahısların tüm uygunsuz davranış ve temaslarını şikayet etme imkanı sağlanması,
 
• Reşit olmayan kullanıcıların profil ve bağlantı listelerinin otomatik olarak "özel" olarak sınıflandırılması.
 
• Reşit olmayan kişilerin özel profillerinin, doğrudan site üzerinden veya arama motorları aracılığıyla erişilebilirliğinin kısıtlanması.
 
• Kişisel bilgilerin gizlenmesine yarayan seçeneklerin sitede iyice görülür ve erişilebilir olması.
 
• Reşit olmayan kullanıcıların, hedef kitlesi 14 yaş ve üstü olan sitelerin servislerinden yararlanmasının engellenmesi.
 
Ekonomi

 
- Eurostat tarafından yayınlanan 13 Şubat tarihli verilere göre Euro Alanı'nda (AB15) ve AB27'de 2008 yılının son çeyreğinde Gayrisafi Milli Hasıla 2007 yılının son çeyreğine göre %1,2 ve %1,1 oranlarında düşüş gösterdi. 2008 yılının üçüncü çeyreğinde ise 2007 yılının aynı dönemine göre AB15 ve AB27'de büyüme %0,2 oranında geriledi.
*
BRÜKSEL'DE GELECEK AY
 
AB Kurumları
 
• 23-24 Şubat, Genel İşler ve Dış İlişkiler Bakanlar Konseyi

• 2 Mart, Çevre Bakanları Konseyi
 
• 5-6 Mart, Rekabetçilik Konseyi
 
• 9 Mart, Eurogroup toplantısı
 
• 9-10 Mart, İstihdam ve Sosyal Politikalar Konseyi
 
• 16-17 Mart, Genel İşler ve Dış İlişkiler Bakanlar Konseyi
 
Konferanslar-Seminerler
 
• 18 Şubat, "The legacy of the French Presidency –what's next for Europe"
 
www.ceps.be 
 
• 18-20 Şubat, "E-health conference",
 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4507 
 
HAZIRLAYANLAR :

Suna Orçun – Serhan Salman
bxloffice@tusiad.org
www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: 6234 Visitors: 3067
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.