Haberin yayım tarihi
2011-05-03
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..2 Mayıs 2011.. Tusiad Raporu..

BU SAYIDA:

AB – TÜRKİYE

AB - KIBRIS

AB – SURİYE

GENİŞLEME POLİTİKASI

AB KURUMLARI

SAĞLIK

İSTİHDAM

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

HAVAYOLU ULAŞIMI

REKABET

EKONOMİ

AB – Türkiye

- Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu AB Komiseri Maria Damanaki, G. Kıbrıs Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dimitris Eliadis ile Lefkoşa’da gerçekleştirdiği toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalarda AB Komisyonu’nun Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerinde denizcilik konularını da Türkiye’nin önüne koymayı hedeflediğini ve AB’nin Türkiye’yi denizcilik alanındaki sorulara ilişkin tavrıyla değerlendirileceğini söyledi. Damanaki, Türk güvenlik güçlerinin G. Kıbrıs’lı balıkçıları taciz ettiği iddiası ile ilgili bir soruya, Akdeniz’deki anlaşmazlıkların AB temelinde barışçı yollarla çözülmesi ve diyalogun tek yol olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin G. Kıbrıs bandrollü gemilere Türk limanlarına girme yasağı uygulamasıyla ilgili sorulara da cevap veren Damanaki, AB Komisyonu’nun bu konudaki görüşünün bilinmekte olduğunu, balıkçılık faslının da bu nedenle diğer fasıllarla birlikte kapalı kalmaya devam ettiğini ve AB Komisyonu’nun Türkiye’den ek protokolü uygulamasını beklediğini belirtti.

AB - Kıbrıs

- K. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 24 Nisan 2004 halkoylamasının yedinci yıldönümünde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve AB yetkilileriyle bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına birer mektup göndererek, 24 Nisan’ın Kıbrıslı Türkler için sadece halkoylamasının yıldönümü olmadığını, aynı zamanda bunun öncesi ve sonrasında izolasyonların kalkacağı vaatlerinin, alınan kararlar ve verilen sözlerin tutulmadığının hatırlanması için de bir vesile olduğuna dikkat çekti.

Ada’da sürmekte olan müzakereler konusunda ise 2004’ün tecrübelerinden dersler çıkararak ve geleceğe bakan bir yaklaşım içinde katıldıklarını belirten Eroğlu, Rum tarafının böyle bir uzlaşıya arzulu görünmediğine işaret etti ve AB ve uluslararası topluluğun Rum tarafına bu konuda gerekli motivasyonu sağlayabileceğine vurgu yaptı.

AB – Suriye

- AB ülkeleri yaklaşık altı haftadır devam eden şiddet olayları sonrasında Suriye’ye karşı yaptırım önlemleri almaya karar verdi. Önlemler arasında Beşar Esad ve hükümet üyelerinin AB ülkelerine seyahatlerinin engellenmesi ve mal varlıklarının dondurulması yer alırken, bu yasaklar Esad ve diğer kişilerin aile üyelerini kapsamıyor. AB üyeleri ayrıca Suriye’ye silah ve silah kategorisine girmemekle birlikte ülke içindeki sivil hareketi bastırmakta kullanılabilecek malların ihracatını da durdurma kararı aldı. AB Suriye’ye doğrudan ödeme şeklinde yapılan 40 milyon €’luk yıllık yard ımın gönderimini ve devam etmekte olan AB-Suriye Ortaklık Anlaşması müzakerelerini de askıya almaya karar verdi.

AB’nin aldığı karara paralel olarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de Suriye’ye bir görev takımı göndererek yerinde inceleme gerçekleştirilmesine karar verdi. İncelemelerde bulunacak olan ekibin elde edeceği sonuçlara göre rejim görevlileri hakkında cezai soruşturmalar açılması mümkün olabilecek. Bu kararın yanı sıra Suriye’nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliği de askıya alınmış oldu.

