Haberin yayım tarihi
2008-04-08
Haberin bulunduğu kategoriler

Brüksel'de bir hafta..7 Nisan 2008

AB – Türkiye 

-Avrupa Adalet Divanı (AAD), AB Bakanlar Konseyi'nin 2002 yılında PKK terör örgütü hakkında almış olduğu "terör örgütleri listesine dahil etme" kararını iptal etti. 
          
-Terörist Osman Öcalan, "PKK'nın şefi" sıfatı kullanarak, Lüksemburg'da bulunan Adalet Divanı'na avukatları aracılığıyla başvuruda bulunmuş, örgütün 2 Mayıs 2002'de dahil edildiği AB terör örgütleri listesinden çıkarılmasını talep etmişti. Adalet Divanı, 15 Şubat 2005 tarihinde, AB Konseyi'nin PKK'yı AB terör örgütleri listesine alan kararına yönelik bu itirazları reddetmiş, Osman Öcalan'ın, "artık var olmadığını", "eylemlerinin yasal olmadığını" bizzat kendisinin belirttiği söz konusu örgütü temsil etme yetkisi bulunmadığını açıklamıştı. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine Adalet Divanı, 2007 yılı başında, terörist Öcalan'ın adli başvuru hakkı olduğu görüşünü onaylayarak teröristlerin taleplerinin yeniden incelenmesine izin vermişti.
 
AAD'nin aldığı karar, PKK'nın terörist bir örgüt olmasının özüne yönelik alınmış değil; PKK'nın PKK'nın terör listesine dahil edilmesinde yapılan usul hatasından kaynaklanıyor. AAD, terör örgütü listesine alınacak örgüte önceden bildirimde bulunularak savunmasının alınmaması ve hangi sebeple terörist örgüt listesine alındığının belli olmaması gerekçesi ile bu gibi iptal kararlarını daha önce de almış bulunuyor.
 
AB'nin en yüksek siyasi karar organı olan AB Bakanlar Konseyi, terör örgütü PKK'nın AB terör örgütleri listesinden çıkarılmasına ilişkin AAD kararının etkisiz olacağını açıkladı. AB Konseyi açıklamasında, PKK, Kadek ve Kongra-Gel isimleri altında faaliyet gösteren ve AB terör örgütleri listesinde yer alan örgüte ilişkin kararın, listede değişiklik gerektirmeyeceğini belirtti.
 
Açıklamada AB Konseyi'nin, daha önceki benzer bir Adalet Divanı kararını dikkate alarak, terör örgütleri listesinin oluşturulması işlemlerinde gereken değişiklikleri yaptığı, "daha anlaşılır ve saydam bir süreç geliştirdiği" belirtildi. Adalet Divanı, daha önce Halkın Mücahitleri örgütünün listeden çıkarılmasını kararlaştırmış, AB Konseyi bu kararı dikkate almamıştı. Bu örgüt halen listede bulunuyor. Açıklamada, son olarak 22 Aralık 2007 tarihinde onaylanan terör örgütleri listesinde PKK'nın 25. sırada yer aldığı, AAD kararının bunu değiştirmeyeceği vurgulandı.
 
- Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Olli Rehn Avrupa Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesi oturumuna katılarak AB'nin Batı Balkan ülkelerine yönelik yaklaşımını içeren "Batı Balkanlar: Avrupa Perspektifinin Genişletilmesi" başlıklı bildirge hakkında bilgi verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
 
Türkiye ile olarak kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Rehn, "AB'nin Kopenhag siyasi kıstaslarının koruyucusu olduğunu, iktidarda hangi parti olursa olsun AB'nin demokrasi ilkelerini savunduğunu" söyledi ve AB'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve özellikle Avrupa'da Anayasa Mahkemesi alanında en yetkili olan Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'nu dikkate aldığını belirtti. Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu 1999 tüzüğüne göre, siyasi partilerin kapatılması için partinin demokratik anayasal kurallara karşı şiddet içeren davranışlar göstermesi gerektiğini söyleyen Rehn, Yargıtay savcısının AKP'ye yönelik açtığı bu davanın bu duruma uymadığını ileri sürdü. AB üyelerinin AB standartlarına göre siyasi konuları ve sorunları parlamentoda tartışıp sandıkta karar verdiğini, Türkiye'deki gibi mahkeme salonlarında karar vermediğini ifade etti.
 
