Haberin yayım tarihi
2011-09-20
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..19 Eylül 2011..Tusiad Raporu.

BU SAYIDA:

AB - TÜRKİYE

AB - KIBRIS

SCHENGEN ALANI

EĞİTİM

DİJİTAL GÜNDEM

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

ENERJİ

EKONOMİ

AB - Türkiye

- Türkiye`nin, Güney Kıbrıs`ın Temmuz 2012’den itibaren altı aylık süre için AB Dönem Başkanı olması durumunda Avrupa Birliği ile ilişkileri donduracağını açıklaması üzerine ilk tepki Avusturya`dan geldi. Son olarak Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın Kuzey Kıbrıs ziyaretinde AB’nin Dönem Başkanlığı’nı 2012`de Kıbrıs Rum kesimine vermesi halinde Türkiye’nin AB ile ilişkilerini donduracağını ifade etmesi üzerine Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger, devlet televizyonu ORF`ye bir açıklama yaptı.

Spindelegger, oluşan bu durumun Avusturya’nın “imtiyazlı ortak teklifinin tartışılması için bir fırsat” olacağını söyledi. Spindelegger müzakere sürecinin de fiilen ilerlemediğini belirtti. Avusturya, AB ülkeleri içerisinde Türkiye`nin AB üyeliğine kamuoyu desteğinin en düşük olduğu ülke durumunda. Avusturya hükümeti, son dönemde “imtiyazlı ortaklık” konusunu sıklıkla gündeme getiriyor.

- 8. Uluslararası Yalta Avrupa Stratejisi (YES) forumunda konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, AB - Türkiye ilişkilerinin, AB`nin İslam dünyasıyla arasındaki ilişkiler üzerinde belirleyici olacağını söyledi. "Ukrayna ve Türkiye: Avrupa`daki  Çin mi? Yoksa Karadeniz Sahilinin Kaplanları mı?" başlıklı oturumda konuşan Bildt, Türkiye`nin, önemli reformlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Bildt, Ukrayna ve Türkiye’nin Avrupa`nın dinamik ülkeleri olduğunu ve bu yüzden Avrupa için çok önemli olduklarını ifade ederken, bu iki ülkenin nasıl bir yol seçeceğinin ayrı bir önem taşıdığına işaret etti. Aynı oturumda konuşan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye`de AB üyeliği hedefini desteklemeyenlerin %35-40 oranında olduğunu, bunun endişe verici olduğunu kaydetti.

AB - Kıbrıs

- İsrail merkezli haber portalı Globes, İsrail ortaklı Amerikan şirketi Noble`in Kıbrıs Rum Kesiminin adanın güneyinde sondaj çalışmalarına başladığını yazdı. Habere göre İsrail merkezli Delek Group’un ortağı olan ABD merkezli Noble şirketi, Rumlarla yapılan anlaşmanın dolmasına 10 gün kala doğalgaz aramalarına başladı. Güney Kıbrıs Yönetimi ve şirket arasındaki anlaşmanın geçerli olabilmesi için İsrail Güvenlik Makamı ve G. Kıbrıs’taki güvenlik makamları tarafından onaylanması gerekiyor. Sondaj çalışmalarının, geçen sene yapılan araştırmaların doğrulanması amacıyla “keşif” niteliği taşıdığı ileri sürülüyor.

Schengen Alanı

- AB Komisyonu Schengen Alanı’nda AB vatandaşlarının ve üçüncü ülke vatandaşlarının serbest dolaşımını güvence altına almak amacıyla yeni bir girişim başlattı. AB Komisyonu iki adet mevzuat teklifini de içeren önerileri Schengen Alanı’nda işbirliği için daha etkin ve AB temelli bir yaklaşım içeriyor. Öneriler arasında Schengen kurallarının düzenlenerek uygulanması için AB temelli daha kuvvetli bir değerlendirme ve takip sisteminin oluşturulması ve kamu düzeni ya da iç güvenlik konusunda ciddi tehditler ortaya çıkması durumunda geçici olarak iç sınırlarda kontrollere yeniden başlanması için daha düzenli bir AB karar mekanizmasının hayata geçirilmesi de yer alıyor.