Genişleme Politikası

- AB Dönem Başkanı Macaristan’ın AB İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Enikö Györi Zagreb’de Hırvatistan Başbakanlık Başdanışmanı Davor Stier ve AB ile Entegasyondan sorumlu Devlet Bakanı Andrej Plenković ile bir araya geldi. Toplantıda Hırvatistan’ın ve AB Macaristan Dönem Başkanlığı’nın AB ile Hırvatistan arasındaki üyelik müzakerelerinin Haziran 2011 itibariyle nihayetlendirme ortak hedefi dile getirildi. Müzakere edilmekte olan 35 başlıktan 30’unun geçici olarak kapatılmış bulunduğuna dikkat çeken Macaristan AB İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Györi, müzakerelerde sona ulaşılması için en önemli iki konunun rekabetçilik politikası ile yargı ve temel haklar konusundaki başlık olduğunu vurguladı.

Rekabetçilik politikası alanında devlete ait tersanelerin AB devlet yardımları mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesinin beklendiğini belirten Györi, yargı ve temel haklar başlığı kapsamında ise yargı bağımsızlığı ve deneyiminin artırılması, mültecilerin geri dönmesi, savaş suçlularının Uluslararası Eski Yugoslavya Ceza Mahkemesi’yle tam işbirliği içinde yargılanması ve yolsuzlukla mücadele alanlarında kaydedilmesi gereken aşamalar olduğunun altını çizdi. Hırvat yetkililer ise Hırvatistan’ın müzakereler bağlamındaki tüm yükümlülüklerini Mayıs ortasına kadar yerine getirme hedefine bağlılığını yineledi.

AB Kurumları

- AB Komisyonu 2 Mayıs’ta “Bütünleşmiş ve İstikrarlı Mali Piyasaların Temelinin Güçlendirilmesi” başlıklı ve tüm gün sürecek bir konferans gerçekleştiriyor.

Mali denetim kurulları görevlileri, siyasi liderler, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplumun yanı sıra akademik çevrelerin de ilgiyle izleyeceği konferansta AB mali sisteminin bütünleşmesi ile ilgili mevcut sorunlar ve mali istikrarın sağlanması için yapılması gerekenler ele alınacak. AB’nin mali piyasaları hedef alarak oluşturduğu yeni denetim mekanizmaları yapısı ve devam etmekte olan krizin yönetimiyle ilgili girişimler de konferansta ele alınacak diğer konular arasında yer alıyor.

Konferans süresince iki yeni raporun da tanıtımı yapılacak. Raporlardan biri Avrupa Merkez Bankası’nın Avrupa’da mali bütünleşmeyi ele aldığı beşinci rapor; diğeri ise AB Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa 2010 Mali İstikrar ve Bütünleşme Raporu.

Sağlık

- 2004 yılı tarihli Bitkisel Ürünler Yönetmeliği’nin öngördüğü 7 yıllık geçiş dönemi 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren sona erdi. Bu 7 yıllık geçiş dönemi süresinde üreticiler AB piyasasında satışta bulunan geleneksel bitkisel ilaç ve ürünlerini üye ülkeler makamlarına kayıt ettirmek ile yükümlüydüler. Kayıt ve izin işlemleri gerçekleşmemiş bitkisel ürünler 1 Mayıs tarihinden itibaren AB piyasasında bulunamayacak.

Geleneksel bitkisel ilaç üreticileri bu tarihten sonra basitleştirilmiş kayıt sürecinden geçebilecek. Basitleştirilmiş kayıt süreci pazarlama iznine tabi geleneksel bitkisel ilaç ve ürünlerin tam pazarlama izni sürecindeki gibi güvenlik testleri ve klinik deneylere tabi olmadan kayıt edilebilmelerine olanak sağlıyor. Güvenlik testleri ve klinik deneylerin yerine üreticiler mevzubahis ürünün belirtilmiş kullanım şartlarında zararlı olmadığına dair belgeler sunmak ile yükümlü oluyor. Üreticiler aynı zamanda ürünün en az 15 yılı AB’de olmak üzere 30 yıldır güvenli bir şekilde kullanılageldiğini konusunda da kanıt bildirmek durumundalar.

İstihdam

- 2004 yılında AB’ye üye olan Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Lituanya, Macaristan, Polonya, Slovenya ve Slovakya vatandaşlarının AB içindeki diğer ülkelerde çalışabilmesi önündeki engeller 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren kaldırıldı. Böylece 2004 genişlemesiyle AB’ye katılan ülkelerin tamamı üzerindeki istihdam piyasası kısıtlamaları kaldırılmış oldu.