Rehn ayrıca AB'nin Türkiye'de herhangi bir partiyi değil, AB'nin kendi değerlerini desteklediğinin altını çizdi. Türkiye'de hazırlanma aşamasında olan yeni anayasayı incelemenin Komisyon'un sorumluluk alanında olduğunu hatırlatan Olli Rehn, yapılacak inceleme sonrasında yeni anayasanın AB ilkelerine uyup uymadığı konusunda görüş belirteceklerini bildirdi.
 
AB - Kıbrıs
 
- Kıbrıs'ın bölünmüşlüğünün simgelerinden olan Lefkoşa'daki Lokmacı Kapısı (Ledra Street) 44 yıl aradan sonra törenle Türk ve Rumların karşılıklı geçişlerine açıldı. Sadece yayaların kapıdan geçişine izin verilecek. Törenlere Türk ve Rum yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri de katıldı. 1963'ten sonra bölünen tarihi Lefkoşa çarşısının yeniden birleşmesi, Ada'da iki toplumun yakınlaşması açısından atılmış somut bir adım niteliğinde.
 
K.Kıbrıs'ın 23 Nisan 2003'te karşılıklı geçişleri serbest bırakmasından sonra Lokmacı Kapısı'nın açılması taraflar arasında bir tartışma konusu olmuştu. Ada'yı ikiye ayıran yaklaşık 180 kilometre uzunluğundaki Yeşil Hat üzerinde beş ayrı geçiş noktası bulunuyor. AB Komisyonu geçişin açılması için 100bin €'luk kaynak ayırdı.
 
Şubat ayında Komünist AKEL partisinin lideri Dimitris Hristofyas'ın Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesiyle Kıbrıs'ta çözüm beklentisi arttı; 21 Mart'ta biraraya gelen Türk ve Rum liderler yaptıkları görüşmeden sonra Lokmacı Kapısı'nın açılması konusunda sorunların giderildiğini açıklamışlardı.
 
Lokmacı Kapısı'nın açılışıyla ilgili olarak AB Komisyonu bir açıklama yaptı. Açıklamada geçiş noktasının açılışının adada yaşayan Türk ve Rumlar arasında güven oluştuğu anlamına geldiği belirtildi. Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Olli Rehn, bu açılışın sembolik bir anlam taşıdığını, her iki tarafın eski günleri bir kenara koyarak, adanın yeniden birleşmesi için çalışmaya başlayacağını gösterdiğini, AB'nin bu çabayı destekleyeceğini belirtti.
 
AB Slovenya Dönem Başkanlığı da bir açıklama yaparak Lokmacı Kapısı'nın açılışının iki toplumu bir araya gelişini ve karşılıklı güvenin geliştiğini sembolize ettiği için önemli olduğunu belirtti. Kıbrıs sorununun kalıcı bir şekilde çözümlenmesi için her iki toplumun liderlerinin cesaretlendirilmeye devam edileceği vurgulandı.
 
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Hans-Gert Pöttering, AP Yeşiller Grubu ve AP Sosyalistler Grubu da Lokmacı Kapısı'nın açılışından duydukları memnuniyeti ifade etmek üzere birer mesaj yayınladı.
 
AB - Genişleme
 
- Genişlemeden sorumlu AB Komiseri Olli Rehn Avrupa Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesi oturumuna katılarak AB'nin Batı Balkan ülkelerine yönelik yaklaşımını içeren "Batı Balkanlar: Avrupa Perspektifinin Genişletilmesi" başlıklı bildirge hakkında bilgi verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İki yıl önce AB'nin Balkan ülkelerine yönelik taahhüdünün yeterince belirgin olmadığını ancak bu durumun aşıldığını söyleyen Rehn, Batı Balkan ülkelerinin Avrupalı geleceklerine ilişkin artık AB'de bir uzlaşı bulunduğunu belirtti. 1 Ocak 2008'de vize kolaylaştırma anlaşmalarının yürürlüğe girdiğini, Enerji Topluluğu çerçevesi altında enerji alanında bölge ülkeleri ve AB arasında bir işbirliğinin geliştirildiğini, serbest ticaret ve bölgesel ticaret alanlarında ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Rehn, son iki yıl içinde bölge ülkelerin AB'ye daha da yaklaştığını vurguladı.
 
