Haberin yayım tarihi
2021-12-21
Haberin bulunduğu kategoriler

BRÜKSEL GÜNDEMİ. 20.12.2021

TÜSİAD Brüksel 20.12.2021

TÜSİAD AB Temsilciliği Haftalık Bülteni
 
 
- AB'nin genişleme politikasına ilişkin güncel durumun değerlendirildiği 14 Aralık tarihli Genel İşler Konseyi sonrasında yayımlanan bildiride AB’nin açık ve samimi bir diyalog sürdürmeye, Türkiye ile ortak sorunları ele almaya, göç, halk sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi ortak çıkar alanlarında işbirliği yapmaya kararlı olduğu belirtildi. İnsan hakları, ifade özgürlüğü ve demokrasi gibi konulardaki geriye gidişin endişe verici olduğu belirtilen bildiride Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AIHM) kararlarını uygulaması yönünde Türkiye'ye çağrı yapıldı.

- Dışişleri Bakanlığı AB tarafından kabul edilen genişleme kararları hakkında açıklama yayımladı.
 
- 13 Aralık tarihli AB Dışişleri Konseyi sonrası yayımlanan açıklamada Maraş'taki durumun toplantıda görüşüldüğü ve Maraş'ın açılmasında doğrudan rolü olan kişi ve kuruluşlara odaklı özel bir yaptırım rejimi oluşturulması dahil olmak üzere masadaki seçeneklerin değerlendirilmesine devam edileceği belirtildi.
 
- 13 Aralık tarihli AB Dışişleri Konseyi sonrası yayımlanan açıklamada Maraş'taki durumun toplantıda görüşüldüğü ve Maraş'ın açılmasında doğrudan rolü olan kişi ve kuruluşlara odaklı özel bir yaptırım rejimi oluşturulması dahil olmak üzere masadaki seçeneklerin değerlendirilmesine devam edileceği belirtildi.
 
- 16 Aralık tarihli AB - ABD Adalet ve İçişleri Bakanlar toplantısı sonrası yayımlanan ortak açıklamada ABD ve AB’nin siber suçlar alanında uluslararası işbirliğinin temelini oluşturan Budapeşte Sözleşmesi’ne bağlılığının devam ettiği ve İkinci Ek Protokol’ün desteklendiği ifade edilen açıklamada siber suçlara ilişkin olarak Birleşmiş Milletler nezdinde oluşturulacak yasal araçla ilgili çalışmaların işbirliği içinde yürütüleceği vurgulandı.
 
- 13 Aralık tarihli AB Dışişleri Konseyi’nde Rusya merkezli özel bir askeri unsur olan Wagner Group, ona bağlı üç kuruluş ve sekiz kişiyi hedef alan bir dizi kısıtlayıcı önlem kabul edildi.
 
- 16 Aralık tarihli AB Liderler Zirvesi’nde COVID-19 pandemisi ile ilgili güncel durum ve aşılama çalışmaları, göç ve göçün dış ilişkiler boyutu, Belarus, Ukrayna, Afrika ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Akdeniz için yeni gündem üzerindeki çalışmaların hızlandırılması, Stratejik Pusula” kapsamında uzay güvenliği, siber ve hibrit tehditlerle mücadele alanlarındaki önlem önerileri geliştirilmesi, insan ve göçmen kaçakçılığını kolaylaştıran veya bu faaliyetleri iş modeli olarak benimseyenlere karşı yasal tedbir alınmasına ilişkin öneri hazırlanması zirvede alınan kararlar arasında sıralanıyor.
 
- 14 Aralık tarihli Genel İşler Konseyi’nde AB'nin genişleme politikasına ilişkin olarak son durum değerlendirmesi Karadağ, Sırbistan, Türkiye, K. Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova hakkındaki AB Komisyonu raporları ışığında gerçekleştirildi. Aday ve potansiyel aday ülkelerin son bir senelik dönem içerisinde kaydettiği ilerlemelerin değerlendirildiği toplantı sonrasında yayımlanan açıklamada AB genişleme politikasının Avrupa'da barış, demokrasi, refah, güvenlik ve istikrarın sürdürülebilirliği için stratejik bir yatırım olmaya devam ettiği vurgulandı.

A. Dilek Aydın
Avrupa Birliği ve
BusinessEurope Temsilcisi
 
TÜSİAD
Turkish Industry & Business Association
www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.