AB Komisyonu yasağın kalkmasıyla birlikte bu ülkelerden diğer AB ülkelerine işçi akını olmayacağını tahmin ediyor. Bunun öncesinde de çalışmak üzere AB15 ülkelerine göç eden kişilerin bulunmasının yanı sıra önümüzdeki dönemde olacak hareketliliğin de olumlu sonuçlar getireceği, işsizliğin azalmasını sağlarken büyümeye olumlu katkıları bulunacağı öngörülüyor.

Araştırmalar 2004’te Birliğe katılan ülkelerden bazı AB ülkelerine işgücü göçünün olduğunu, 2004’te 1 milyon kişinin diğer üye ülkelere (özellikle İngiltere ve İrlanda) gittiğini ve bu rakamın 2010’da 2,3 milyona ulaştığını gösteriyor. Bununla birlikte AB15 ülkelerinde ikamet eden AB dışından ülke vatandaşlarının sayısının 19 milyon olduğu göz önüne alındığında yeni üye ülkelerden AB15’e doğru işgücü göçünün çok yüksek olmadığı görülüyor. 1 Mayıs 2011’den sonra da bir önemli bir artış olmayacağı, 2015 itibarıyla AB15’tebulunacak AB8 ülkesi vatandaşları sayısının 3,3 milyon düzeyine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İklim Değişikliği

- 2013 senesinden itibaren emisyon kotalarının bölüştürülmesi sisteminde değişiklik gerçekleştirilecek. Yeni sistemle birlikte emisyon kotaları ilk defa AB çapında uyumlaştırılmış kurallara göre yapılacak. Enerji sektöründe açık artırma yoluyla kota dağıtımı gerçekleştirilecek; buna göre Emisyon Ticareti Sistemi kapsamındaki kotaların büyük bir bölümü karşılıksız olarak dağıtılmayacak.

Emisyon kotaları sanayi ve ısıtma sektörü için bedelsiz olarak dağıtılmaya devam edilecek. Bu işlemde sera gazı azatlımı için yapılan çalışmalar ve gösterilen performans dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacak.

Yeni sistem sayesinde en fazla emisyon gazı salımına sebep olan sektörlere bedelsiz olarak kota verilmesinin önüne geçilmiş olacak.

AB dışındaki gelişmiş ülkeler ve büyük çapta sera gazı salımı gerçekleştiren gelişmekte olan ülkelerin gaz salımını azaltıcı olarak kendi içlerinde harekete geçmemesi ve uluslararası rekabet nedeniyle AB bazı sektörlere bedelsiz emisyon kotası dağıtımına devam ediyor. Bu uygulama sayesinde AB dışından rekabete maruz kalan bazı sektörlerin maliyetlerinin artmasının önüne geçilmiş olunuyor.

Havayolu Ulaşımı

- AB ile ABD arasında imzalanan ve güvenliği artırmak ile iş dünyası için yeni fırsatlar yaratmak amacını taşıyan Sivil Havacılık Güvenliğinin Yönetiminde İşbirliği anlaşması yürürlüğe girdi.

Anlaşma Atlantik Okyanusu’nun iki yakasında sertifika ve onayların tanınması için gerçekleşen teknik ve idari süreçlerin daha sadeleştirilmesini sağlıyor. Anlaşma ile iki bölge arasında havacılık güvenliği konusunun tüm alanlarında işbirliği için bir altyapı oluşturulmuş oluyor. Transatlantik havacılık ürünleri ve hizmetleri ticaretinin 2009 ve 2010 yıllarında ekonomik krize rağmen 17 milyar €’dan fazla olduğu tahmin edilirken, bu meblağın anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle oluşacak fırsatlar neticesinde daha da artacağı tahmin ediliyor.

Anlaşma aynı zamanda havacılık güvenliği mevzuatı ve politikalarını etkileyen somut ve doğrulanabilir tüm bilgilerin iki bölge arasında devamlı, şeffaf ve güncel biçimde paylaşılması için bir çerçeve oluşturuyor.

