Haberin yayım tarihi
2010-10-19
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel’de Bir Hafta..18 Ekim 2010 Tusiad Raporu..

BU SAYIDA:

AB – TÜRKİYE
AB – KIBRIS
AB – FİLDİŞİ SAHİLİ
AB – BREZİLYA
REKABETÇİLİK
KAMU İHALELERİ
SAĞLIK
EKONOMİ
AVRUPA YATIRIM BANKASI

AB – Türkiye


- Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen Avrupa İşletmeler Parlamentosu etkinliği öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Eurochambrestarafından düzenlenen "Doing Business with the EU: an Eastern Perspective" (AB ile iş yapmak: Bir doğuyaklaşımı") başlıklı konferansa konuşmacı olarak Eurochambres Başkanı Alessandro Barberis, TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu ve İş Dünyası ve Sanayiden sorumlu eski AB Komiseri Günter Verheugen'ın yanı sıra AB Komisyonu'ndan yetkililer katıldı.

Konuşmanın ilk oturumunda AB'nin stratejik yaklaşımı ve Doğu komşuları, ikinci oturumunda ise Doğu İşbirliği Politikası (Eastern Partnership), genişleme ve ticaret konuları ele alındı.Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin AB üyeliğinin hem Türkiye hem AB için ekonomik önemini vurgularken, vize zorunluluğu nedeniyleTürk iş adamlarının karşı karşıya kaldığı zorluklara da değindi.

Hisarcıklıoğlu'nun ardından söz alan Günter Verheugen Avrupa'nın sadece AB'den oluşmadığını, AB ile diğer Avrupa ülkeleri arasında bir duvar örülmesinin engellenmesi gerektiğini vurguladı. Verheugen bazı Avrupa ülkelerinde oluşmakta olan milliyetçi ve yabancı düşmanı tutumların AB değerleriyle uyuşmadığını, AB içinde genişleme konusunda oluşmaya başlayan çekincelerin giderilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ve AB'nin din ve devletin açık bir biçimde ayrılığı konusunda önemli bir ortak paydaya sahip olduğuna dikkat çeken Verheugen, AB'nin bu paydadan yola çıkarak Türkiye'yle kültürel bağlarını güçlendirmesi gerektiğini kaydetti. Verheugen Türk ekonomisinin gösterdiği olumlu performanstan bahsetti ve Türkiye'nin siyasi reform sürecine hız vermesi için önemli AB başkentlerinden olumlu işaretler alması gerektiğini vurguladı.

-İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından Avrupa Vatandaşlar Eylem Hizmeti (European Citizens Action Service – ECAS) desteğiyle gerçekleştirilen"Vize Şikâyet Hattı" projesinin sonuçları Avrupa Politikalar Merkezi'nde (EPC) 14 Ekim tarihinde gerçekleştirilen toplantıda açıklandı. Toplantıda ECAS adına konuşan ECAS Başkanı Tony Venables, Türkiye'nin Avrupa sisteminin bir parçası olduğunu, AB ile tam üyelik müzakereleri yapan bir ülkenin önüne vize zorunluluğu gibi bir duvar örülmesinin iki bölge arasındaki ilişkilere bir engel teşkil ettiğini belirtti. Venables, vize serbestisinin Gümrük Birliği ve iç pazarın bir parçası olan Türkiye için tek çözüm yolu olduğuna işaret etti.

Venables'dan sonra söz alan İKV Başkanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ise 18 Şubat 2009 tarihinde Avrupa Adalet Divanı'nda sonuçlandırılan Soysal davasının sonuçlarına dikkat çekti. Kabaalioğlu Türk vatandaşlarına AB ülkelerine gerçekleştirdikleri kısa süreli ziyaretlerinde vize uygulanmasının AB hukukunu ve 1963 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında ortaklık kuran anlaşmayı ve bu anlaşmanın ek protokolünü ihlal ettiğini vurguladı. Kabaalioğlu, vize uygulamasının iş adamları, akademisyenler ve öğrenciler için kısıtlamalar yarattığını, AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına vize uygulayan üye ülkelere karşı hukuki takip süreci başlatması gerektiğini ifade ederken, buna cevaben söz alan AB Komisyonu'ndan bir yetkili, Komisyon'un Sosyal kararının uygulanması konusundaki değişik savları ele aldığını ve henüz bu konuda bir tutum oluşturmadığını kaydetti.

AB – Kıbrıs

-Avrupa Parlamentosu Hukuk Bölümü'nün "Doğrudan Ticaret Tüzüğü' ile ilgili hazırladığı görüşün sonuç bölümü AB Haber sitesinde yayımlandı. Altı sayfadan oluşan ve Ricardo Passos, Mihkel Allık ve Christian Pennea'nın imzaları bulunan kararda AB Komisyonu tarafından Kıbrıslı Türklerle doğrudan ticaretin başlatılması amacıyla hazırlanan tüzüğün hukuki zemininin "doğru olmadığı" iddia ediliyor.

