Haberin yayım tarihi
2023-12-19
Haberin bulunduğu kategoriler

BRÜKSEL GÜNDEMİ. 18.12.2023

TÜSİAD Brüksel 18.12.2023

TÜSİAD AB Temsilciliği Haftalık Bülteni 

- 14 Aralık’ta düzenlenen AB Liderler Zirvesi kararlarının AB-Türkiye ilişkileri bölümünde, AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu'nun, AB-Türkiye ilişkilerinin durumu ve olası ilerleme alanlarına ilişkin ortak raporunun dikkate alındığı ve bu konuya daha sonraki AB Liderler Zirvelerinde dönüleceği ifadesine yer verildi.
 
- Dijital Türkiye Platformu “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliğinin Artırılması” konulu raporu 12 Aralık 2023’te Brüksel’de yapılan etkinlikte tanıttı. Etkinliğin açılış konuşmaları Dijital Türkiye Platformu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Faruk Kaymakcı, KPMG Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Alsan ve DIGITALEUROPE Genel Direktörü Cecilia Bonafeld Dahl tarafından gerçekleştirildi.
 
- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) AB Brüksel İrtibat Ofisi’nin açılışı TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi Genel Sekreteri Fabrizio Rossi ve AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından 11 Aralık’ta gerçekleştirildi.
 
- AB ve İsviçre arasındaki ikili ilişkileri düzenleyen çerçevenin güncellenmesi amacıyla yürütülen müzakerelerin başlatılması için temel konularda uzlaşı sağlandı. Üzerinde mutabakata varılan kapsam dikkate alınarak AB Komisyonu tarafından hazırlanacak müzakere çerçevesinin önümüzdeki günlerde AB Konseyi’ne sunulması bekleniyor. İsviçre tarafındaki süreç kapsamında ise müzakere yetkisine ilişkin taslağın hazırlanması amacıyla Federal Konsey ve İsviçre Parlamentosu arasında istişarelere başlanması kararının 15 Aralık’ta alındığı belirtiliyor. Yeni düzenlemeler arasında İsviçre'nin AB İç Pazarı’na katılımını sağlayacak kurumsal unsurların mevcut ve gelecekte gerçekleştirilecek ikili anlaşmalara dahil edilmesini sağlayacak unsurların yer alması bekleniyor.
 
- 14 Aralık’ta düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’nın AB’ye üyelik müzakerelerinin önü açıldı ve üyelik müzakereleri çerçeve belgesinin, AB Komisyonu’nun 8 Kasım tarihli kararında belirtilen kıstasların yerine getirilmesi sonrasında kabul edilmesine karar verildi.
 
- 2023 yılının son AB Liderler Zirvesi genişleme, göç, çok yıllı mali çerçevenin yarı dönem güncellemesi, Orta Doğu, güvenlik ve savunma konularından oluşan gündemi ele almak üzere 14-15 Aralık’ta Brüksel’de düzenlendi. Zirve karar metninin AB genişleme politikasına ayrılan bölümünde Granada Bildirgesi’ne atıfta bulunularak, AB’nin genişlemesinin barış, güvenlik, istikrar ve refaha yönelik “jeo-stratejik yatırım” olduğu vurgusuna yer veriliyor. Ayrıca genişlemenin Avrupa’da ekonomik ve sosyal koşulların gelişmesinin itici gücü olduğu ifade edilerek, AB’nin ileriki genişlemelerinde hem (AB’ye) katılacak ülkelerin, hem de AB'nin katılım sırasında hazır olması gerektiği belirtiliyor. AB’ye katılmaya “istekli” ülkelerin özellikle hukukun üstünlüğü alanında reform çabalarını hızlandırması gerektiğine dikkat çekiliyor. Zirve kararlarında ayrıca, Gürcistan'a AB’ye aday ülke statüsü verildiği, kıstaslara yeterli düzeyde uyum sağlanması sonrasında Bosna Hersek ile katılım müzakerelerinin başlatılacağı belirtiliyor.
 
- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda küresel emisyonların 2030 yılına kadar %43 azaltılması hedefinin benimsenmesinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı. İklim Konferansı kapsamında diğer taraflarla karbon fiyatlaması konusunda istişarelerde bulunulduğunu belirten Başkan von der Leyen, başka ülkelerin de karbon fiyatlama mekanizmalarını yürürlüğe koymasının beklendiğini ifade etti. COP28 sonuçlarında küresel ısınmanın 1,5°C ile sınırlandırılması için küresel sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar 2019 seviyelerine kıyasla %43 oranında azaltılması gerektiği belirtiliyor ve  2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması ve enerji verimliliği iyileştirmelerinin iki kat artırılması yönünde küresel ölçekte harekete geçilmesi çağrısında bulunuluyor.
 
- AB’nin güvenlik ve savunma politikası 14-15 Aralık tarihli AB Liderler Zirvesi’nde tartışıldı. AB’nin kendini savunma ve güvenlik kapasitesine sahip olması ve bu yönde daha fazla sorumluluk üstlenilmesi gerektiği belirtilerek, ileriye dönük eylemler ortaya konuldu. Önerilen eylemler arasında AB Savunma Sanayisi Stratejisi'nin ilgili kurumlar tarafından hazırlanarak AB Konseyi’ne sunulması yer alıyor.
 
- AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri Binalarda Enerji Verimliliği Yönergesi’ni güncelleyen tasarı üzerinde mutabakata ulaştı. Yeni düzenlemeler fosil yakıtla çalışan ısıtma kazanlarının tümünün 2040 yılı itibarıyla kullanımdan kaldırılmasını ve konutlarda kullanılan birincil enerji miktarında 2030 yılına kadar %16, 2035 yılına kadar ise %20-22 oranında azaltım sağlayacak önlemler alınmasını gerektiriyor.

A. Dilek Aydın
Avrupa Birliği ve
BusinessEurope Temsilcisi
 
TÜSİAD
Turkish Industry & Business Association
www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.