AB Komisyonu tarafından sunulan iki mevzuat teklifinden ilki Schengen Alanı’nın yönetiminin güçlendirilmesine ilişkin; ikincisi ise ortak çıkarları korumak amacıyla AB düzeyinde ortak bir karar verme mekanizmasının oluşturulmasını hedefliyor.

Bu iki mevzuat teklifinin içerikleri şu şekilde belirlenmiş bulunuyor:

1. Schengen Alanı’nın yönetiminin güçlendirilmesi: AB Komisyonu teklifi hâlihazırda kullanımda olan hükümetler arası emsal tarama yaklaşımının AB temelli Schengen yönetimi sistemine dönüştürülmesini öngörüyor. Yeni sistem kapsamında Schengen kurallarının uygulamasının denetimi üye ülkeye AB Komisyonu başkanlığında ve diğer üye ülkeler ve Frontex’ten uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek

2. Ortak karar mekanizması: Mevcut kurallar üye ülkelerin sıra dışı durumlarda geçici olarak sınır denetimlerini uygulamaya koymasına olanak sağlıyor. Komisyon bu hakkın uygulanması halinde tüm Schengen Sistemi’nin olumsuz etkilendiği gerçeğinden yola çıkarak sınır denetimlerinin yeniden konulabilmesi uygulamalarının AB düzeyinde ele alınması gerektiğini belirtiyor.

Öneride bunu sağlamak üzere AB düzeyinde bir yapı kurulması, kontrollerin AB Komisyonu’nun önerisi üzerine AB ülkelerinin nitelikli çoğunluk oyları sonucunda getirilmesi belirtiliyor. Sınır kontrollerinin 30 günlük bir dönemi kapsaması ve bu sürenin bitiminde uzatılabilir olması öneriliyor. Üye ülkelerin tek başlarına sınır kontrolü getirebilme hakları 5 günle kısıtlanıyor. Üye ülkelerden birinin Schengen kurallarını uygulamada başarısız olması ve AB’nin güvenliğini zayıf düşürmesi halinde bu ülkeye AB Komisyonu, FRONTEX, Avrupa Sığınmacı Destek Bürosu ve Europol gibi kurumlar kanalıyla teknik ve mali yardımlar aktarılacaktır.

Yeni önerilerde AB vatandaşlarının ve ailelerinin serbest dolaşım hakkının güvence altına alınmasının amaçlandığı belirtiliyor. Öneriler Avrupa Parlamentosu ve AB Bakanlar Konseyi tarafından normal yasama süreci içerisinde ele alınacak.

Eğitim

- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan ve 34 OECD üye ülkesinden veriler içeren “Bir Bakışta Eğitim 2011” (Education at a Glance 2011) raporu açıklandı. Raporda eğitime yatırımlar, öğrenci-öğretmen oranları, ders verme süreleri, mezun sayıları ve mezuniyet sonuçları gibi eğitim sektörüne dair Eurostat ve UNESCO ile işbirliği ile elde edilmiş istatistikî veriler yer alıyor. Raporda Bulgaristan, G. Kıbrıs, Malta, Letonya, Lituanya ve Romanya dışındaki 21 AB üyesine ve ek olarak Türkiye, Avustralya, Kanada, Japonya, G. Kore, ABD gibi OECD üyeleri ile Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Çin gibi G20 üyesi ülkelere ait eğitim istatistikleri de yer alıyor.

Raporda küresel ekonomik krizde yüksek öğrenim görmüş kişilerin işlerini kaybetme oranlarının daha düşük olduğu ve iyi bir eğitimin kişinin ekonomik ve sosyal geleceğini iyileştirmede çok önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Raporda üniversite mezunları arasında işsizlik oranı OECD ülkeleri ortalamasının 2009 yılında %4,4 olarak gerçekleştiği, aynı ortalama işsizlik oranının lise eğitimini tamamlamamış kişiler arasında ise %11,5 olduğu kaydedildi. Yüksek öğrenim mezunlarının istihdam oranının en yüksek olduğu ülke %90,23 ile Norveç olurken, en düşük olduğu ülke ise %74 ile Türkiye oldu. OECD alanında genç nüfusta işsizliğin ise %17 seviyesinde olduğu belirtildi.

