Haberin yayım tarihi
2024-02-20
Haberin bulunduğu kategoriler

BRÜKSEL GÜNDEMİ. 19.02.2024

TÜSİAD Brüksel 19.02.2024

TÜSİAD AB Temsilciliği Haftalık Bülteni 

- AB Konseyi Rusya Merkez Bankası’nın yaptırımlar nedeniyle dondurulan varlıklarına ilişkin yeni düzenlemeyi kabul etti. AB Konseyi’nin aldığı karar merkezi saklama kuruluşlarında (takas merkezleri) dondurulmuş vaziyette tutulan Rusya Merkez Bankası varlıklarının konu olduğu işlemleri kapsıyor. Kıymeti 1 milyon €’yu aşan miktarda Rusya Merkez Bankası varlığı bulunduran saklama kuruluşlarının, yaptırımlar nedeniyle bu varlıkların dondurulması kararı sonucunda bilançolarında meydana gelen nakit bakiye artışını ayrı muhasebeleştirmesi ve elde edilen faiz gelirlerini ayrı şekilde tutması gerekliliği getiriliyor.

- AB Komisyonu yedi AB ülkesinin (Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda Portekiz, Polonya, Slovakya) işbirliği ile oluşturulan “IPCEI Hy2Infra Projesi” kapsamında toplam 6,9 milyar €’luk devlet yardımı sağlanmasını onayladı. Proje kapsamında; toplam 2700 km uzunluğunda hidrojen boru hatları, 370 GWh kapasiteli hidrojen saklama tesisleri, 3,2 GW elektroliz işleme kapasiteli tesisler, yılda 6 bin ton hidrojenin ulaştırılmasını sağlayacak sıvı organik hidrojen taşıyıcıları (LOHC) için elleçleme terminalleri ve ilgili liman altyapısının inşası planlanıyor. Projenin tüm aşamalarının 2029 yılında tamamlanması hedefleniyor.
 
- AB Komisyonu tarım arazilerinin nadasa bırakılmasını düzenleyen kurallardan kısmi muafiyet tanıyan tüzüğü onayladı. 14 Şubat'ta yürürlüğe giren tüzük geriye dönük olarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Kabul edilen tüzük uyarınca ekilebilir arazilerin bir bölümünü nadasa bırakmak yerine bu arazilerin %4'ünde nitrojen sabitleyici ürünler (mercimek, bezelye veya bakla gibi) ya da bitki koruma ürünleri kullanmadan ara mahsuller yetiştiren AB çiftçileri, dinlendirme amaçlı olarak toprağın bir bölümünün mahsul yetiştirmekte kullanılmaması kıstasını (GAEC 8) karşılamış kabul edilecek.
 
- AB Komisyonu 2024 Yılı Kış Dönemi Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Enflasyon, izlenen sıkı para politikaları ve azalan dış talep nedeniyle 2023 yılında ekonomik büyümenin beklenenden daha düşük gerçekleşmesi dolayısıyla 2024 yılına zayıf verilerle başlandığı ve bir önceki raporda yer verilen 2024 yılı büyüme öngörü rakamlarının AB geneli için %0,9’a ve Euro Alanı için %0,8’e indirildiği belirtiliyor. 2025 yılı için büyüme rakamları AB geneli için %1,7 ve Euro Alanı için %1,5 olarak öngörülüyor. Kızıldeniz’deki kriz nedeniyle ticarette meydana gelen aksamaların yol açtığı nakliye maliyeti artışının enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı düzeyde olacağı ancak, krizin devam etmesi halinde üretimdeki kesintilerin, fiyatları yükseltebileceği ve yeni arz darboğazlarına neden olabileceği tahmin ediliyor. Raporda ayrıca, Japonya ekonomisinin geçtiğimiz aylarda yavaşladığı, 2024 ve 2025 yılında Japon ekonomisinin 2023 yılından daha az büyümesinin beklendiği belirtiliyor. 2022 yılında %1,9 büyüyen ABD ekonomisinin özel tüketimlerden kaynaklanan şekilde 2023 yılı için öngörülenden daha güçlü düzeyde %2,5 olarak gerçekleştiği ancak, 2024 yılında daha ılımlı büyüme oranı (%2,1) beklendiği belirtiliyor.
 
- AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri AB'nin ekonomik yönetişim çerçevesinde reform yapılması önerisine ilişkin düzenleme üzerinde ön mutabakata ulaştı. Reform önerisi, makroekonomik dengesizliklerin giderilmesini, jeo-ekonomik dalgalanmalara karşı denge politikaları uygulanması için uygun alan sağlamayı ve aynı zamanda da kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini amaçlıyor. Düzenlemeye göre AB Komisyonu’nun kamu borcunun GSYİH’nın %60'ını veya kamu açığının GSYİH'nın %3'ünü aştığı AB ülkelerine “referans yol haritası” (daha önce “teknik yol haritası” olarak adlandırılan) sunması gerekiyor. Ayrıca, belirli reform ve yatırımları gerçekleştiren üye ülkelere dört yıl olarak öngörülen mali uyum süresinin yedi yıla uzatılmasını AB Komisyonu’ndan talep etme hakkı tanınıyor.

A. Dilek Aydın
Avrupa Birliği ve
BusinessEurope Temsilcisi
 
TÜSİAD
Turkish Industry & Business Association
www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.