Haberin yayım tarihi
2020-12-16
Haberin bulunduğu kategoriler

BRÜKSEL GÜNDEMİ. 14.12.2020

TÜSİAD AB Temsilciliği Haftalık Bülteni

- 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde onaylanan kararlar kapsamında AB Konseyi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin 11 Kasım 2019 tarihli karara dayanılarak, uygulanacak yaptırımlar için ek liste onaylamaya davet edildi; AB-Türkiye arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve yaptırım kapsamının genişletilmesi de dahil olmak üzere nasıl ilerlenileceğine ilişkin araçlar ve seçenekler hakkında Yüksek Temsilci ve AB Komisyonu’nun en geç Mart 2021’deki Avrupa Konseyi`nde değerlendirilmek üzere rapor sunması istenildi. Kararda ayrıca, Türkiye’nin sorunları AB ve üye ülkeler ile işbirliği ve diyalog yoluyla çözme yönünde irade göstermesi halinde “olumlu siyasi gündemin” hala masada olduğu belirtildi.

- 10-11 Aralık tarihli AB Konseyi sonuçları hakkında Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 2 Ekim’deki AB Konseyi’nden bu yana Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem yaratılamadığı ve kısıtlayıcı önlem alma arayışından çıkılamadığı, bazı AB ülkelerinin üyelik dayanışması ve veto hakkını kötüye kullanarak, Türkiye’ye karşı gündeme getirdikleri maksimalist talepler ve haksız tutumlarının Türkiye ile AB’yi bir kısır döngü içine soktuğu ve bu durumun Türkiye ve AB’nin ortak çıkarları ile bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına zarar verdiği ifade edildi.

- 13 Aralık Pazar günü görüşen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson müzakere ekiplerinin Brüksel’de bir araya gelerek müzakereleri tamamlama hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

- 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AB Konseyi’nde AB liderleri Çok Yıllı Mali Çerçeve ve Yeni Nesil AB Toparlanma Paketi üzerinde bir anlaşmaya vardı ve 2030 yılına kadar %55 emisyon azaltım hedefini kabul etti. COVID-19 pandemisine ilişkin konular çerçevesinde eşgüdüm içerisinde hareket edilmesi, AB’nin güney komşularıyla ilişkiler ve güvenlik AB Konseyi’nde ele alınan diğer konular arasında sıralanıyor.

- AB Bakanlar Konseyi kurulacak olan AB’nin yeni siber güvenlik merkezine Bükreş’in evsahipliği yapmasına karar verdi. Kurulacak olan Avrupa Siber Güvenlik Endüstriyel, Teknoloji ve Araştırma Yetkinlik Merkezi (The European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre - ECCC) Romanya merkezli ilk AB kurumu olacak.

- AB Komisyonu Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında pillerle ilgili AB mevzuatını çağdaşlaştırmak amacıyla bir yönetmelik önerisi sundu. Piller ile ilgili 2006 tarihli yönergenin (2006/66/EC) günümüzdeki ve gelecekteki koşullar dikkate alınarak güncellenmesi amacıyla sunulan yönetmelik, üretim sürecinden tasarım gerekliliklerine, ikincil kullanıma, geri dönüşüme ve geri dönüştürülmüş içeriğin yeni pillerin üretiminde kullanılmasına kadar tüm ürün yaşam döngülerini ele alan kapsamlı bir çerçeve oluşturmakta.

- Güvenlik Birliği stratejisinin bir parçası olarak terörizm ve şiddet içeren aşırılığa karşı mücadeleyi hızlandırmak ve AB`nin terör tehditlerine karşı direncini artırmak amacıyla AB Komisyonu AB için yeni bir Terörle Mücadele Gündemi sundu. Üye ülkeleri terör tehditlerini daha iyi öngörme ve önleme, koruma sağlama ve tehditlere yanıt verme konularında desteklemeyi amaçlayan Terörle Mücadele Gündemi ayrıca, AB’nin kolluk kuvvetleri işbirliği ajansı olan Europol’ün yetkisinin gözden geçirilmesine ilişkin yasa önerisiyle Ajans’ın üye ülkelerin soruşturmalarına daha iyi operasyonel destek sağlamasını hedefliyor.

Tusiad Bxl 14.12.2020.1.pdf

A. Dilek Aydın

Avrupa Birliği ve

BusinessEurope Temsilcisi

TÜSİAD

Turkish Industry & Business Association

www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: 6103 Visitors: 3060
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.