- Ulaşımdan sorumlu AB Komiseri Siim Kallas AB üyelerine 29 Nisan 2011’den itibaren kaldırılması planlanan uçuşlarda yolcuların el bagajlarında kabine alabileceği, havaalanındaki vergisiz bölgede satın alınmış sıvıların sınırlandırılmasıyla ilgili yasağın bir süre daha uzatılmasını tavsiye etti. Son dönemde bazı üye ülkeleri de bu yönde karar vererek, üçüncü ülkelerden AB ülkelerine uçuşlarda yolcuların yanında bulundurabileceği sıvı miktarının sınırlandırılması uygulamasına devam edileceğini açıklamıştı. Yolcular açısından karışıklık yaşanmasını önlemek amacıyla uygulamanın tüm AB ülkelerinde devam ettirilmesini öneren Kallas, AB Komisyonu’nun üye ülkeler ve ABD ile yapacağı ortak değerlendirmeler ışığında uygulamayı yeniden gözden geçireceğini açıkladı.

AB yolcuların kabinde bulundurabilecekleri sıvılara ilişkin yasağın 2013 yılında tamamen ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Bunun için de ilk aşamada 29 Nisan’dan itibaren alanlardaki gümrüksüz bölgelerden satın alınan sıvı miktarının sınırlandırılmasına son verilmesi planlanmıştı.

Yolcuların kabine alabileceği sıvıların sınırlandırılmasına 2006 yılında başlanmıştı.

Rekabet

- AB Komisyonu Kredi Temerrüdü Takas (Credit Default Swaps) piyasasına ilişkin iki rekabet ihlali soruşturması başlattı. Kredi Temerrüdü Takas araçları yatırımcıları yatırım yapmış oldukları bir şirket ya da devlet ödemelerinde temerrüde düşerse korumayı amaçlamakla birlikte, bazen spekülatif araçlar olarak da kullanılabiliyor. AB Komisyonu açtığı ilk soruşturmada Kredi Temerrüdü Takas piyasasına mali bilgi sağlayan en büyük kuruluş olan İngiltere merkezli Markit’in ve 16 yatırım bankasının (JP Morgan, Bank of America, Merill Lynch, Barklays, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Crédit Suisse, First Boston, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS, Wells Fargo Bank/Wachovia, Crédit Agricole ve Société Générale) çıkar sağlamak amacıyla üçüncü şahıslara karşı gizli bir işbirliğine girip girmediğini ve/veya güçlü bir konuma gelerek ve bu konumu kullanarak piyasada mali bilgileri kontrol edip etmediklerini araştıracak. İkinci soruşturma ise Kredi Temerrüdü Takas araçları için en büyük takas merkezi olan ICE Clear Europe ile ilk soruşturmaya konu olan 16 bankadan 9’una (Bank of America, Barclays Bank, Citigroup, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley ve UBS) karşı açıldı. Bu soruşturmada ICE tarafından bu 9 bankaya sağlanan tercihli tarifelerin diğer rekabetçilerin zararına olacak şekilde bu bankaları ICE sistemine bağlamak amacını taşıyıp taşımadığı araştırılacak.

Ekonomi

- Endüstriyel yeni siparişler endeksi Şubat 2011’de bir ay öncesine göre Euro Alanı’nda (AB17) %0,9, AB27’de ise %1,2 oranında arttı. Ocak 2011’de Euro Alanı ve AB27’de sırasıyla %1,2 ve %0,5 artış yaşanmıştı. Değişikliklerin daha yoğun olarak yaşandığı gemi, tren ve demiryolu ve uzay gereçleri yapımı dışarıda bırakıldığında, endüstriyel yeni siparişler Euro Alanı’nda %0,6, AB27’de ise %0,3 oranında arttı. Senelik karşılaştırmada ise endekste Şubat 2011’de bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %21,3 ve %19,8 artış gözlendi.

Aylık karşılaştırmada en yüksek artışlar Danimarka (%16,3), Macaristan (%10,9) ve Portekiz’de (%5,4), en sert düşüşler ise Romanya (%4,7), Lituanya (%2,7) ve Çek Cumhuriyeti’nde (%2,1) kaydedildi.

