Haberin yayım tarihi
2014-10-12
Haberin bulunduğu kategoriler

TÜRKİYE – AB: 2014

TÜSİAD AB Temsilciliği 

2014 Türkiye İlerleme Raporu Karşılaştı​rmalı İncelemele​r

AB Komisyonu 2014 Türkiye İlerleme Raporu

Müzakere Başlıkları ve Katılım Ortaklığı Belgesi

1 . M A L L A R I N S E R B E S T D O L A Ş I M I

Gelişmeler:

-Risk temelli ithalat denetim sistemi TAREKS’in uygulamaya konulmasında ilerleme sağlanmıştır.

-Temmuz 2014’te yasal çerçeveye tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler ile otomotiv imalat, renovasyon ve montajı için karşılıklı tanıma hükümleri eklenmiştir.

-Yatay uygulamalarda uyum ilerlemiştir. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), AB Standardizasyon Komitesi (CEN) ve AB Elektro-Teknik Standardizasyon Komitesi’nin (CENELEC) toplam 22.266; Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’nün (ETSI) 391 standardını kabul etmiştir. AB ile bu alanda uyum %98,6 seviyesine ulaşmıştır

Karşılaştırmalı Tablo 

AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu 2014.pdf

Dr Bahadır Kaleağası 

International Coordinator  -  TÜSİAD 

Turkish Industry & Business Association 

www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: 5798 Visitors: 3049
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.