Haberin yayım tarihi
2013-03-12
Haberin bulunduğu kategoriler

Lordlar Kamarası AB Komitesi - AB Genişlemesinin Geleceği Raporu

12 Mart 2013

Lordlar Kamarası AB Genişlemesinin Geleceği Raporu`nda Türkiye`ye İlişkin Tespitler:

-Türkiye’nin AB üyeliği sürecindeki duraksamanın yerini kademeli de olsa ilerleme yaratan inandırıcı bir sürece bırakmalıdır.

-AB Konseyi tarafından aday ülkeler için ortaya konan en sorunlu şartlar aday ülke ve bir ya da birden fazla AB üyesi arasındaki ikili sorunlarla (örneğin Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim anlaşmazlığı) ya da müzakere fasıllarının tek taraflı olarak engellenmesiyle (Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinde 35 fasıldan 10’unun G. Kıbrıs ya da Fransa tarafından bloke edilmesi) ilgilidir.

-2004 yılında adada henüz bir çözüm olmadan G. Kıbrıs’ın AB`ye üye yapılması bu tarz ihtilafların doğurabileceği daha büyük sorunlar konusunda AB’ye acı bir ders olmuştur.

-Bu genişleme AB’nin çözüm konusunda teşvik edici rolünü zayıflatmış ve Türkiye’nin üyelik sürecini engellemiştir.

-Bundan sonra gerçekleşecek genişlemeler öncesinde ikili ihtilafların çözülmeli, üyelik ihtilafların çözümünden sonra söz konusu olmalıdır.

-AB`nin Türkiye’nin üyeliği ile genişlemesi her ne kadar büyük bir ülkenin AB sınırları içine dahil edilmesiyle AB`de yapısal değişiklikler gerektirecek olsa da AB tarafından göz ardı edilemeyecek ekonomik fırsatlar sunmaktadır.

-İzlanda ya da Türkiye’nin genişleme sürecinin sona ermesi durumunda AB sadece genişlemenin getireceği faydaları değil, küresel yumuşak gücünü de kaybedecektir.

-Türkiye’nin üyelik sürecinin hem genişleme yorgunluğu hem de AB’nin Türkiye’de reform için ivme yaratma itici gücünü kaybetmeye başlaması nedeniyle durması riski kaygı vericidir ancak AB İrlanda Dönem Başkanlığı sırasında müzakerelerde olumlu ivme kazanılabileceğine dair işaretler memnuniyetle karşılanmaktadır.

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldeucom/129/129.pdf

Dr Bahadir Kaleagasi

International Coordinator - TUSIAD
Turkish Industry & Business Association
www.tusiad.org

President, Bosphorus Institute
www.institut-bosphore.org

BRUSSELS :
TUSIAD Representation to
the EU and BUSINESSEUROPE
(The Confederation of European Business)
T: +32 2 7364047 twitter.com/kaleagasi
kaleagasi@tusiad.org www.kaleagasi.net

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.