Haberin yayım tarihi
2011-01-04
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de Bir Hafta..30 Ocak 2011 Tusiad Raporu.

BU SAYIDA:

AB - TÜRKİYE
AB – FİLİSTİN
GENİŞLEME POLİTİKASI
AB KURUMLARI
DIŞ İLİŞKİLER
İNSANİ YARDIM
KÜLTÜR – SANAT
SOSYAL İŞLER
EKONOMİ
EURO ALANI

AB - Türkiye

- Yunan hükümeti Türkiye-Yunanistan sınırına ABD ile Meksika arasındaki sınırda bir örneği bulunan duvara benzer bir duvar inşa edeceğini açıkladı. AB Enerji Eski Komiseri ve vatandaşların güvenliğinden sorumlu Bakan Yardımcısı Christos Papoutsis yaptığı açıklamada 206 km. uzunluğunda inşa edilmesi planlanan duvar ile Türkiye üzerinden Yunanistan'a yasa dışı göçmen girişinin önleneceğini ileri sürdü.

ABD'nin Meksika'dan kaçak göçmen girişini önlemek üzere beş yılda ve yaklaşık 1,8 milyar €'ya inşa ettiği 4,5 m. yüksekliğindeki metal duvarlar radarlar, kameralar ve gezici sınır denetçileri tarafından izleniyor. İsrail tarafından inşa edilen duvarı sık sık eleştiren AB ise Yunanistan'ın bu planını desteklemiyor. AB Komisyonu Aralık ayı içinde yaptığı açıklama ile Hızlı Müdahale Sınır İzleme Gücü'nün (Rabit) Yunanistan ve Türkiye sınırındaki görev süresini 2 Mart'a kadar uzatacağını açıklamıştı. Görev gücünün son altı ay içinde AB'ye maliyeti 9,8 milyon € tutarında gerçekleşmişti.

Görev gücünde 175 silahlı denetçi yer alıyor; bunların 25'i merkezi Varşova'da bulunan sınır izleme ajansı FRONTEX tarafından görevlendirilmiş bulunuyor.

Yunanistan Asya ve Afrika'dan gelen yasadışı göçmenlerin AB'ye giriş yaptığı ana noktalardan birisi durumunda.

İçişlerinden sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmstrom 15 Aralık'ta Yunan hükümetini yasadışı göçmenlerin tutulduğu konaklama merkezlerinin koşullarının insani olmadığı, bu koşulların iyileştirilmesi gerektiği yönünde uyarmıştı.

- Londra merkezli Avrupa Çalışmaları Merkezi (CER) Direktör Yardımcısı Katinka Barysch Türkiye ve AB ilişkileri konusunda bir makale yayımladı. AB üyelik müzakereleri sürecinde açılabilecek üç başlık kaldığına dikkat çeken Barysch, Kıbrıs sorunun müzakerelerdeki tıkanıklığın aşılması noktasında en önemli konu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin üyeliği konusunda AB'deki siyasi ortamın birkaç yıl içinde daha olumlu bir hale gelebileceğini, bununla birlikte hem Türkiye hem de AB'nin süreci hızlandırma yönünde daha istekli ve gayretli olması gerektiğini, Türkiye'nin reform ve demokratikleşme sürecine yoğunlaşması, AB'nin ise Türkiye ile ilişkilerini daha geniş bir çapa yayma yolları araması gerektiğini belirtti. Öncelikle dış politika, kriz yönetimi, enerji güvenliği gibi konularda AB ve Türkiye'nin ortaklaşa çalışmalarının Türkiye'ye yönelik olumsuz yaklaşımları ortadan kaldırmaya yarayacağına işaret etti.

AB – Filistin

- AB Komisyonu ve Filistin Özerk Yönetimi arasında AB'nin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden yapılacak tarım ürünleri, işlenmiş tarım ürünleri, balık ve balıkçılık ürünleri ithalatında serbestleşmeyi destekleyecek tedbirlerin yer aldığı taslak anlaşma metni konusunda oydaşma sağlandı. Taraflarca paraflanan taslak, her iki tarafın iç onay süreçlerinden geçtiği takdirde yürürlüğe girecek.