- Şubat 2011’de %9,9 olan Euro Alanı (AB17) işsizlik oranı değişmeyerek Mart 2011’de de aynı seviyede seyretti. İşsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %10,1 seviyesindeydi. AB27 işsizlik oranı da Mart 2011’de bir önceki aya göre değişmeyerek %9,5 olarak gerçekleşti. AB27 işsizlik oranı Ocak 2010’da %9,7 seviyesindeydi.

Eurostat tahminlerine göre, Mart 2011’de 15,6 milyonu Euro Alanı’nda olmak üzere AB genelinde yaklaşık 22,8 milyon kişi işsizdi. Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, Euro Alanı’nda işsiz kişi sayısında yaklaşık 9 bin kişilik düşüş gerçekleşirken, AB27’deki toplam işsiz kişi sayısındaki düşüş 10 bin oldu.

Üye ülkeler arasından işsizliğin en düşük olduğu ülkeler Hollanda (%4,2), Avusturya (%4,3) ve Lüksemburg (%4,7) iken, en yüksek olduğu ülkeler İspanya (%20,7), Lituanya (2010’un dördüncü çeyreğinde %17,3) ve Letonya (2010’un dördüncü çeyreğinde %17,2) oldu.

Erkek nüfusta işsizlik Mart 2010 ile Mart 2011 arasında Euro Alanı’nda %9,9’dan %9,6’ya, AB27’de ise %9,8’den %9,4’e geriledi. Kadın nüfusta işsizlik oranı ise Euro Alanı’nda %10,3’ten %10,2’ye gerilerken, AB27’de %9,5’ten %9,6’ya yükseldi. Mart 2010’da Euro Alanı’nda %20,9 ve AB27’de %21,1 olan 25 yaş altı gençlerin işsizlik oranı Mart 2011’de sırasıyla %19,8 ve %20,7 olarak gerçekleşmişti.

Genç nüfusta işsizlik oranının en düşük olduğu ülkeler Hollanda (%6,9), Almanya (%8,2) ve Avusturya (%9,4) iken, en yüksek olduğu ülkeler İspanya (%44,6), Yunanistan (2010’un dördüncü çeyreğinde %36,1), Slovakya (%35,2) ve Lituanya (2010’un dördüncü çeyreğinde %34,2) oldu.

*

B R Ü K S E L ’ D E   G E L E C E K   A Y

AB Kurumları

• 13 Mayıs, Dışişleri Konseyi

• 16 Mayıs, Eurogroup Toplantısı

• 16-17 Mayıs, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

• 17 Mayıs, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi

• 19-20 Mayıs, Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi

• 23 Mayıs, Genel İşler Konseyi

• 23-24 Mayıs, Dışişleri Konseyi

• 27 Mayıs, Doğu Ortaklığı Zirvesi

• 30 Mayıs – 1 Haziran, Rekabetçilik Konseyi

• 6 – 7 Haziran, İstihdam, Sosyal, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi

• 9 – 10 Haziran, Adalet ve İç İşleri Konseyi

Konferanslar

• 3 Mayıs, A new strategic partnership between the European Parliament and the European Commission, EPC, http://www.epc.eu

• 5 Mayıs, Dealing with the past: justice and reconciliation in the Western Balkans, EPC, http://www.epc.eu

• 11 Mayıs, New paradigms in money and finance?, CEPS, http://www.ceps.be

• 16 Mayıs, Chinese energy policy towards the Caspian region, EPC, http://www.epc.eu

• 16 Mayıs, Iceland: a case study of a European economy emerging from crisis, CEPS, http://www.ceps.be

• 19 Mayıs, The European social model: a driving force for growth and well-being, EPC, http://www.epc.eu

• 24 Mayıs, The Shadow Economy: Stifling European Growth?, CEPS, http://www.ceps.be

• 31 Mayıs, The Future of Nuclear in Europe, CEPS, http://www.ceps.be

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

*************************************

Dr Bahadir Kaleagasi  

International Coordinator

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association  

 

 BRUSSELS :  

Representation to the EU and BUSINESSEUROPE  

(The Confederation of European Business)  

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi  

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org     

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.