Haberin yayım tarihi
2014-01-25
Haberin bulunduğu kategoriler

FUEN'DEN AB DÖNEM BAŞKANI YUNANİSTAN'A ÇAĞRI.

Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN)’den AB Dönem Başkanı Yunanistan’a Çağrı...

FUEN: “Yunanistan AB Dönem Başkanlığı’ndan Batı Trakya Türk Azınlığı’nın Lozan Antlaşması’ndan doğan haklarına saygı göstermesini talep ediyoruz.”

Avrupa Halkları Federal Birliği(FUEN), 1 Ocak 2014 tarihinde AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Yunanistan’dan Batı Trakya Türk Azınlığı’nın haklarına saygı göstermesini isteyen bir basın açıklaması yayımladı. 2012 ve 2013 yıllarına Batı Trakya’yı üç kez ziyaret eden ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve dini liderleri ile görüşen FUEN, Avrupa Birliği’ne üye olduğu tarihten bu yana beşinci kez AB Dönem Başkanlığı’nı yapan Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın durumunun endişe verici boyutta olduğunu ifade etti.

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın kendini tanımlama hakkını Yunanistan’ın tanımadığını ifade eden FUEN, Yunanistan’ın “Trakya’daki Müslüman azınlık” olarak dini kimliği temelinde tanıdığı azınlığın kendini tanımlama hakkında saygı duymasını talep etti.

FUEN, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin isminde “Türk” kelimesi geçen derneklerin kapatılması konusunda 2008 yılında Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait üç derneğin dernek kurma özgürlüğünün Yunanistan tarafından ihlal edildiği hükmüne vardığını ifade etti. AİHM kararlarının uygulanmasının öneminin altını çizen FUEN, Yunan Hükümeti’nden AİHM kararlarını uygulamasını ve kurucu üyelerinin tercihleri doğrultusunda adında etnik bir grubun ismi veya “azınlık” kelime geçen derneklerin kurulmasına izin vermesini istedi.

Lozan’a göre azınlığın eğitim alanında özerk olduğun belirten FUEN, bu özerk yapının yıllar içerisinde tahrip edildiğini belirtti. FUEN’in bölgeyi ziyaretleri sırasında dile getirilen en önemli problemlerden birinin iki dilli azınlık anaokullarının eksikliği olduğunu belirten FUEN, devlet anaokuluna gitmedikleri için azınlık ilkokuluna kayıt edilmeyen yirmi çocuğun aileleriyle görüştüklerini belirtti. FUEN, Yunanistan’dan Türkçe ve Yunanca eğitim verecek azınlık anaokulları kurulmasına izin verilmesini istedi.

FUEN, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dini alanda seçtiği temsilcileri, müftüleri tanımayarak Yunanistan’ın devlet eliyle müftü atadığını belirtti.  Yunan makamlarının müftülerin belirlenmesi konusunda daha şeffaf ve daha katılımcı süreç yaratılması için çeşitli yolları araştırdıklarını ifade ettiğini söyleyen FUEN, Yunanistan’ın bu konudaki çabalarının azınlığa uluslararası antlaşmalarca tanınan hak ve özgürlüklere uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

FUEN, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın “240 İmam Yasası” olarak tanımladığı yasanın Batı Trakya’daki devlet okulların din görevlilerinin Kuran’ı öğretmesi hükmü aracılığı ile bölgedeki devlet okullarında din üzerinde devlet kontrolünü artıracağını söyledi.

FUEN: Daha iyi ve daha güçlü bir Avrupa için AB Dönem Başkanı Yunanistan’dan Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı ile Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’ni onaylamasını talep ediyoruz

Lizbon Antlaşması  ve Temel Haklar Sözleşmesi ile azınlıklara üye kişilerin korunmasının AB mevzuatı ve politikasının bir parçası olduğunu söyleyen FUEN, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras’ın Yunanistan’ın AB Dönem Başkanlığı’nın önceliklerini sunduğu Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında “daha fazla ve daha iyi bir Avrupa”ya ihtiyaç olduğunu ifade ettiğini belirtti. FUEN, Samaras’ın konuşmasında Mayıs 2014’teki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa vatandaşlarının krizin aşıldığı ve krizden daha güçlü ve daha iyi bir Avrupa çıktığı hissi ile oy kullanacaklarını söylediğini belirtti. FUEN,  300’den fazla Avrupa azınlığının bulunduğu, her 7 kişiden 1’inin azınlık üyesi olduğu Avrupa’da daha güçlü ve daha iyi bir Avrupa için Yunanistan AB Dönem Başkanlığı’ndan Yunanistan’ın Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı ile Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’ni onaylamasını istedi.

FUEN, FUEN üyesi Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin ve Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi’nin Yunan makamlarından Lozan Antlaşması ile  Yunanistan’ın taraf olduğu insan hakları antlaşmalarından kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmelerini defalarca talep ettiklerini söyledi. FUEN,  Yunanistan’ın AB Dönem Başkanlığı sırasında Yunan Hükümeti’nden azınlığın sorunlarına çözüm bulmak amacı ile azınlık temsilcileri ile resmi bir diyalog mekanizması başlatmasını ve azınlığı doğrudan ilgilendiren konularda azınlığın karar alma süreçlerine dahil edilmesini istedi.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.