Rapor 18 Ekim'de Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'daki Genel Kurul toplantıları kapsamında Hukuk İşleri Komisyonu'nda Doğrudan Ticaret Tüzüğü ile birlikte görüşülecek. Daha sonra raportör milletvekili Kurt Lechner, (Hıristiyan Demokrat/Alman) tarafından bir mektup halinde Avrupa Parlamentosu Başkanlık Konferansı'na bilgi gönderilecek.

- Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Stefan Füle 14Ekim'de Kıbrıs'a resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Christofias, Dış İşleri Bakanı Kyprianou, Birleşmiş Milletler Özel TemsilcisiDowner ve K. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Eroğlu ile görüşmelerde bulundu.

Füle Ada'daki ziyareti sırasında Yeşilırmak geçiş noktasının açılışını da gerçekleştirdi. Aşağı Pirgo ve Yeşilırmak arasındaki 5,7 km.lik yolun tamamlanması sayesinde adada dolaşımın kolaylaşması bekleniyor.

Yaptığı açıklamada Ada'daki sorunların kapsamlı bir şekilde çözümlenmesinin AB tarafından da desteklendiğini belirten Füle AB fonlarının Ada'nın iki tarafındaki halkların yakınlaşmasını sağlayacak projelere aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Füle ayrıca Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yayımlanan makalesinde de Kıbrıs sorununu kendi bakış açısıyla değerlendirdi.

Füle makalesinde 2004 yılında G. Kıbrıs'ın AB'ye üyeliği sürecinin Kıbrıs sorununun çözümünde önemli bir rol oynayacağı beklentisiyle yoğun bir şekilde desteklendiğini ve bütün Kıbrıslıların AB üyeliğinden yararlanmasını beklediklerini belirti ve bunların 2004'te gerçekleşmediğine işaret etti.

G. Kıbrıs'ın AB'ye 2004 yılında üye olan ülkeler arasında Euro Alanı'na ilk dahil olan ülke olduğunu, 2012 yılında da AB Konseyi'nin Başkanlığı görevini üstleneceğini belirten Füle, G. Kıbrıs'ın bölünmüş bir ada olarak AB'ye üye olduğunu hatırlattı. 2004yılında AB Dışişleri Bakanlarının onayladığı strateji ile Kıbrıslı Türkler üzerindeki  tecritin sonlandırılması ve Ada'nın yeniden birleşmesi için kolaylıklar sağlanmasının amaçlandığını belirten Füle bu alanlarda ilerleme sağlandığına değindi. Füle yazısında Türk hükümetinin Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin AB'ye üyelik sürecine ivme kazandıracağını bildiğini, öte yandan Türkiye'nin AB üyelik sürecinin durdurulmasının çözüm olasılığını artıracağını düşünmenin de yanlış olduğunu vurguladı.

AB – Fildişi Sahili

- AB Komisyonu Fildişi Sahili'nde 31 Ekim 2010tarihinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için bir AB Seçim Gözlem Heyeti gönderilmesine karar verdi. Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Cristian Dan Preda başkanlığındaki 120 gözlemciden oluşan heyet, Fildişi Sahili genelinde seçim öncesi hazırlıklar ve seçim kampanyalarının gerçekleştirilmesi süreci, seçim günü oy verme, sayma ve sonuçların açıklanması ve seçim sonrası dönemini değerlendirecek.

Seçim uzmanlarından oluşan ilk AB takımı ülkeye 7 Ekim tarihinde ulaştı. Seçim süresince AB Seçim Gözlem Heyeti'ne AP üyelerinden oluşan bir heyet de destek verecek. AB Seçim Gözlem Heyeti seçim günü sonrasında bir ön açıklama yapacak.

Heyet, seçimlerin bitmesini takiben ise kapsamlı değerlendirmesinin ve önerilerinin yer alacağı bir rapor hazırlayacak. AB heyeti Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerini takip eden en büyük uluslararası gözlemci gruplarından biri. AB Fildişi Sahili'ne seçimlere teknik hazırlık aşamasında destek olarak, 40 milyon € tutarında mali kaynak da sağladı.

AB – Brezilya

- AB Komisyonu'na Brezilya ile bir hava taşımacılığı anlaşması sağlanması için müzakereler başlatmak üzere AB Ulaştırma Bakanları Konseyi tarafından yetki verildi.Brezilya AB açısından Güney Amerika'daki en büyük hava taşımacılığı pazarı olarak görülüyor.