Genç kadınların Almanya ve İsviçre dışındaki tüm OECD ülkelerinde lise öğrenimini bitirme oranlarının erkeklerden daha yüksek olduğu belirtilen raporda, neredeyse tüm OECD ülkelerinde öğrencilerin ve mezunların çoğunluğunu kadınların oluşturduğu belirtildi. Kadınların özellikle eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, edebiyat ve sanat dallarında yoğunlukta olduğu belirtilirken, erkeklerin ise mühendislik, imalat ve inşaat dallarında yoğunlukta olduğu kaydedildi.

Eğitim harcamalarının OECD ortalamasında 2008 yılı itibariyle bütçenin %6,1 seviyesinde olduğu belirtilirken, 2000-2008 yılları arasında eğitim harcamalarının 32 ülkeden 25’inde GSYİH’daki büyümeden daha hızlı büyüdüğü gözlendi. OECD raporunda ülkelerin eğitime yoğun bir şekilde yatırım yapmalarının uzun-vadede bütçelerine olumlu yönde katkı sağlayacağı ve daha iyi eğitimli kişilerin işgücü piyasasına girdikten sonra daha çok vergi vereceği, daha az sosyal yardım ve işsizlik yardımına ihtiyaç duyacağı da belirtildi.

Dijital Gündem

- Dijital Gündem kapsamında AB Komisyonu tarafından kamuya açıklanan raporda AB üye ülkelerinin çocukların dijital dünyadaki hizmetleri güvenli bir şekilde kullanabilmeleri için yapılan AB önerilerini uygulamalarındaki durum değerlendirildi.

Raporda reşit olmayan vatandaşların görüntülü ve sesli medya ile çevrimiçi hizmetleri kullanımlarında korunmaları için1998 ve 2006 yıllarında yapılan AB önerilerinin uygulanması için üye ülkeler ve sanayi kuruluşlarının çabalarının arttığı belirtilmekle birlikte, alınan tedbirlerin yetersiz kaldığı kaydedildi. Rapor AB üye ülkelerinin yasadışı veya zararlı içeriğin önlenmesi ve raporlanması, içeriklerin içeriğe ulaşım yaşına uygun olarak düzenlenmesinin sağlanması, sosyal ağların çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi ve çocukların zararlı bilgisayar oyunlarından korunması konusunda yeterli çalışmaları yapmadıklarını gösteriyor. Bununla birlikte, raporda bu farklı alanlarda yapılan farklı girişimler ile gelinen nokta açısından üye ülkeler arasında büyük farklar olduğu, farklı AB üye ülkelerinin farklı yaşa göre internet içeriği değerlendirme ve puanlama sistemleri kullandıkları ortaya kondu. AB Komisyonu üye ülkelerdeki farklılıkları ve eksiklikleri ilerleyen günlerde değerlendirerek yeni teknolojileri kullanan çocukların korunması için kapsamlı bir girişim başlatacak.

Fikri Mülkiyet Hakları

- AB Bakanlar Konseyi sesli imgeler üreten ve icra eden kişilerin mülkiyet haklarını elli yıldan yetmiş yıla çıkaran yönergeyi kabul etti. Bu sürenin uzatılması sayesinde sanatçılar ve besteciler kayıtlı eserleri üzerinden daha uzun süreler gelir elde edebilecekler. Özellikle ileri yaşlarda mali sıkıntılar yaşayan sanatçılar düşünülerek düzenlenen bu yönerge üye ülkelerin kendi ulusal mevzuatlarını iki yıl içerisinde uyumlu hale getirmeleri sonrasında geçerli olacak.

AB Bakanlar Konseyi’nde üye ülkelerin oylamasına sunulan bu yönerge iki ülkenin çekimser, sekiz ülkenin de olumsuz oy kullanmasına karşın nitelikli çoğunluk ile kabul edildi.

Enerji

- AB, Azerbaycan ve Türkmenistan ile Trans-Hazar Boru Hattı’nın inşası için hukuki bağlayıcılığı olan bir anlaşma müzakere edebilmek için gereken görevlendirmeyi kabul etti. Bu anlaşma 27 AB üyesinin AB Komisyonu’na müzakereleri yönetme yetkisi verildikten sonra AB tarafından onaylanacak.

