Haberin yayım tarihi
2024-02-13
Haberin bulunduğu kategoriler

BRÜKSEL GÜNDEMİ. 12.02.2024

TÜSİAD Brüksel 12.02.2024

TÜSİAD AB Temsilciliği Haftalık Bülteni 

- AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluktan Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üye Janez Lenarcic’in Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin birinci yılına ilişkin ortak açıklamasında güçlü dayanışma ve AB yardımlarının devamı mesajları vurgulandı. Açıklamada ayrıca, AB Dayanışma Fonu kapsamında oluşturulan 400 milyon Euro tutarındaki yardıma ilave olarak Türkiye’deki sığınmacılar ve evsahibi toplumu desteklemek üzere 355,6 milyon €’luk destek paketi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.
 
- 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından yürütülen toparlanma çalışmalarına finansman sağlamak üzere AB Dayanışma Fonu kapsamında (EUSF) Türkiye’ye 400 milyon €’luk hibe sağlanması doğrultusundaki anlaşma Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve AB Komisyonu’nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira tarafından imzalandı. Deprem bölgesinin yeniden imarı için çabaları desteklemek amacıyla oluşturulan hibe paketi kapsamında hastane ve okulların yeniden inşası, içme suyu ve atık su altyapısının oluşturulması ve kültürel miras yapılarının restorasyon çalışmalarının yürütülmesi amaçlanıyor.
 
- AB Komisyonu Türkiye'deki sığınmacılar ve evsahibi toplumu desteklemek amacıyla 26 milyon € tutarında insani yardım sağlanacağını açıkladı. Sağlanacak kaynak ile Şubat 2023 tarihinde meydana gelen şiddetli depremler ve sığınmacı krizi sonrasında ortaya çıkan acil ihtiyaçların bir bölümünün karşılanmasının hedeflendiği belirtiliyor. 26 milyon €’luk kaynağın 4 milyon €’luk bölümünün eğitim faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılması öngörülüyor.
 
- AB Komisyonu’nun Ukrayna’yı desteklemek amacıyla oluşturulması önerisini Haziran 2023 tarihinde sunduğu “Ukrayna Tesisi” (Ukraine Facility) olarak adlandırılan yardım fonu Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından kabul edildi. Fon kapsamındaki ilk ödemenin Mart ayı içinde yapılması planlanıyor.
 
- İç Pazardan Sorumlu AB Komiseri Thierry Breton ve Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne AB-Kanada Dijital İşbirliği Anlaşması’nın uygulamaya konulması amacıyla bir araya geldi. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmalar arasında yapay zeka alanında düzenli görüş alışverişi için kanallar oluşturularak, uluslararası yasal düzenlemeler ve yapay zekâ yönetimi konusunda ortak çalışmalar yürütülmesi, siber güvenlik alanında mevcut yasal düzenlemelerin uygulanması ve kritik altyapıların siber güvenliğinin artırılması kapsamındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yer alıyor.
 
- AB Konseyi Belçika Dönem Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri dijital, derin teknoloji, temiz teknolojiler ve biyoteknoloji alanlarındaki inovasyon çalışmalarına yönelik yatırımları desteklemek amacıyla AB Komisyonu tarafından Haziran 2023 tarihinde sunulan “Avrupa Stratejik Teknolojiler Platformu (STEP)” kurulması önerisi üzerinde ön mutabakata ulaştı. AB'nin ekonomik egemenliğini ve stratejik alanlarda uzun vadeli rekabet gücünü artırmayı amaçlayan girişim kapsamında halihazırda mevcut AB programları ve fonları için öngörülen fonların harekete geçirilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede ilk olarak AB’nin savunma yatırımı kapasitesini artırmak için Avrupa Savunma Fonu'na 1,5 milyar € ilave kaynak sağlanacağı belirtiliyor.
 
- AB’de cıva kullanımının kısıtlanması amacıyla yürürlükte olan düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve henüz düzenlenmemiş alanların sınırlandırma kapsamına alınması amacıyla Temmuz 2023 tarihinde AB Komisyonu tarafından sunulan yönetmelik tasarısı üzerinde AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri siyasi anlaşmaya ulaştı. Yeni düzenlemeler altı farklı kategoride cıva içerikli lambanın üretim, ithalat ve ihracat yasağına tabi olmasını ve yasakların ürün sınıfına göre 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2026 tarihlerinden itibaren devreye girmesini; diş dolgularında kullanılan amalgamın üçüncü ülkelere ihracatının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yasaklanmasını ve 30 Haziran 2026 tarihinden itibaren AB'de amalgam üretimi ve ithalatının yasaklanmasını öngörüyor. AB’de diş tedavilerinde amalgam kullanımına ilişkin yasaklar tüm bireyleri kapsayacak şekilde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren genişletiliyor.
 
- Net-sıfır emisyonlu teknoloji ürünleri üretim ekosisteminin gelişimini öngören Net-Sıfır Sanayi Yasası’nın onay süreci kapsamında Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi arasında yürütülen müzakerelerde ön mutabakat sağlandı. Net-Sıfır Sanayi Yasası AB'nin iklim hedeflerine ulaşmasında önemli paya sahip olan net sıfır teknolojilerin sanayi alanında kullanımını artırmayı ve Avrupa'nın endüstriyel yeşil teknolojiler alanında küresel önder konuma yükselmesini sağlamayı amaçlıyor. “Net Sıfır Hızlandırma Vadileri” olarak adlandırılan, belirli teknolojiler alanında çalışan işletmelerin bir araya geldiği kümelenmelerin gelişmesi desteklenerek, AB’nin bu alanlarda üretim merkezi olarak küresel düzeyde öne çıkması hedefleniyor. Ayrıca, kamu alımlarında net sıfır teknoloji ürünlerinin alımını teşvik eden düzenlemelerin AB düzeyinde uyarlanması amacıyla kamu ihale süreçlerine yönelik sürdürülebilirlik ve dayanıklılık tanımları belirleniyor.

A. Dilek Aydın
Avrupa Birliği ve
BusinessEurope Temsilcisi
 
TÜSİAD
Turkish Industry & Business Association
www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.