Haberin yayım tarihi
2024-04-18
Haberin bulunduğu kategoriler

BRÜKSEL GÜNDEMİ. 15.04.2024

TÜSİAD Brüksel 15.04.2024

TÜSİAD AB Temsilciliği Haftalık Bülteni 

- 17-18 Nisan’da düzenlenecek özel gündemli AB Liderler Zirvesi gündeminde AB’nin küresel rekabet gücü ve Türkiye–AB ilişkileri yer alıyor. Zirvede Türkiye–AB ilişkilerinin, AB Dış Eylemler Dairesi ve AB Komisyonu ortaklığında hazırlanan AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticaret ilişkilerinin durumuna dair rapor bağlamında ele alınması bekleniyor.
 
- AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füze saldırısıyla ilgili açıklamasında bu durumun bölgesel güvenliğe yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etti ve tüm tarafları azami itidal göstermeye davet etti.
 
- AB Konseyi AB ve Orta Amerika ülkeleri arasında siyasi diyalog, işbirliği ve ticaret sütunlarından oluşan Ortaklık Anlaşması’nın sonuçlandırılmasını onayladı. AB-Orta Amerika Ortaklık Anlaşması’nın ayrıca, AB Küresel Geçit kapsamındaki yatırım stratejisinin uygulanması, Orta Amerika ülkelerindeki altyapı yatırımlarının desteklenmesini sağlayacağı ve dijital, iklim, ulaşım, sağlık, enerji ve eğitim sektörlerinde küresel ve bölgesel bağlantılılığın geliştirilmesi için kolaylaştırıcı çerçeve sunacağı belirtiliyor.
 
- AB Konseyi sanayinin çevre üzerindeki etkilerine ilişkin, birbirini tamamlayıcı nitelik taşıyan iki yasal düzenleme olan “güncellenen sanayi emisyonları yönergesi” ve “sanayi emisyonları portalı kurucu yönetmeliğini” kabul etti. Sanayi emisyonlarını daha da azaltmak amacıyla güncellenen yönerge domuz ve kümes hayvanı çiftlikleri dahil olmak üzere büyük ölçekli hayvan çiftliklerinin düzenleme kapsamına alınmasını gerektiriyor.
 
- Binalarda Enerji Verimliliği Yönergesi’nin onay sürecinde son aşamaya ulaşıldı. Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nde resmi onayı tamamlanan yönerge AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe konulacak. Yönerge uyarınca kamu binalarının 1 Ocak 2028, diğer tüm konut ve konut dışı yeni binaların 1 Ocak 2030 tarihi itibarıyla sıfır emisyonlu olması gerekiyor. AB ülkelerinin ulusal koşulları dikkate alınarak fosil yakıtların bina ısıtmasında kullanımının kademeli olarak kaldırılması ve güneş enerjisi kurulumunun yaygınlaştırılması hedefleniyor.
 
- Avrupa Parlamentosu (AP) Nisan 2023 tarihinde AB Komisyonu tarafından sunulan ilaç yasası güncelleme önerisi kapsamında yürütülecek üçlü müzakerelerde izleyeceği tutumu belirledi. AP tutumunda antimikrobiyal dirençle (AMR) mücadele kapsamında yeni antimikrobiyallere ilişkin ar-ge çalışmalarının artırılması için pazara giriş ödül sistemi ve pazar onayı öncesindeki belirli ar-ge aşamalarına ulaşıldığında mali katkı sağlanması temelinde bir ödül sistemi yürürlüğe konulmasını öneriliyor.
 
- Avrupa Parlamentosu Aralık 2023 tarihinde AB Konseyi ile üzerinde siyasi uzlaşı sağlanmış olan AB Göç ve İltica Paktı’nı onayladı. AB Göç ve İltica Paktı kapsamındaki düzenlemelerin AB Konseyi’nde resmi imzanın gerçekleşmesi sonrasında uygulamaya konulması bekleniyor. AB Göç ve İltica Paktı ile AB dış sınırlarının güvenliğinin güçlendirilmesi, sığınma süreçlerinin hızlandırılması ve başvurusu kabul edilmeyenlerin geri dönüş işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi hedefleniyor. Ayrıca, göç akımları ile karşı karşıya kalan AB ülkeleri ile diğer AB ülkeleri arasında tam dayanışma sağlanması hedefleniyor.

A. Dilek Aydın
Avrupa Birliği ve
BusinessEurope Temsilcisi
 
TÜSİAD
Turkish Industry & Business Association
www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.