Haberin yayım tarihi
2011-05-31
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..30 Mayıs 2011 Tusiad Raporu.

BU SAYIDA:

AB – TÜRKİYE

AB – JAPONYA

KOMŞU ÜLKELER POLİTİKASI

GENİŞLEME

E- DEVLET

SAĞLIK

BALIKÇILIK

ENERJİ

TELEKOMÜNİKASYON

DEVLET YARDIMLARI

KOBİ’LER

EKONOMİ

AVRUPA YATIRIM BANKASI

AB – Türkiye

- Le Centre Librex ve Avrupa Türk Akademisyenler Birliği tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci” başlıklı panel 24 Mayıs 2011’de Brüksel’de gerçekleştirildi. Boğaziçi Enstitüsü Başkanı ve TÜSİAD Uluslar arası Koordinatörü Dr. Bahadır Kaleağası’nın konuşmacı olarak yer aldığı panelde Avrupa Parlamentosu AB - Türkiye Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı Hélène Flautre (Fransa, Yeşiller) ve AB Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi Jean- Christophe Filori de konuşmacılar arasındaydı.

Konferansta Türkiye’nin AB üyeliği önündeki engellere ve buna paralel olarak bu yolda gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi beklenen reformlara vurgu yapıldı. Hükümetin şimdiye kadar gerçekleştirdiği reformlar takdirle karşılanırken; ifade ve basın özgürlüğünün önündeki engeller, yazdıkları makaleler sebebiyle yargılanan gazeteciler ve internet yasaklarının Türkiye’de gerçekleştirilmesi gereken reformların önündeki engeller olduğu ifade edildi. Ayrıca, yargının bağımsızlığının da tam anlamıyla sağlanamadığına dikkat çekildi.

İçinde bulunduğumuz süreçte, müzakere sürecinin karşılıklı olarak yavaşlatılmasına sebep olarak, Kıbrıs sorunu ve Avrupalı bazı liderlerin Türkiye’nin adaylığına olumsuz yaklaşımı gösterildi. Tüm bunların yanı sıra, Türkiye’nin bulunduğu bölgede istikrarın korunması açısından, Avrupa Birliği için kilit rol oynadığına değinildi. Panelde son olarak, hem ekonomik rekabetin arttırılması, hem de demokratik değerlerin korunması açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği hedefinin önemi vurgulandı.

AB – Japonya

- 20. AB – Japonya Zirvesi 28 Mayıs tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Zirveye AB Konseyi Başkanı Herman van Rompuy ve AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ev sahipliği yaparken, Japonya’yı Başbakan Naoto Kan temsil etti. Zirvede AB ve Japonya arasındaki ilişkilerin birçok sektörü içine alacak şekilde kapsamlı olarak geliştirilmesi ele alındı. Zirvede 11 Mart’ta özellikle Japonya’nın doğusunu etkileyen deprem ve tsunami sonrasındaki işbirliği doğrultusunda, yeniden yapılanma ve imar faaliyetlerinde de ortak çalışmalar yapılması kararı alındı. Enerji sektöründe işbirliği ve küresel nükleer güvenlik standartlarının yükseltilmesi konuları da zirvenin önemli gündem maddeleri arasındaydı. Bu bağlamda, dünya genelinde nükleer güvenliğin artırılması için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve G8/G20 kapsamında yapılabilecek girişimler ele alındı.

İki bölge liderleri ayrıca AB ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin de özellikle bir serbest ticaret anlaşması (STA) kapsamında derinleştirilmesi konusunu masaya yatırdılar. Zirvede derin ve kapsamlı bir STA/Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) için paralel müzakerelerin başlatılması, bu kapsamda gümrük vergileri, vergi dışı tedbirler, hizmetler, yatırım, fikri mülkiyet hakları, rekabet ve kamu alımları gibi konuların ele alınması kararı alındı. İki bölge liderleri ayrıca siyasi, küresel ve sektörel işbirliğini içeren bir bağlayıcı anlaşma için müzakerelere başlanması için de ortak kararlarını açıkladılar. AB ve Japonya arasında geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması’nın da genişletilmesinin ele alındığı zirvede, uzay çalışmalarında ve uydu seyir çerçevelerinde daha etkin ortaklıklar kurulması konusunda görüş birliğine varıldı.