Taslak metin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden gelen tüm tarım, işlenmiş tarım ürünleri ile balık ve balıkçılık ürünlerinin AB pazarına derhal gümrüksüz girebilmesini sağlıyor. Bu serbestleşme hakkının 10 yıllık geçici bir dönem için verilmesi, ilk 5 yıldan sonra ise gözden geçirmeye tabi olması öngörülüyor. 10 yılsonunda tarafların anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili tekrar müzakere olanağı bulunuyor.

Anlaşmada tam serbestleşmeye tek istisnayı giriş fiyatı sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ithalatı için öngörülen özel gümrük vergileri teşkil ediyor. Anlaşma kapsamında idari işbirliğinin artırılması için yeni tedbirler de ortaya konuluyor. Bu şekilde serbestleşmeden yalnız Filistin ürünlerinin faydalanması hedefleniyor. AB Komisyonu bu anlaşmanın Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki ekonomiyi desteklemesini amaçlıyor.

- AB Komisyonu işgal altındaki Filistin topraklarına 2011 AB bütçesinden 100 milyon €'luk bir ilk mali yardım paketi verilmesine karar verdi. AB mali destek paketleriyle Aralık 2007'de Paris Bağışçılar Konferansı'nda Filistin Özerk Yönetimi'nin Filistin topraklarının genelinde temel kamu hizmetlerini sürdürebilmesi için yaptığı taahhütleri yerine getiriyor. 2011 bütçesinden sağlanan bu ilk yardımın 60 milyon €'luk kısmı AB'nin Filistin'e gönderdiği yardımların idaresi için kurulan PEGASE tarafından Filistin Özerk Yönetimi'ne sağlık ve eğitim gibi temel görevler yerine getiren devlet memurlarına maaş ve emeklilik ödemelerini gerçekleştirebilmesi amacıyla iletilecek. Geri kalan 40 milyon ise sayıları 4,7 milyonu bulan Filistinli mülteciler için temel sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik hizmetleri sunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) bütçesine destek olarak gönderilecek.

AB Komisyonu 2008 yılından bu yana Filistin'e PEGASE kapsamında toplam 696 milyon € tutarında doğrudan mali yardımda bulundu. AB üye ülkeleri ise AB yardımına ek olarak 265 milyon €'luk destek verdi.

Genişleme Politikası

- AB katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile eşzamanlı başlayan Hırvatistan, 3 müzakere başlığını daha geçici olarak kapatarak toplam 35 başlıktan 28'inde AB üyeliğine hazır hale geldi. Hırvatistan'ın 2011 yılının ilk yarısında AB üyeliğine hazır hale gelmesi bekleniyor.

Başmüzakereci Gordon Jandrokovic, 2011'in ilk yarısında tüm müzakere başlıklarını kapatarak, 2013 yılında AB'ye tam üye olmayı hedeflediklerini belirtti.

Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Stefan Füle ise müzakerelerin tamamlanması sonrasında imzalanacak olan katılım anlaşmasının onay sürecinin yaklaşık on sekiz ay süreceğini, bu nedenle de Hırvatistan'ın muhtemel üyelik tarihinin 2013 yılından önce olamayacağını söyledi. Füle ayrıca AB'nin Bulgaristan ve Romanya'nın üyelik sürecinde uyguladığı, aday ülkelerin tamamen hazır olmamasına karşın üye olduktan sonar bir geçiş dönemi konularak izlemeye alınmasının Hırvatistan için söz konusu olmayacağını, bu ülkenin tam olarak AB üyesi olmaya hazır olmasının bekleneceğini kaydetti.

AB Kurumları

- Macaristan AB Dönem Başkanlığı görevini 1 Ocak 2011 tarihinde Belçika'dan devraldı. 30 Haziran 2011 tarihine kadar bu görevi sürdürecek olan Macaristan, AB'ye katıldığı 2004 yılından bu yana ilk kez Dönem Başkanlığı görevini üstleniyor.

Dış İlişkiler

- AB Dış Faaliyetler Dairesi'ne 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AB Komisyonu ve AB Konseyi'nden 1643 daimi bürokratın ataması gerçekleştirildi. Bu atamalar neticesinde 1 Aralık 2010'da kurulan AB Dış Faaliyetler Dairesi faaliyete geçmiş oluyor.

