Haberin yayım tarihi
2019-04-17
Haberin bulunduğu kategoriler

BRÜKSEL GÜNDEMİ. 15.04.2019

TÜSİAD AB Temsilciliği Haftalık Bülteni

 • Türkiye’deki Sığınmacılara Yönelik AB Mali Aracı’nın uygulanmasına ilişkin üçüncü rapor AB Komisyonu tarafından yayımlandı.
 • 21. AB – Çin siyasi zirvesi Brüksel’de gerçekleştirildi. Zirvede biraraya gelen liderler çok taraflılığa ve kurallara dayalı ticarete olan ortak desteklerini vurgularken, Dünya Ticaret Örgütü`nün reformu konusunda ortak görüşte olduklarını yinelediler.
 • AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini Libya’da meydana gelen son gelişmelere ilişkin AB adına bir açıklama yayımladı.
 • Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında ticaret ilişkilerini geliştirmek için sanayi mallarına yönelik tarifelerin kaldırılması ve uygunluk değerlendirmesi konusunda anlaşma imzalamak üzere müzakerelere başlanmasının önü açıldı.
 • 10 Nisan`da Brüksel`de olağanüstü gündemle toplanan AB Konseyi`nde AB27 liderleri Brexit Anlaşması`nın onaylanması için Birleşik Krallık`a gereken süreyi vermek üzere Brexit tarihinin 31 Ekim 2019`u geçmeyecek şekilde uzatılmasına karar verdi. Konsey kararına göre 22 Mayıs tarihine kadar Brexit Anlaşması`nın onaylanmamış olması halinde Birleşik Krallık`ın 23-26 Mayıs`daki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması gerekecek; seçimlere katılmaması halinde ise Brexit 1 Haziran 2019`da gerçekleşecek.
 • AB telif hakkı yasasını güncelleyen yeni yönerge 15 Nisan’da AB Konseyi tarafından kabul edildi. Yeni telif hakkı yönergesi yazarlar ve sanatçılar için yeterli korumayı sağlamayı ve AB içerisinde telif hakkı korumalı içeriğe çevrimiçi erişim ve paylaşım için yeni olanaklar sunmayı hedefliyor.
 • AB Konseyi AB`nin düzenleyici çerçevesindeki yasal noksanlığı gidererek, gaz piyasasında rekabeti artırmayı hedefleyen yönergeyi resmi olarak kabul etti. Gaz Yönergesi üzerinde değişiklik yapılmasını öngören yönerge ile AB doğal gaz kurallarının, AB üye ülkeleri ile üçüncü ülkeler arasındaki doğal gaz taşıma hatlarına uygulanması gereği getirildi.
 • Ücret ödeyerek ya da veri paylaşarak internet üzerinden hizmet alan tüketicilerin haklarının azami korunmasını amaçlayan “dijital içerik yönergesi” AB Konseyi tarafından kabul edildi.
 • Otomobiller ve hafif ticari araçlar için yeni karbondioksit emisyon standartları belirleyerek karayolu taşımacılığını daha temiz hale getirmeyi amaçlayan yönetmelik AB Konseyi tarafından kabul edildi.
 • AB Orman Stratejisi’nin uygulanmasında kaydedilen gelişmeler ve Avrupa’da ormanlar için yeni bir stratejik yasal çerçeve öncelikleri AB Konseyi tarafından kabul edildi. AB Komisyonu ormanların yok olmasını önlemek amacıyla yapılması gereken eylemlere dikkat çeken ve AB’nin 2020 sonrası için orman stratejisini belirleyen bir bildirge hazırlamakla görevlendirildi.
 • Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe konan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin AB tarafından uygulanmasına ilişkin ilişkin kararları kabul etti.

TUSIAD BXL 15 04 2019.pdf

A. Dilek Aydın

Avrupa Birliği ve

BusinessEurope Temsilcisi

TÜSİAD

Turkish Industry & Business Association

www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: 8860 Visitors: 3182
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.