Zirvede AB Japonya ilişkilerinin daha derinleştirilmesi için yılda iki kez iki bölgeden üst düzey kamu görevlilerinin katılacağı ve ikili ilişkilerin ele alınacağı bir çerçeve oluşturulmasına karar verildi. Zirve kapsamında ele alınan konular arasında küresel ekonomik kriz, iklim değişikliği, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, terörizmle mücadele, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmeler, Afganistan, K. Kore nükleer programı gibi iki bölge için önem taşıyan konular da bulunuyordu.

Komşu Ülkeler Politikası

- AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Catherine Ashton ve Genişleme ve Komşu Ülkeler Politikası’ndan sorumlu AB Komiseri Stefan Füle AB’nin yeni ve iddialı olarak tanımlanan Komşu Ülkeler Politikası’nın ana hatlarını açıkladılar. AB Dış Faaliyetler Dairesi ve AB Komisyonu tarafından üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu’na iletilen teklifte yeniden gözden geçirilmiş Komşu Ülkeler Politikası’nın AB ve komşu ülkeler arasındaki bireysel ve bölgesel ilişkilerin “daha çok fon, daha çok reform” yaklaşımı ile güçlendirilmesi için oluşturulan temel öncelikler ve yöntemler belirleniyor. Teklifte 2011-2013 yılları arasında Komşu Ülkeler Politikası için tahsis edilmiş olan 5,7 milyar €’ya ek olarak 1,24 milyar €’luk kaynak sağlanacağı belirtiliyor. Bununla birlikte AB Konseyi kararı uyarınca Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB) kredi imkânlarının artırılması ve Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası’nın da Mısır başta olmak üzere Orta Doğu - Kuzey Afrika bölgesinde faaliyetlere başlaması da öngörülüyor.

Yenilenmiş Komşu Ülkeler Politikası, politikanın başlatıldığı 2004 yılından beri yapılan kazanımların temelinde ortak ülkelerin daha çok özgürlük ve daha iyi bir yaşam için taleplerinin karşılanabilmesi için işbirliğini desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda AB’nin güneyi ve doğusundaki 16 komşu ülkede toplumun geni kesimlerinin desteklenmesi ve reformların daha etkin bir biçimde teşvik edilmesi hedefleniyor. Mart 2011’de Kuzey Afrika’da sürmekte olan isyanlar ve dile getirilen demokratik talepler karşısında kabul edilen “Güney Akdeniz’de Demokrasi ve Ortak Refah için İşbirliği” çerçevesi ve 2009’da başlatılan “Doğu Ortaklığı” da bu teklifle geliştiriliyor.

Genişleme

- Sırbistan on altı yıldır kaçak durumunda olan savaş suçlusu Radko Mladiç’i yakaladı. 1992-1995 döneminde Bosna Savaşı’nda Bosnalı Müslümanlara soykırım yapmakla suçlanan Radko Mladiç Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Mladiç’in yaklanmasıyla birlikte Sırbistan AB üyeliği sürecindeki önemli engellerden birini ortadan kaldırmış oldu. Sırbistan AB üyeliği için resmi başvurusunu Aralık 2008’de gerçekleştirdi. 19 Ocak 2011’de Avrupa Parlamentosu Ab ile Sırbistan arasındaki İstikrar ve Katılım Anlaşması’nı onayladı.

Mladiç’in yakalanarak UCM’ye teslim edilmesi Sırbistan’ın AB üyeliği sürecinde öne sürülen koşullardan birisiydi.

e- devlet

- AB Bakanlar Konseyi 2011 – 2015 Avrupa e-devlet Eylem Planı ile ilgili önemli kararlar kabul etti. Karar kapsamında e-devlet uygulamalarının güçlendirilmesi, AB düzeyinde olduğu kadar yerel ve bölgesel yönetimlerde de yaygınlaştırılması, böylece tüm AB vatandaşlarının ve işletmelerin devletten almayı beklediği hizmet ve belgelere daha hızlı bir şekilde erişiminin sağlanması hedefleniyor.

