Haberin yayım tarihi
2013-11-07
Haberin bulunduğu kategoriler

SON DURUM: T Ü R K İ Y E – A B 2 0 1 3

A B    K O M İ S Y O N U    2 0 1 3  T Ü R K İ Y E  İ L E R L E M E  R A P O R U  M Ü Z A K E R E    B A Ş L I K L A R I  V E    K A T I L I M  O R T A K L I Ğ I    B E L G E S İ

K A R Ş I L A Ş T I R M A L I    T A B L O

6 KASIM 2013

Sermayenin serbest dolaşımı alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Tahviller ve ödemelerde uzlaşma sistemlerini ve elektronik para alanını düzenleyen yeni bir kanun yürürlüğe girmiştir. Emlak satışına ilişkin düzenlemelerde hala şeffaflık sağlanmamıştır.

İlgili mevzuat AB müktesebatıyla uyum teşkil etmemektedir ve bazı üye ülke vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar geçerliliğini korumaktadır. Bazı sektörlerde sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamalar devam etmektedir.

FATF tavsiyelerine daha fazla uyum sağlanması gerekse de, terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik yasal çerçevede iyileşme sağlanmıştır. Genel olarak bu alandaki hazırlıklar erken aşamadadır.

Ayrıntılı değerlendirme için aşağıdaki dosyayı açınız...

Türkiye - AB 2013 Son Durum.pdf

 Dr Bahadır Kaleağası

 International Coordinator  -  TÜSİAD

 Turkish Industry & Business Association

www.tusiad.org

 President, Bosphorus Institute

www.institut-bosphore.org

 BRUSSELS :

 TUSIAD Representation to

 the EU and BUSINESSEUROPE

 (The Confederation of European Business)

 T: +32 2 7364047      twitter.com/kaleagasi

kaleagasi@tusiad.org    www.kaleagasi.net

Son Haberler

Hits: 7869 Visitors: 3116
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.