Haberin yayım tarihi
2023-12-27
Haberin bulunduğu kategoriler

BRÜKSEL GÜNDEMİ. 26.12.2023

TÜSİAD Brüksel 26.12.2023

TÜSİAD AB Temsilciliği Haftalık Bülteni

- AB ve Kenya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalandı. Anlaşma Kenya'dan AB’ye ihraç edilen malların AB pazarına gümrüksüz ve kotasız erişebilmesini sağlıyor. AB’nin Kenya pazarına ihracatının ise kısmi ve aşamalı olarak serbestleştirilmesi öngörülüyor.

- AB Konseyi Rusya’ya yönelik 12. Yaptırım Paketi’ni onayladı. Yeni yaptırımlar Rusya'dan doğrudan veya dolaylı elmas ithalatı, satın alınması veya transferinin yasaklanması, 12 aylık geçiş süresi çerçevesinde sıvılaştırılmış propan (LPG) ithalatının sonlandırılması, AB işletmelerinin ihraç ettikleri hassas ürün ve teknolojilerin üçüncü ülkelerden Rusya'ya yeniden ihracını -sözleşmeye bağlayarak- önleyici tedbirler alması gibi unsurları içeriyor.

- AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 14-15 Aralık’ta düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde 2021-2027 AB Çok Yıllı Mali Çerçevesi ve Ukrayna’ya yönelik AB yardımları ile ilgili karar alınamamış olması nedeniyle düzenlenecek toplantının tarihini 1 Şubat 2024 olarak açıkladı.

- AB Komisyonu’nun Kasım 2022’de sunduğu Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliği tasarısının onay müzakerelerinde AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında uzlaşıya ulaşıldı. Yeni düzenlemeler çerçevesinde 2018 yılı ambalaj atığı miktarı temel alınarak, ambalaj atıklarının azaltılmasına yönelik ana hedefler belirleniyor ve 2030 yılına kadar %5, 2035 yılına kadar %10 ve 2040 yılına kadar %15 azaltım hedefleniyor. Tek kullanımlık plastik şişeler ve metal içecek kabı atıklarının yıllık en az %90'ının ayrı toplanması hedefine 2029 yılına kadar ulaşılması ve bunu sağlamak üzere “depozito iade sistemi” kurulması planlanıyor. 2026 yılına kadar söz konusu atıkların %78’ini ayrı toplamayı başaran üye ülkeler “depozito iade sistemi” kurma gerekliliğinden muaf tutuluyor.

- AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) AB Komisyonu’nun Mart 2023’te sunduğu Elektrik Piyasası Tasarımı Reformu Yönetmeliği’nin onayı için yürütülen müzakerelerde ön anlaşmaya ulaştı. uzlaşı uyarınca AB ülkeleri kendi karbonsuzlaşma planlarına uygun şekilde Enerji Satın Alma Anlaşmaları (PPA'lar) ile yenilenebilir enerji alımlarını destekleyebiliyor. “Kriz durumu” ilan etme yetkisi AB Komisyonu’nun sunacağı öneriye dayanarak AB Konseyi'ne veriliyor. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, “rezervuarsız hidroelektrik” ve nükleer enerjiye dayalı yeni enerji üretim tesislerine yapılan yatırımlarda iki yönlü fark sözleşmelerinin geçerli olacağı belirtiliyor. Devam eden enerji yatırım projelerinin hukuki çerçevesinde belirsizliğe yol açmamak amacıyla çift yönlü fark sözleşmeleri ile ilgili kurallar Yönetmelik yürürlüğe girdikten üç yıl sonra geçerli olacak.

- AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu AB ülkelerinde medya özgürlüğü, medya çoğulculuğu ve yazı işleri bağımsızlığı korumayı amaçlayan Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası metni üzerinde anlaşmaya ulaştı. Yeni yasal düzenlemeler medya hizmetleri için AB iç pazarında ortak çerçeve oluşturmayı, gazetecileri ve mecra sağlayıcılarını siyasi müdahaleden korumayı amaçlayan önlemler getirmeyi ve aynı zamanda medya alanında faaliyet gösterenlerin AB içerisindeki faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

A. Dilek Aydın

Avrupa Birliği ve

BusinessEurope Temsilcisi

TÜSİAD

Turkish Industry & Business Association

www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.