Bu çerçevede öncellikle sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerine başvuru ve erişimin kolaylaştırılması, emeklilik haklarının bir AB ülkesinden diğerine aktarılması ele alınacak. Ayrıca kapsayıcı ve engelliler de dahil olmak üzere herkesin kamu idarelerine erişiminin ve çift yönlü etkileşiminin daha kolay bir hale gelmesi hedefleniyor.

İşletmeler açısından ise ülkeler arası sınırların algılanmayacağı bir şekilde idari ve yasal işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlanması hedefleniyor.

Sağlık

- AB Konseyi elektrikle çalışan ve elektronik aletlerin üretiminde tehlikeli maddelerin kullanımıyla ilgili yönergeyi güncelledi. Yapılan değişiklikler ile elektrikli aletlerin, özellikle mobil telefonların, buzdolaplarının ve elektrikli oyuncakların üretimlerinde tehlikeli kimyasallar ve diğer tehlikeli maddelerin kullanımı yasaklandı. 2003’te kabul edilen yönerge cıva ve kadmiyum gibi tehlikeli madde kullanımını yasaklıyordu. Değişiklikler ile yasağın kapsamı genişletilerek, daha fazla sayıda tehlikeli madde yasaklı hale geliyor. Ayrıca yasaklar sadece elektrikli, elektronik aletleri değil, bunların kablo ve yedek parçalarını da kapsıyor. Yasaklanan maddelerin bazıları için geçiş dönemi uygulaması getirilecek, örneğin bazı tıbbi denetleme cihazlarında üç yıllık bir geçiş dönemi söz konusu olurken, laboratuar gereçlerinde beş yıl ve bazı sanayi denetleme cihazlarında altı yıllık geçiş dönemi uygulanacak.

AB’nin iklim değişikliğini önleme ve enerji verimliliği hedeflerini yakalayabilmesi için söz konusu yasaklar güneş enerjisi üretmekte kullanılan panelleri kapsamayacak. Enerji tasarrufu sağlayan ampuller de geçici bir süre için yasağın kapsamı dışında yer alacak.

Yapılan değişikliklerin on sekiz aylık süresi içerisinde AB ülkelerinin kendi ulusal yasalarına uyarlanması ve uygulamaya koyulması gerekiyor.

Balıkçılık

- AB Komisyonu Ortak Balıkçılık Politikası’nda geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde kaydedilen gelişmeler ve AB karasularında 2012 yılında balıkçılık olanaklarıyla ilgili raporunu yayımladı. Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu AB Komiseri Maria Damanaki balıkçılık olanaklarının Komisyon tarafından sunumunda yeni, ihtiyatlı bir yaklaşım benimseyeceğini belirtti. Bu yaklaşıma göre Komisyon balık stokları hakkında bilimsel bulgular ışığında bir sonraki yıl için balık avlama sınırları ve kotalar getirecek. Komisyon aynı zamanda yeterince bilimsel veri olmayan durumlarda balık avlama sınırlarını kısıtlayama önerisinde de bulunuyor. Bu şekilde aşırı avlanmanın zamanla son bulacağı ve veri toplamanın daha etkin bir biçimde yapılacağı düşünülüyor. “Azami Sürdürülebilir Ürün” temelli bu yaklaşım soyu tükenmekte olan türlerin yerine stokları bol miktarda bulunan türlere yönelimi hedefliyor. Bu şekilde doğaya verilen zarar azaltılarak, daha az atık üretilmesi sağlanacak ve balık avlanmasından dolaylı olarak zarar gören deniz memelilerinin de korunmasına yardımcı olunacak. Komisyon’un bu önerileri 1 Eylül 2011 tarihine kadar devam edecek kamu danışma sürecinde AB vatandaşları, Avrupa Parlamentosu, üye ülkeler, Bölgesel Danışma Kurulları ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Danışma Komitesi tarafından değerlendirilecek.

Enerji

- AB Komisyonu Japonya’da 11 Mart tarihinde Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen patlama sonrası AB sınırları içindeki tüm nükleer santrallerin bir yeniden denetime tabi tutulması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, AB’de bulunan 143 nükleer santrali 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren AB’nin geneli için hazırlanmış kıstaslara göre güvenlik bakımından incelenecek.

İncelemelerde Komisyon tarafından hem doğal hem de uçak kazaları ay da terörist saldırılar gibi insan eliyle oluşabilecek felaketlere karşı hazırlıklı olmak için oluşturulan kapsamlı testler kullanılacak.

