Haberin yayım tarihi
2015-08-27
Haberin bulunduğu kategoriler

DIŞ POLİTİKA VE AB.

“CHP İktidarında Ulusal Çıkarlar, Yurttaş Odaklı Dış Politika ve AB”,

Kader Sevinç Yazdı..

24 August, 2015

Uluslararası ortamda da en etkili aktörler olan ABD ile AB arasında Transatlantik Ortaklık (TTIP) süreci ilerliyor. Ürünlerin güvenliği, tüketicilerin ve doğanın hakları, çalışanların korunması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, temiz enerji kaynaklarının çoğalması gibi Batı politikaları dünyada standartları belirliyor. İçinde Japonya, G. Kore, Avustralya, Meksika gibi ülkelerin de yer aldığı Batı dünyası halklara hizmet odaklı olmak zorunda.

Bu gerçekler ışığında CHP’nin AB politikası da doğal mecrasını buluyor. Bu alanların her biri CHP programının mihenk taşları. Transatlantik Ortaklık bu alanlarda dünyada güç ve ilerleme kaynağıdır. Avrupa bulunduğumuz bölgede bu gücün temel direğidir. CHP de sosyal demokrat, ilerici ve Cumhuriyet’in batı değerleri temellerinde Türkiye’nin 21. yüzyıldaki siyasal enerji kaynağıdır. Doğal olarak CHP Türkiye’nin AB üyeliği sürecini desteklemektedir. Lafta değil, hedefin özüne ve somut reformlara odaklı bir siyasal tutumdur bu.

Cumhuriyet ülküsü

İnsanlık tarihi henüz bir siyasal düzene erişme noktasına çok çok uzak. Avrupa Birliği, sorunlarına rağmen bu yolda en ileri proje. AB üyeliği ileri bir hukuk devleti sistemidir. Dünya ile ekonomik rekabette ulusal çıkarlarımızı en iyi koruyacak siyasal sistemde pay sahibi olmaktır. İnsan odaklı bir kalkınma demektir. AB üyeliği iş yerinde güvenlik, madenlerde insanca çalışma koşulları, kadınların eşit haklarını güvence altına alan bir toplum olma onuru ve doğayı korumanın en doğal siyasal sorumluluk olması demektir. AB üyeliği gençlerin özgürlüğünün, bilimsel ve sanatsal yaratıcılığın toplumsal kalkınmanın itici gücü olması anlayışı, en yeni teknolojiler için üye ülkelerin ortak çalışması, enerji politikası deyince akla güneş, rüzgâr, hidrojen gelmesi demektir. AB insanların terk etmek için değil daha da ileri bir uygarlık özlemi ile çalıştıkları ülkeler demektir.

Yurttaşlarımız en az AB haklarının sahip olduğu standartları ve imkânları hak ediyor. Bu nedenle ivedi bir adım olarak, herhangi bir siyasi engel olmayan sosyal politika, devlet yardımları ve kamu ihaleleri alanlarında reformların yapılması ve ilgili başlıkların açılmasını öncelikle savunuyoruz.

Neden Brüksel’de CHP Avrupa Birliği Temsilciliği ?

- Dünyada rekabet gücü yüksek bir Türk toplumu

- Avrupa değerleri

- Siyasi innovasyon

- Bilgi çağında uluslararası iletişim

Bu hedeflerin kesiştiği noktada, CHP Avrupa Birliği Temsilciliği Brüksel’de ilerici bir güç birimi olarak kuruldu. Temel hedef Türkiye’nin AB sürecine destek olmak ve Avrupa’nın geleceğini şekillendiren tartışma ve girişimlerin içinde yer almaktır. Transatlantik ilişkiler, enerji, dijital ekonomi, Çin, sosyal politikalar, yeşil teknolojiler ve güvenlik gibi AB gündemindeki politika alanları CHP için de önceliktir.

Tüm ülkeler için Brüksel’de Avrupa Birliği düzeyinde etkili olmak önemli. Türkiye’nin de bu alanı siyasi partileri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve akademik kurumları ile en etkili biçimde doldurması gerekiyor. Çoğulculuktan güç alan AB sürecinde başarının anahtarı Brüksel’de var olmaktan geçiyor.

CHP Avrupa Birliği Temsilciliği misyonu ile, CHP Parti Meclisi tarafından 2008 yılında görevlendirildim. Çoğulcu bir tartışma ortamına sahip olması gereken AB sürecinin tıkandığı, dezenformasyonun arttığı bir dönemdi. Kamuoyu ile paylaşılmasından itibaren bir ay gibi kısa bir sürede temsilciliğin Brüksel’deki AB mahallesinin tam merkezinde kuruluşunu yaptık; çalışmalarımıza başladık. Takip eden yıl Avrupa’nın sosyalist ve demokrat partilerini bir araya getiren PES’in kongresinde yönetim kurulu üyesi olarak seçildim. Avrupa sosyal demokratlarının siyasi karar alma sürecine dâhil olduk böylece.

HDP ve sonra AKP de temsilcilikleri bu yıl açtılar. Brüksel’deki CHP AB Temsilciliği hem AB sürecine siyasi ve teknik katkı rolü, hem de modeli ile bir ilk oldu. Başta Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve diğer parti yetkililerimizin Avrupa temasları, AB odaklı Türkçe ve İngilizce yayınlarımız, sosyal medya ve dijital iletişim araçlarımız, yıl boyu kesintisiz süren ikili temaslarımız ve toplantılar ve de dinamik gönüllü ağımız sayesinde Avrupa’da daha güçlü bir Türkiye idealine emek veriyoruz.

CHP iktidarında AB

CHP seçim bildirgesi; “Yurttaş ve Değer Temelli Dış Politika” ana başlığı:

“1963 yılında başlattığımız AB sürecini, iktidara geldiğimizde tam üyelikle sonuçlandıracak ve Türkiye’yi AB’nin saygın bir üyesi yapacağız. AB’deki sosyal demokrat partilerle dayanışma halinde, medeniyet çatışmalarından ve önyargılardan uzak bir Avrupa yaratılmasına katkı sunacağız. AB’ye tam üyelik gerçekleşene kadar, vize, tarım destekleri ve bölgesel kalkınma alanlarında halkımızın refahı için etkin müzakereler yürüteceğiz. Türkiye’nin AB’yle, AB’nin de Türkiye’yle daha barışçı ve güçlü olacağını ilgili tüm kesimlere anlatacağız. AB’ye tam üyeliğimizin adil olmayan tek taraflı ödünlere bağlanmasına karşı çıkacağız. Kıbrıs Türk halkının meşru taleplerinin AB tarafından dikkate alınmasının, Avrupa ideallerine en uygun siyaset olduğunu her fırsatta tekrarlayacağız. AB ile ABD arasında müzakere edilmekte olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nda (TTIP) Türkiye’nin çıkarlarının korunmasını sağlayacağız.”

Somut çalışmalarımızın ve emeğimizin özü ile halkımıza verdiğimiz söz uyum içinde.

Kader Sevinç

Brüksel

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.