AB – Brezilya arasında hava taşımacılığıyla seyahat eden yolcu sayısı 2009yılında 4 milyondan fazlaydı. Brezilya ile AB üye ülkelerinin tümünü kapsayan bir hava taşımacılığı anlaşmasının iş dünyası, yolcular ve AB ile Brezilya hava taşımacılığı sanayi için birçok ekonomik fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Brezilya ile gerçekleştirilecek müzakerelerde havayolları için pazara erişim sağlanması ve güvenlik, çevre ile tüketicilerin korunması alanlarının düzenlenmesinde ortak yaklaşımlar benimsenmesi konuları ele alınacak. Daha önceden gerçekleştirilen bir etki değerlendirmesi çalışmasına göre, Brezilya ile varılacak bir anlaşma tüketiciler açısından yılda toplam 460 milyon € kazanç ve iki bölge arasındaki hava trafiğinde ilk yıl 335 bin yolculuk bir artış sağlayacak.

Rekabetçilik

- Avrupa Birliği Adalet Divanı Deutsche Telekom'un Almanya sabit telefon pazarında rekabeti engellemek için evlere hizmet erişimi için uyguladığı fiyatlar ile rakiplerini piyasadan dışarı ittiği yönündeki 2003 tarihli AB Komisyonu kararına karşı şirketin yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesine karar verdi.

AB Komisyonu yaptığı incelemede Deutsche Telekom'un 1998 – 2001 yılları arasında Almanya'da hanelere telefon hizmeti sağlamak isteyen rakiplerine kendisinin doğrudan perakende müşterileri olanlara uyguladığından daha yüksek bir fiyat uyguladığını tespit etti.

AB Komisyonu Deutsche Telekom'u AB rekabet kurallarını ihlalden 12,6 milyon € tazminat ödemeye mahkûm etti.  AB Adalet Divanı bu en son kararı ile aynı zamanda ulusal makamların AB telekomünikasyon hukuku altındaki kararlarının AB Komisyonu'nun AB rekabet hukuku ihlallerini değerlendirme yetkisini etkilemediğini de karara bağlamış oldu.

Kamu İhaleleri

- AB Komisyonu elektronik ortam üzerinden kamu mal alımlarının gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak bir görüş toplama süreci başlattı. Görüş toplama süreci sayesinde AB Komisyonu'nun üye ülkelerdeki kamu makamlarının e-ihale süreçlerinin düzenlenmesine ne şekilde yardımcı olabileceği sorusunun cevabını oluşturulacak. Üye ülkeler arasında olası farklılıkların ortaya çıkmasını ve dolayısıyla sınır ötesi işlemlerde karışıklık yaşanmasını önlemek amacıyla çözümler geliştirilmesini hedefleyen Komisyon, e-CERTIS veri tabanını da işlerliğe kavuşturacak. Bu veri tabanıyla şirketlerin AB içindeki kamu ihalelerinde hangi belgeleri hazırlamaları gerektiğine ilişkin bilgi sağlanacak.  

Sağlık

- AB Komisyonu tüm AB ülkelerinde geçerli olacak bir sigara yasağı hazırlama çalışmaları gerçekleştiriyor. 2011 yılından itibaren geçerli olmak üzere kamuya açık alanlarda sigara içme yasağı getirilmesini amaçlayan yasanın bütün üye ülkelerde geçerli olması öngörülüyor.

Halihazırda AB üyelerinin birçoğunda kamu alanlarında sigara içmek yasak. Bazı ülkelerde ise kafeterya ve bar gibi yerlerde sigara yasağı uygulanması işyeri sahiplerinin kararına bırakılmış durumda. AB Komisyonu'nun halihazırda hazırlık aşamasında olduğu yasa bu gibi farklılıklarında ortadan kaldırılmasını ve ulaşım araçları, işyerleri, restoranlar ve diğer kamusal alanlarının tümünde sigara yasağının geçerli olmasını amaçlıyor. Komisyon ayrıca sigara ve diğer tütün ürünlerinin paketlerinin tüketiciler açısından çekici olmaması ve olabildiğince dikkat çekmemesi için üreticilerle anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Paketlerin tütün kullanımından dolayı zarar görmüş akciğer resimleri gibi renkli ve uyarıcı nitelikte resimlerle kaplı olmasını ve ürünün içerdiği zehirli maddelerle ilgili daha fazla bilgi vermesini istiyor. Çıkarılacak olan yeni yasa ile sigaralardaki nikotin ve diğer zehirli maddelerin miktarının azaltılması da gündeme getirilecek.