Kıstaslar AB Komisyonu ve Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleyicileri Grubu ortaklığında nükleer santraller için kapsamlı risk ve güvenlik değerlendirmesi amacıyla belirlendi.

Nükleer santraller üç aşamalı bir süreç kapsamında incelenecek:

· Ön-inceleme: Nükleer santral operatörleri gerekli belgeler, çalışmalar ve planları da ekleyerek kendilerine ulaştırılan stres testi anketini cevaplayacak;

· Ulusal Rapor: Ülkede nükleer santralleri denetlemekle yükümlü kuruluş anket sorularına verilen cevapları tutarlılık ve inandırıcılık bakımından değerlendirecek;

· Emsal Tarama: Çok uluslu takımlar ulusal raporları gözden geçirecek. Bu takımlar 1’i AB Komisyonu yetkilisi, 6’sı ise 27 ulusal düzenleyiciler arasından seçilen 7 kişiden oluşacak. Bu takımlar nükleer santralleri yerinde inceleme hakkına sahip olacak.

AB Komisyonu ayrıca İsviçre, Rusya, Ukrayna ve Ermenistan gibi üçüncü ülkelerle bu ülkelerdeki nükleer santrallerin denetimi için işbirliği çalışmalarını sürdürüyor.

- Almanya’da Başbakan Angela Merkel liderliğindeki koalisyon hükümeti Mart ayında Japonya’da meydana gelen nükleer facia sonrasında Almanya’daki nükleer santrallerin tümünün 2022 yılına kadar kademeli olarak faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verdi. Almanya’da mevcut on yedi nükleer santralden yedi tanesi Mart ayında Fukuşima felaketinden sonra geçici olarak kapatılmıştı. Bir diğer santral ise uzun süredir kapalı bulunmaktaydı. Alman hükümetinin kararına göre hâlihazırda faaliyeti sonlandırılmış bu sekiz santral tekrar açılmayacak. 2021 yılı itibariyle ise altı santralin daha faaliyetine son verilecek. Geri kalan üç reaktör ise enerji arzında bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla 2022 yılına kadar tedbiren açık kalacak.

Almanya Çevre Bakanı Norbert Roettgen 2022 tarihinin nihai olduğunu ve kararın gözden geçirilmesinin gündemde olmadığını belirtti.

Bununla birlikte şu anda kapalı bulunan yedi reaktörden birinin 2013 yılına kadar “soğuk rezerv”de tutulacağı, yenilenebilir kaynaklardan kış aylarında yeterli enerji arzı olmazsa devreye sokulabileceği belirtiliyor.

Telekomünikasyon

- Yeni telekomünikasyon kuralları 25 Mayıs’tan itibaren tüm AB ülkelerinde geçerli olacak. Bu tarihten sonra tüm Avrupalılar telefon, mobil telefon ve internet ile ilgili yeni hizmet ve haklarından yararlanabilecekler. Daha rekabetçi ve müşteri odaklı bir piyasanın oluşturulmasını hedefleyen yeni kurallar üye ülkelerin kendi ulusal yasalarında yaptıkları değişiklikler sonrasında tüm AB’de geçerli olmaya başlayacak.

Yeni kurallar sayesinde tüketiciler telekomünikasyon hizmeti aldıkları şirketleri bir gün içerisinde değiştirme hakkına sahip olacak. Bu değişiklik sırasında da telefon numaralarını değiştirmelerine gerek olmayacak. Tüketicilerin aldıkları hizmetlerin içeriği ve kalitesi ilgili daha açık bilgi verilmesi zorunluluğu getirilecek. Örneğin internet hizmet sağlayıcılarının internetin yoğun kullanıldığı zamanlar için ne gibi çözüm önerileri bulunduğu gibi hizmetin sunum kalitesine ilişkin hususlar tüketicinin bilgisine sunulacak. Yeni kurallar kapsamında ayrıca kişisel bilgilerin gizliliği ve geniş kitlelere bu kişilerin istekleri dışında elektronik posta gönderilmesi (spam) gibi konularda da bireyleri korumaya yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Piyasanın denetimi ile ilgili kuralları AB Komisyonu ve Avrupa Elektronik Haberleşme Kural Koyucuları Makamı belirleyecek.