Makedonya'nın AB ile üyelik müzakerelerine başlamaya istekli ve hazır olduğunu göstermesi; Arnavutluk ve Karadağ'ın AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nın (İOA) uygulanması alanında ilerleme kaydetmesi, İOA, Bosna ve Hersek'in önümüzdeki birkaç hafta içinde İOA imzalamaya hazır olduğunu ve böylece AB üyeliğine bir adım daha yaklaşmış olacağını, Sırbistan'ın bölgede huzur ve istikrarın sağlanması konusunda önemli bir görevi olduğunu, bu ülkenin geleceğiyle ilgili bir karar verme noktasında olduğunu söyledi.
 
2008 yılının Hırvatistan'ın AB'ye üyeliği açısından önemli bir yıl olduğunu belirten Rehn, adli ve idari reformlar ve yolsuzlukla mücadele alanlarında bu ülkenin ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurguladı.
 
AB Komşu Ülkeler Politikası
 
- Komşu Ülkeler Politikası'ndan (KÜP) sorumlu AB Komiseri Benita Ferrero-Waldner, 2004 yılında uygulamaya konulan bu politika kapsamında kaydedilen ilerlemeleri açıkladı. Ukrayna, Gürcistan, Moldovya, İsrail, Fas, Ermenistan, Azerbaycan, Mısır, Ürdün, Lübnan, Filistin, Tunus. Diğer 4 ülke ise Suriye, Libya, Cezayir ve Belarus KÜP kapsamında yer alan ülkeler.
 
Ferrero-Waldner son dönemde KÜP kapsamında özellikle İsrail, Moldovya, Ukrayna ve Fas ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirildiği belirtti. 2006 yılı sonundan günümüze elde edilen gelişmeler:
 
• Ukrayna ile Serbest Ticaret Alanı'nın oluşturulması;
 
• İlk defa Moldovya'da ortak bir AB vize başvuru merkezinin kurulması;
 
• Akdeniz ülkeleri ile AB arasındaki yargıç, avukat ve polis eğitim programı işbirliği kapsamında şu ana kadar yaklaşık 1000 görevlinin eğitim görmesi;
 
• İnşaatı devam eden birçok doğal gaz ve petrol boru hattının yanı sıra, AB'nin kendisine komşu ülkelerle enerji kaynağının güvenliği alanında işbirliği geliştirmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi;
 
• Akdeniz'deki kirlenmenin durdurulması ve temizleme çalışmalarına yönelik 44 projeye başlanacak olması.
 
KÜP, 2004 yılında AB'nin kendisine komşu olan ülkelerle arasındaki ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmesi amacıyla oluşturuldu. AB'nin güvenlik stratejisiyle de paralel olan KÜP, refah, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini amaçlıyor. KÜP kapsamında 2007 yılında oluşturulan çalışmalar ve projelere AB 1,65 milyon € tutarında kaynak ayırdı. Bu politikanın her bir AB vatandaşına 3 € tutarında maliyeti bulunuyor.
 
Devlet Yardımları
 
- AB Komisyonu Almanya'nın Progroup şirketine Brandenburg-Nordost bölgesinde bir kağıt üretim tesisi kurulması için verilmesi planlanan 83 milyon€'luk yardımın AB devlet yardımları mevzuatına aykırı olmadığına karar verdi. Progroup tarafından yapılacak olan 640 milyon €'luk yatırımın bölge ekonomisinin çeşitlenmesine katkı sağlayacağını belirten Komisyon, yapılacak yardımın bölgesel yardım mevzuatına uygun olduğunu belirtti.

- AB Komisyonu Fransa'da demiryolu vagonları üreticisi Arbel Fauvet Rail şirketine tanınan ve yaklaşık 2 milyon €'luk avantaja denk gelen düşük faizli kredi imkanının AB devlet yardımları mevzuatına aykırı olduğuna karar vererek Fransa'dan zararı telafi etmesini istedi. Komisyon kredi imkanının şirkete rakiplerine göre haksız bir avantaj sağladığını belirtti.
 