Azerbaycan ve Türkmenistan ile bir anlaşma müzakere edilmesi kararı AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ve Enerjiden sorumlu AB Komiseri Günther Oettinger’in Ocak 2011’de Bakü ve Aşkabat’a yaptıkları ziyaret ve bu ülkelerin başkanları Aliyev ve Berdimuhamedov ile yaptıkları görüşmeler sonrasında gerçekleşti. Trans-Hazar Boru Hattı Güney Koridoru enerji projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir etap teşkil ediyor. Trans- Hazar Boru Hattı anlaşması Türkmenistan’ı Azerbaycan’a bağlayan denizaltı boru hattının inşası ve daha sonra da bu boru hattının Orta Asya’dan AB’ye doğalgaz taşıyacak altyapıya bağlanmasını sağlayacak.

Ekonomi

- Temmuz 2011’de sanayi üretimi Haziran ayına göre Euro Alanı’nda (EA17) %1, AB27’de ise %1,1’lik artış sergiledi. Haziran ayında ise üretim Euro Alanı’nda %0,8, AB27’de ise %1,2 oranında azalmıştı. 2011 Temmuz ayı verileri bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sanayi üretiminin Euro Alanı’nda %4,2, AB27’de ise %3,6 oranında arttığı gözlendi.

Temmuz 2011’de Haziran 2011’e kıyasla dayanıklı tüketim malların üretimi Euro Alanı’nda %2,9, AB27‘de ise %2,8 oranında arttı. Sermaye malların üretimi de bir önceki aya göre Euro Alanı’nda %3, AB27’de ise %3,6 oranında arttı. Ara mal üretiminde Euro Alanı’nda %0,8’lik, AB27’de ise %1,7’lik artış gözlendi. Dayanıksız tüketim mallarının üretimi ise Euro Alanı’nda %0,6, AB27’de ise %0,3 oranında azaldı. Enerji üretimi de sırasıyla %0,8 ve %1,3 oranında azaldı.

Üye ülkeler arasında en yüksek artışlar Estonya (%4,7), Almanya ve Yunanistan (her ikisinde de %4,1) ile Hollanda’da (%3,5), en sert düşüşler ise Slovakya (%3,4), Portekiz (%3) ve Slovenya’da (%2,2) kaydedildi.

- 2011 yılının ikinci çeyreğinde Euro Alanı’nda istihdam edilen kişi sayısı bir önceki çeyreğe göre %0,3 oranında artarken, bu sayı AB27’de ise %0,2 oranında arttı. 2011 yılının ilk çeyreğinde istihdam her iki alanda da %0,1 oranında artmıştı. Bununla birlikte mali hizmetler ve işletme faaliyetlerinde istihdam Euro Alanı’nda %0,9, AB27’de ise %0,5 oranında arttı. Ticaret, ulaşım ve iletişim hizmetlerinde istihdam Euro Alanı’nda %0,5 artarken, AB27’de %1,2 artış gözlendi. İmalatta istihdam Euro Alanı’nda %0,2 büyüdü ancak AB27’de sabit kaldı. Euro Alanı’nda %0,2 artan inşaat sektöründe istihdam, AB27’de ise %1 oranında azaldı. Kamu yönetimi, sağlık ve eğitimi de kapsayan diğer hizmetlerde istihdam Euro Alanı’nda sabit kalırken, AB27’de %0,3 oranında düşüş izlendi. Tarımda istihdam ise Euro Alanı’nda %0,5, AB27’de ise %0,6 oranında azaldı.

- Temmuz 2011’de %2,5 olan Euro Alanı (AB17) yıllık enflasyon oranı Ağustos 2011’de de değişmedi. Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %1,6 seviyesindeydi. Ağustos 2011’de aylık enflasyon ise %0,2 olarak gerçekleşti.

Temmuz 2011’de %2,9 olarak hesaplanan AB27’deki yıllık enflasyon oranı da Ağustos ayında değişmedi. Bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon oranı %2 seviyesindeydi. Ağustos 2011 AB27 aylık enflasyon oranı ise %0,2 olarak gerçekleşti.

Üye ülkelerdeki enflasyon oranlarına bakıldığında Ağustos 2011’de en düşük oranlar İrlanda (%1), Slovenya (%1,2) ve Yunanistan’da (%1,4), en yüksek oranlar ise Estonya (%5,6), Letonya (%4,6) ve İngiltere’de (%4,5) gözlendi.