Daire'ye atanan Komisyon yetkililerinden büyük bir kısmını faaliyeti durdurulacak olan Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde görev yapan yetkililer oluşturuyor.

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Kalkınma Genel Müdürlüğü, Uluslararası İşbirliği Programları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü'nden bazı yetkililer de yeni Dış Faaliyetler Dairesi'ne katılacak. AB Konseyi'nden ise Dış ve Siyasi-Askeri İşler Genel Müdürlüğü'nde görev yapan sekretarya yetkilileri Daire kadrosuna dâhil edilecek.

İnsani Yardım

- AB Komisyonu Kolombiya'da geçtiğimiz aylarda yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve toprak kayması felaketlerinden en yoğun biçimde etkilenen yaklaşık 80 bin kişi için 2 milyon € yardım gönderilmesine karar verdi. Komisyon tarafından sağlanan acil insani yardım gıda, su ve temizlik, geçici barınak ve temel sağlık hizmetlerinin sağlanması için kullanılacak.

- AB Komisyonu Fildişi Sahili'ndeki iç karışıklık nedeniyle ortaya çıkan insani krizden etkilenen 100 bin kişinin güvenliğinin sağlanması, sağlık hizmetleri, su, gıda, temizlik ve barınak ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon € tutarında insani yardım sağlanmasına karar verdi.

Fildişi Sahilleri'nde devam eden iç karışıklıklar nedeniyle yaklaşık 11 bin mültecinin komşu ülkeler Liberya, Gine ve Gana'ya sığındıkları bildiriliyor.

Kültür – Sanat

- Finlandiya'nın Turku kenti ile Estonya'nın başkenti Tallinn 2011 Avrupa Kültür Başkentleri olacak.

Avrupa Kültür Başkenti kapsamındaki faaliyetler Tallinn'de 1 Ocak, Turku'da ise 15 Ocak tarihinden itibaren resmi olarak başlayacak. AB Komisyonu 2010 yılının sonbaharında iki 2011 kültür başkentine hazırlıklarının yüksek vasıfları nedeniyle 1,5 milyon € değerindeki Melina Mercouri Ödülü'nü verdi.

Turku ve Tallinn'den sonra Avrupa Kültür Başkenti ünvanını taşıyacak kentler şunlar: 2012 yılında Guimarães (Portekiz) ve Maribor (Slovenya), 2013 yılında Marsilya (Fransa) ve Košice (Slovakya), 2014 yılında Umeå (İsveç) ve Riga (Letonya) ve 2015 yılında Mons (Belçika) ve Plzeň (Çek Cumhuriyeti).

Sosyal İşler

- AB Komisyonu tarafından AB'nin en büyük etnik azınlığı olan Romanlar'ın sosyal ve ekonomik entegrasyonu için sağlanan AB fonlarının üye ülkeler tarafından nasıl kullanıldığını incelemek için Eylül 2010'da kurulan Görev Gücü ilk bulgularından oluşan raporunu tamamladı. Görev Gücü'nün çalışmaları üye ülkelerin AB maddi kaynaklarını henüz etkin bir şekilde kullanmadıkları ortaya koydu.

Romanlar'ın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için gerekli stratejilerin geliştirilmesinde ve önlemlerin alınmasında sıkıntılar olduğu vurgulanan raporda, AB fonlarını etkin biçimde kullanmak için ulusal düzeyde yeterli idari kapasite ve teknik bilgi bulunmadığını ortaya koydu. Raporda ayrıca AB fonlarına ek ulusal fon tahsisinde ve Roman toplulukları ile sivil toplumun projelere dâhil edilmesinde sıkıntılar olduğu belirtildi. AB Komisyonu ayrıca 18 AB üyesi ülkede Romanlar'ın toplumla bütünleşmesi için oluşturulan ulusal stratejileri inceleyen ve başarılı yaklaşımları belirleyen bir çalışmayı da yayımladı. Komisyon tarafından kurulan Görev Gücü çalışmalarına AB fonlarının kullanımının iyileştirilmesi için somut tedbirler belirlenmesi alanında devam edecek. AB Komisyonu Romanlar'ın entegrasyonu için ulusal stratejileri belirleyen AB çerçevesini Konsey ve Avrupa Parlamentosu'nda ele alınmak üzere 2011 yılı ilkbaharında sunacak.