- AB Komisyonu Polonya'da 2008-2010 döneminde kömür sanayisine verilmesi planlanan yaklaşık 350 milyon €'luk yardımın AB devlet yardımları mevzuatına aykırı olmadığına karar verdi. Yapılacak yardım sektörde gerçekleştirilmesi planlanan reformlar nedeniyle doğacak idari ve işgücüne ilişkin masraflar için kullanılacak.
 
- AB Komisyonu Bulgaristan'da hükümetin eski kömür ocaklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde temizlenmesi çalışmalarına vermeyi planladığı 19 milyon €'luk yardımın AB devlet yardımları mevzuatına aykırı olmadığına karar verdi.
 
- AB Komisyonu Polonya'daki Lodzkie bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen havaalanı projesine verilmesi planlanan yaklaşık 5 milyon €'luk devlet yardımının AB devlet yardımları mevzuatına aykırı olmadığına karar verdi. Komisyon söz konusu yardımın piyasadaki rekabet koşullarını bozmayacağına ve umumi fayda sağlayacağına karar verdi.
 
Gümrük Birliği
 
- AB Komisyonu Gümrük Birliği'nin gelişimi için uzun dönemli bir strateji içeren bir bildirge yayınladı. Bildirge Elektronik Gümrükler, ve Çağdaşlaştırılmış Gümrük Kuralları gibi son dönemde gerçekleşen gelişmeler ışığında gümrüklerin çalışma ilkelerinde eşgüdüm içinde bir yaklaşım izlenmesini içeriyor. 2013 yılı sonrası için stratejik hedefleri içeren bildirgede yer alan başlıca noktalar:
 
• Gümrüklerin çalışma yöntemlerinin AB iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak geliştirilmesi;
 
• Gümrük denetim sistemlerinin yasal ticareti kolaylaştıracak ve idari yükleri azaltacak şekilde düzenlenmesi;
 
• Etkin risk yönetimi yöntemleri geliştirilerek, AB'nin mali çıkarının korunmasının sağlanması;
 
• Gümrük makamları arasında işbirliğinin geliştirilmesi.
 
Maliye
 
- 4 Nisan'da bir araya gelen AB Maliye Bakanları, AB'nin gelecekte doğabilecek finansal krizlerle daha etkin bir biçimde mücadele edebilmesine yönelik bir işbirliği anlaşması imzaladılar. Anlaşma, AB üye ülkelerine ait yetkili kurumlar arasında hem normal zamanlarda hem kriz anlarında sınırlar arası işbirliği yapılmasını öngörüyor.
 
Maliye bakanları toplantıda ayrıca AB üye ülkelerinin gelecekte sosyal güvenliğe kaynak bulabilmesi için sağlık, sosyal yardım ve emeklilik sistemlerine yapılan harcamalarının daha verimli ve etkin bir biçimde yapılması gerektiğinin altını çizdiler.
 
Toplantıda söz alan AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Joaquin Almunia, kötü hazırlanmış sosyal yardımların insanları iş aramaktan geri tutabileceğini belirtti.

AB hükümetleri günümüzde gayri safi yurt içi hasılalarının %13 ila %33'lük kısmını sosyal yardımlara harcıyor.
 
Güvenlik
 
- AB Komisyonu terörle mücadele kapsamında patlayıcıların madencilik gibi sivil amaçlı kullanımını denetlemek için yeni bir yönetmelik kapsamında bazı önlemler belirledi. Bu maddelerin konu olduğu hırsızlıkların önlenmesi ve çalınma ve kayıp gibi durumların hızlı bir şekilde belirlenmesi için AB içinde kullanılan tüm patlayıcı maddelerin tek bir şekilde etiketlenmesi gerekiyor. Yönetmelik bu maddelerin imalatçıları, ticaretini gerçekleştirenler ve kullanıcıların stoklarını kayıtlarını sıkı tutmaları gerekecek uygulamaları da içeriyor. Böylece patlayıcı maddelerin herhangi bir şekilde kaybolması ya da çalınması durumunda bu maddeleri yasal olarak elinde bulunduran kişinin olayla ilgili sorumluluğu ortaya çıkarılabilecek ve patlayıcı maddelerin izi kolayca sürülebilecek.
 