- Üye ülkeler arasındaki eşgüdümü artırarak AB’nin ekonomi yönetimini geliştirmeyi hedefleyen altı öneri üzerinde AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi’nde anlaşmaya varıldı. Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi arasında çekişmelere konu olan pakette beş yönetmelik ve bir adet yönerge yer alıyor. Eylül 2010’da AB Komisyonu tarafından hazırlanarak sunulan yasa taslakları son halini almadan önce Parlamento’da iki binden fazla öneri getirilmişti. Son olarak WroclaW’da gerçekleşen Ekonomi ve Maliye Bakanları’nın yaptığı görüşmelerde yasa taslakları son halini aldı.

Yapılan bazı değişiklikler ile Konsey’in İstikrar ve Büyüme Paktı’nın önleyici bölümüyle ilgili karar alma kapsamı genişletildi, AB kurumları arasında makro ekonomi konularındaki diyalog geliştirildi.

Yasa paketinin Avrupa Parlamentosu’nun Eylül ayındaki Genel Kurulu’nda onaylanması ve sonrasında da 4 Ekim’de de AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi’nde kabul edilmesi bekleniyor.

Yasa paketinde öne çıkan noktalar aşağıda yer almaktadır:

· İstikrar ve Büyüme Paktı’nın düzeltme bölümünde açıklarlar ilgili kıstasların yanı sıra borç kıstasların da güçlendirilmesi.

· Üye ülkelerin Paktın kıstaslarına uymaması halindeki yaptırımların daha otomatik bir şekilde uygulanması ve AB Komisyonu tarafından gözetime tabi tutulması.

· AB ekonomi yönetimi ve karar alma mekanizmasında saydamlığın artırılması.

· AB kurumları arasında makro ekonomiyle ilgili görüşmelerin artırılması, diyaloğun güçlendirilmesi.

· AB düzeyinde üzerinde anlaşılmış olunan kurallar ve politikaların ulusal yönetimler tarafından benimsenmesi.

*

B R Ü K S E L ’ D E   G E L E C E K   A Y

AB Kurumları

· 22-23 Eylül, Adalet ve İçişleri Konseyi

· 26 Eylül, Dışişleri Konseyi (Ticaret)

· 29-30 Eylül, Doğu Ortaklığı Zirvesi

· 3 Ekim, Eurogroup Toplantısı

· 3 Ekim, İstihdam, Sosyal, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi

· 4 Ekim, Ekonomi ve Mali İşler Konseyi

· 6-7 Ekim, Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi

· 10 Ekim, Çevre Konseyi

· 10-11 Ekim, Dışişleri Konseyi

· 10 Ekim, Genel İşler Konseyi

· 17-18 Ekim, AB Liderler Zirvesi

· 20-21 Ekim, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

Konferanslar

· 20 Eylül, European and Japanese approaches to climate change, EPC, http://www.epc.eu

· 20 Eylül, The Eurocrises: more Europe is needed - On the increasing importance of the EU for the economic policy of its member states, CEPS, http://www.ceps.be

· 21 Eylül, Ukraine 20 years on: challenges for the future, EPC, http://www.epc.eu

· 21 Eylül, The Polish Presidency: A mid-term assessment, CEPS, http://www.ceps.be

· 22 Eylül, Roadmap to a resource – efficient Europe, EPC, http://www.epc.eu

· 22 Eylül, EU climate change policy in the transition to the ‘new’ global climate change reality, CEPS, http://www.ceps.be

· 23 Eylül, After Fukushima: The future of European nuclear energy, EPC, http://www.epc.eu

· 26 Eylül, The EEAS and migration, , EPC, http://www.epc.eu

· 19 Ekim, Reform of the Common Fisheries Policy, EPC, http://www.epc.eu

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

 ****************************************

Dr Bahadir Kaleagasi 

International Coordinator  

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association  

 

President of the Institut du Bosphore - Paris  

 

BRUSSELS :  

TUSIAD Representation to    

the EU and BUSINESSEUROPE  

(The Confederation of European Business)  

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi  

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org   

Son Haberler

Hits: 9481 Visitors: 3225
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.