Ekonomi

- Ağustos 2010'da %1,6 olan Euro Alanı yıllık enflasyon oranı Eylül 2010'da %1,8'e yükseldi.  Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı -%0,3seviyesindeydi.  Eylül 2010'da aylık enflasyon ise %0,2 olarak gerçekleşti. Ağustos 2010'da %2 olarak hesaplanan AB27'deki yıllık enflasyon Eylül 2010'da %2,2 oranında gerçekleşti.  Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %0,3 seviyesindeydi.  Eylül 2010AB27 aylık enflasyon oranı ise %0,2 olarak gerçekleşti.

Üye ülkelerdeki enflasyon oranlarına bakıldığında Eylül 2010'da en düşük oranlar İrlanda (-%1), Letonya (%0,3), ve Slovakya'da (%1,1); en yüksek oranlar ise Romanya (%7,7), Yunanistan (%5,7) ve Estonya'da (%3,8) gözlendi. Eylül 2010'a kadar en düşük 12 aylık ortalama oran İrlanda (-%2,1), Letonya (-%1,9), ve Slovakya'da (%0,4) kaydedilirken; en yüksek oranlar Romanya (%5,2), Macaristan (%4,9) ile Yunanistan'da (%3,9) gerçekleşti.

- Euro Alanı'nın dünyanın geri kalanıyla dış ticaret dengesi, ilk tahminlere göre Ağustos 2010'da 4,3milyar € ticaret açığı gösterdi. Ağustos 2009'da dış ticarette 2,8 milyar € açık kaydedilmişti. Temmuz 2010'da 6,2 milyar € dış ticaret fazlası gerçekleşirken, bu meblağ bir yıl öncesinde 11,9milyar € olmuştu. Ağustos 2010 verileri bir önceki ayla karşılaştırıldığında Euro Alanı'nda ihracatın %1, ithalatın ise %1,8 oranında arttığı görüldü.

AB27'de Ağustos 2009'daki 12,4 milyar € dış ticaret açığına kıyasla Temmuz 2010'da 17,3 milyar € dış ticaret açığı belirlendi. Temmuz 2010'da 6,2 milyar € dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı döneminde ise 0,5 milyar € dış ticaret fazlası görülmüştü.

Ağustos2010verileri bir önceki ayla karşılaştırıldığında AB27'de ihracatın %1 azalırken, ithalatın %1,3 oranında arttığı görüldü.AB27'nin ABD'den ithalatı dışında bütün önemli ticaret ortaklarıyla ticareti Ocak – Temmuz 2010'da bir önceki yıla göre artış gösterdi. En büyük artışlar Brezilya (%57), Çin (%41) ve Türkiye'ye (%38) yapılan ihracatlarda ve Rusya (%43), Çin ve Hindistan'dan (her ikisi için de %25) yapılan ithalatlarda kaydedildi.

Avrupa Yatırım Bankası

-Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Polonya hükümetine 2007 – 2013 tarihleri arasında uygulamada olan Polonya Ulusal Stratejik Referans Çerçevesi'nin amaçlarına ulaşmada destek sağlamak amacıyla 2 milyar € tutarında kredi verdi. Bu kredi AYB'nin Orta ve Doğu Avrupa'da verdiği en yüksek meblağlı kredi olma özelliği taşıyor.

AYB tarafından sağlanan fonlar, AB fonları ile birlikte farklı alanlardaki projeleri desteklemek üzere kullanılacak. Desteklenecek alanlar arasında KOBİlere yatırım, yenilikçilik için destek, araştırmacılara verilecek fonlar ile bilim alanında insan kaynaklarının güçlendirilmesi, istihdam, eğitim, yüksek öğrenim, mesleki eğitime destek, altyapı ve çevre projelerine kaynak sağlanması, Polonya'nın doğu bölgelerinin sosyoekonomik gelişiminin hızlandırılması yer alıyor.

*B R Ü K S E L ' D E   G E L E C E K   A Y

AB Kurumları


19 Ekim, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi

21 Ekim, İstihdam, Sosyal, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi

28-29 Ekim, AB Liderler Zirvesi

8-9 Kasım, Adalet ve İçişleri Konseyi

8-9 Kasım, Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi

11 Kasım, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (Bütçe)

16 Kasım, Eurogroup Toplantısı

Konferanslar

22 Ekim, The Financial Perspectives 2014-2020: The Commission's position, CEPS, http://www.ceps.be/
 
26 Ekim, EU – China Relations: the next 35 years?, EPC, http://www.epc.eu  

29 Ekim, Bank State Aids in the Financial Crisis,CEPS, http://www.ceps.be/

8 Kasım, Understanding Euroscepticism, CEPS, http://www.ceps.be/

16 Kasım, Democratic transitions in the Western Balkans, EPC, http://www.epc.eu  

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org
www.tusiad.org  

Son Haberler

Hits: 8862 Visitors: 3182
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.