Bilgi Toplumu
 
- .eu internet uzantısının ikinci yılı vesilesiyle AB Komisyonu tarafından açıklanan rakamlara göre son iki sene boyunca AB'nde bulunan 2,8 milyon şirket, STK ve şahıs .eu uzantılı internet adresi aldı. Böylece .eu uzantısı AB'nin 4., dünyanın 9. popüler internet uzantısı haline geldi. .eu uzantısı Avrupa kimliğini ön plana çıkararak şirketlerin ve vatandaşların Tek Pazar ve sunduğu imkanlardan en verimli şekilde yararlanmalarına olanak veriyor. .eu uzantısı kullanan şirketler arasında Milka, Bridgestone, Versace gibi şirketler ve markalar yer alıyor.
 
Açıklanan rakamlara göre toplam .eu uzantısı kaydı açısından önde gelen ülkeler sırasıyla Almanya 8%31,4), Hollanda (%13,4), İngiltere (%13,3), Fransa (%7,3) ve İtalya (%5,19) oldu.

.eu uzantısı ilk olarak 7 Aralık 2005 tarihinde birinci derecede hak sahiplerine açılmış, 2006 Nisan ayında ise AB içinde kayıtlı diğer kurum ve kişilere açılmıştı. .eu uzantısı kayıtları EURid adlı bağımsız ve kar amacı gütmeyen kurum tarafından yönetiliyor.
 
Kültürler Arası Diyalog
 
- AB Komisyonu, 2 Nisan'da Avrupa Sanat ve Miras Vakfı ve Avrupa Kültür Vakfı işbirliğiyle ve Kültürler Arası Diyalog Yılı 2008 çerçevesinde, "Farklılıkları müzakere etmek: sanatçılar ve kültürel kurumlar arasında paylaşılmış bir sorumluluk" başlıklı bir toplantı düzenledi.
 
Avrupa Kültürler Arası Diyalog Yılı 2008 çerçevesinde düzenlenen ikinci etkinlik olan toplantıda sanat, kültür ve kimlik ilişkileri üzerine yoğunlaşıldı. Tartışmanın açılışını eğitim, kültür ve gençlikten sorumlu AB Komiseri Ján Figel yaptı. Konuşmacılar arasında ise Avrupa Parlamenteri Claire Gibault, Kopenhag şehri müzesi müdürü Jette Sandahl ve Türk asıllı Hollandalı fotoğrafçı Ahmet Polat yer aldı.
 
Brüksel Tartışmaları serisi, 5 Martta göç ve kültürler arası diyalog konulu bir tartışmayla başladı. 2 Nisan'daki tartışma, dinler, diller, eğitim, medya ve çalışma ortamı konulu 5 tartışmayla devam edecek.
*
BRÜKSEL'DE GELECEK AY
AB Kurumları

• 17-18 Nisan, Adalet ve İçişleri Bakanlar Konseyi
• 4 Nisan, Ekonomik ve Mali Konsey
• 17 Nisan, Adalet ve İçişleri Bakanlar Konseyi
• 21 Nisan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu
 
Konferanslar-Seminerler
• 31 Mart - 3 Nisan, "European Wind Energy Conference",
http://www.ewec2008.info/ 
• 9 Nisan, "Energy islands in the EU, third energy package", ALDE,
www.alde.eu 
• 29 Nisan, "Women in business: Driving Change and Growth", European Club for human resources,
http://www.europeanclub-hr.eu/index.html 
• 29 Nisan, "Co-operatives: Building Development through Self-Help", Cooperatives Europe,
http://www.coopseurope.coop/ 
 
Dr Bahadir Kaleagasi                  
TUSIAD                  
Turkish Industrialists' & Business Association    
Representative to the EU and BUSINESSEUROPE        
(The Confederation of European Business)          
     
Avenue des Gaulois, 13 - 1040 BRUSSELS    
T: +32 2 7364047    F: +32 2 7363993            
kaleagasi@tusiad.org     www.tusiad.org    

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.