Ekonomi

- Eurostat tarafından açıklanan ilk tahminlere göre AB 27'de 2010 yılında çalışan başına tarım geliri %12,3 oranında arttı. 2009 yılında çalışan başına tarım gelirinde %10,7 oranında düşüş gözlenmişti.

2010 yılında reel tarım gelirleri %9,9 artarken, tarım sektörüne işgücü katılımı %2,2 oranında azaldı.

AB27'de 2005 – 2010 yılları arasında çalışan başına reel tarım gelirinin %10 oranında arttığı, tarım sektörüne işgücü katılımının ise %12,7 oranında azaldığı gözlendi. Çalışan başına reel tarım gelirlerinde en yüksek artışlar Danimarka (%54,8), Estonya (%48,8), İrlanda (%39,1), Hollanda (%32), Fransa (%31,4)'da, en sert düşüşler ise Romanya ve İngiltere (her ikisinde de %8,2), Yunanistan (%4,3) ve İtalya'da (%3,3) bekleniyor.

Euro Alanı

- Estonya 1 Ocak 2011 tarihinde Euro Alanı'nın 17nci ülkesi olarak € para birimine geçişini gerçekleştirdi. Estonya'nın Euro Alanı'na katılmasıyla ortak € para birimini kullanan kişi sayısı 330 milyon'u geçmiş oldu. Estonya'nın € para birimine geçişi öncesinde Estonya Merkez Bankası geçiş sonrası ödemelerin ve işlemlerin aksamaması için ticari bankalara € banknotlarını ve madeni paralarını önceden dağıtmıştı. Eski Estonya para birimi krona ve €'nun aynı anda kullanılac ağı iki haftalık bir geçiş süresinden sonra ülkede yalnızca € para birimi kullanılmaya başlanacak. 1 Aralık'tan itibaren ticari bankalar Estonya kronlarını ücretsiz olarak €'ya çevirmekteydi. Bu hizmet ülke genelinde 30 Haziran 2011 tarihine kadar devam edecek, bu tarihten sonra ise 2011 yılsonuna kadar daha kısıtlı bir şekilde sürdürülecek. Estonya Merkez Bankası'nın ise kronların €'ya çevirmesinde ise bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

Tüketicilerin yeni para birimi değerlerine alışmalarını kolaylaştırmak için 1 Temmuz 2010 tarihinden beri fiyatlar hem krona hem de € olarak belirtilmekteydi; bu uygulama 30 Haziran 2011 tarihine kadar devam edecek.
*
B R Ü K S E L ' D E  G E L E C E K  A Y

AB Kurumları


· 10 Ocak, Tarım ve Balıkçılık Konseyi
· 17 Ocak, Eurogroup Toplantısı
· 18 Ocak, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi
· 27 Ocak, Tarım ve Balıkçılık Konseyi
· 31 Ocak, Dış İlişkiler Konseyi
· 31 Ocak, Genel İşler Konseyi

Konferanslar

· 11 Ocak, Does crisis Europe need more skilled migrants? The debate on intra-corporate transferees, EPC, http://www.epc.eu

· 13 Ocak, Skating on Thin Ice: What deposit insurance scheme for Europe?, CEPS, http://www.ceps.be  

· 13 Ocak, The economy in 2011, EPC, http://www.epc.eu

· 26 Ocak, Voting Behaviour in the European Parliament: How MEPs Vote after Lisbon, CEPS, http://www.ceps.be

· 27 Ocak, Skills for growth and Well-Being in Europe: is the Europe 2020 plan on the right path? , EPC, http://www.epc.eu  

HAZIRLAYANLAR :

Dilek İştar Ateş – Gamze Erdem Türkelli

bxloffice@tusiad.org  
www.tusiad.org
 
 

Son Haberler

Hits: 8732 Visitors: 3169
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.