Devlet Yardımları

- Rekabetten sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Joaquin Almunia AB devlet yardımları politikasında tek pazarın düzgün çalışmasını sağlamak amacıyla yakın gelecekte yapılacak reformun ana hatlarını açıkladı. Kriz dönemiyle birlikte artan devlet müdahaleleri ve devlet yardımları kontrolleri konusunda oluşan bilinç, bu alandaki şikâyetlerin ve uyarıların artmasına neden oldu. AB Komisyonu’nun gözden geçirmek durumunda kaldığı vaka sayısının 1000’i aşması sonucu Komisyon piyasalarda artan karmaşıklığı da göz önünde bulundurarak üye ülkelerin piyasa müdahalelerini tekrar gözden geçirme kararı aldı.

Komisyon şikayetlerin bir çoğunun küçük meblağlı işlemler ile ilgili olmasının iş yükünü orantısız bir şekilde artırdığına dikkat çekerek, kısıtlı kaynakları daha etkin kullanmak amacıyla bazı değişikler yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Gerçekleştirilecek reform özellikle devlet yardımları uygulamalarına ilişkin daha az sayıda ancak daha net kurallar bulunması, bu kuralların ise daha etkin ve hedefe uygun şekilde uygulanmasını amaçlıyor.

Bu yaklaşımın ise ilk olarak bankacılık sektörü ve Genel Ekonomik Menfaat Hizmetleri alanlarında uygulanmaya konulabileceği bildiriliyor. Reform ile küçük ölçekli kamu hizmetleri ve hastaneler ve sosyal konut hizmetleri gibi bazı sosyal hizmetlerin devlet yardımlarına erişimi kolaylaştırılması hedefleniyor. Büyük ölçekli ticari hizmetler için devlet yardımları çerçevesinin ise verimlilik hedefleri ve tek pazara etkilerin dikkate alınarak belirlenmesi öngörülüyor.

KOBİ’ler

- AB Komisyonu küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) haklarını ve çıkarlarını korumak için üye ülkelere KOBİ Elçileri atanmasına karar verdi.

Atamalar AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani tarafından Budapeşte’de düzenlenen “KOBİ’ler’i Avrupa’nın Geleceği için Hareketlendirmek” başlıklı Küçük İşletmeler Yasası konferansında açıklandı. Bu elçiler AB’nin KOBİ’ler konusundaki mevzuatının doğru uygulanıp uygulanmadığı denetleyecek ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde uygulanan politikaların şirket dostu olması için çaba sarf edecek. KOBİ elçilerinin küçük işletmelere kendi iş alanlarına odaklanarak yeni istihdam yaratmada yardımcı olmak üzere vergiden maliyeye, denetimden eğitime kadar sorumlulukları olan farklı kamu kuruluşları nezdinde çalışmalar sürdürmesi bekleniyor.

Bay/Bayan KOBİ olarak adlandırılacak AB KOBİ Elçileri, KOBİ Danışma Kurulu kapsamında AB genelinde KOBİler’i temsil eden kuruluşlarla bir araya da gelecek. Danışma Kurulu Küçük İşletmeler Yasası uygulamalarının daha yakından takip edilmesi ve KOBİler’in eşgüdümlü olarak desteklenmesi için çalışmalar yürütmekle yükümlü.

Ekonomi

- AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Christine Lagarde’ın Uluslararası Para Fonu – IMF Başkan adaylığına tam destek ve onay verdiğini açıkladı.

Barroso Lagarde’ın küresel ekonomik yönetişimin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığının IMF’nin hedeflerine ulaşması ve uluslararası ekonomide istikrarın sağlanması bakımından önemli olduğunu kaydetti. Fransız Bakan Lagarde bakanlık görevlerinin yanı sıra Eurogrup’ta da yer alıyor ve G20 Maliye Bakanları Zirvesi’nin başkanlık görevini yürütüyor.

Avrupa Yatırım Bankası

- Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Akdeniz ülkelerindeki demokratik, ekonomik ve sosyal dönüşüme desteğini artırmak amacıyla 2013 yılına kadar bölgeye sağlayacağı mali kaynağı 6 milyar €’ya çıkarma kararı aldı. AYB 2002’den bu yana toplam 12 milyar €’luk kaynak sağladığı bölgedeki çalışmalarına hız vermiş bulunuyor. Bu kapsamda Tunus’ta ülkenin yeni makamlarıyla istihdam, KOBİ’ler, mikro-kredilerin artırılması, ulaşım altyapısının çağdaşlaştırılması ile enerji üretim ve dağıtım ağının geliştirilmesi konularında bir dizi proje başlatılırken, Mısır’da şirketler ve iş sahipleri, altyapı gelişimi, ulaşım, enerji ve su hizmetleri gibi öncelikli proje alanları belirlendi. AYB 2013 yılına kadar çalışmalarını üç öncelik alanında şekillendirecek:

· Yüksek işsizlik oranları nedeniyle sıkıntı yaşayan ülkelerde ilk olarak istihdam yaratma amaçlı projelerin desteklenmesi,

· KOBİ’ler, ar-ge ve yenilikçilik projelerinin desteklenerek girişimci bir kültürün oluşturulması,

· Özellikle altyapı ve iletişim bağları kısıtlı olan bölgelere odaklanan dengeli bir kalkınma sürecine yönelik ekonomik ve sosyal bütünleşmenin teşvik edilmesi.

- Avrupa Yatırım Bankası Doğu Ortaklığı ülkelerine yaptığı yatırım kapsamında Ukrayna’da yolların yeniden yapılandırılması ve düzeltilmesi için 450 milyon € tutarında kredi sağlayacak. AYB ve Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası ortaklığında sağlanan fonlar Ukrayna’nın başkenti Kiev ile Dresden-Katowice-Lviv, Moskova ve Odessa gibi önemli şehirleri bağlayan otoyolların 350 km’lik kısmının yenilenmesi için kullanılacak. Bu otoyollar aynı zamanda Trans-Avrupa Ulaşım Ağı (Trans-European Transport Network) ile bağlantı sağlayan otoyollar olma özelliği taşıyor. AYB daha önce de Kiev’i AB üyeleri Macaristan, Slovakya ve Polonya’ya bağlayan otoyolların yenilenmesi için 200 milyon € tutarında kredi sağlamıştı.

*

B R Ü K S E L ’ D E   G E L E C E K   A Y

AB Kurumları

· 30 Mayıs – 1 Haziran, Rekabetçilik Konseyi

· 6 – 7 Haziran, İstihdam, Sosyal, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi

· 9 – 10 Haziran, Adalet ve İç İşleri Konseyi

· 14 Haziran, Eurogroup Toplantısı

· 15 Haziran, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi

· 16 Haziran, Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi

· 17 Haziran, Çevre Konseyi

· 20 Haziran, Genel İşler Konseyi

· 20 Haziran, Dışişleri Konseyi

· 24 Haziran, AB Liderler Zirvesi

· 27-28 Haziran, Tarım ve Balıkçılık Konseyi

Konferanslar

· 31 Mayıs, The Future of Nuclear in Europe, CEPS, http://www.ceps.be

· 31 Mayıs, The priorities of the Polish Presidency of the EU, EPC, http://www.epc.eu

· 31 Mayıs, What kind of EU after the crisis?, EPC, http://www.epc.eu

· 7 Haziran, The Asian development model and Africa: Eastern lessons for African challenges?, EPC, http://www.epc.eu

· 20 Haziran, A Europe without Farmers? Agricultural Policy in an Experience Economy, CEPS, http://www.ceps.be

· 23 Haziran, A New Mortgage Credit Regime for Europe, CEPS, http://www.ceps.be

· 27 Haziran, Unravelling the puzzle: Challenges for Global Asset Allocation, CEPS, http://www.ceps.be

· 29 Haziran, The European Parliament`s Trade Powers after Lisbon, CEPS, http://www.ceps.be

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org

www.tusiad.org

********************************

Dr Bahadir Kaleagasi

International Coordinator

TUSIAD - Turkish Industry & Business Association

 

 BRUSSELS :

Representation to the EU and BUSINESSEUROPE

(The Confederation of European Business)

T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi

kaleagasi@tusiad.org          www.tusiad.org

 

Son Haberler

Hits: 9411 Visitors: 3219
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.