Haberin yayım tarihi
2008-12-23
Haberin bulunduğu kategoriler

Türkiye-AB Gümrük Birliği İlişkilerinde Son Durum..

Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin (GBOK) 21. dönem toplantısı 14 Ekim 2008 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirildi. Komitenin eş başkanlıklarını Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü Cemalettin Damlacı ve AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü'nün Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya'dan sorumlu Direktör Vekili David Daly yürüttü. 14 Ekim tarihli toplantı, artık GBOK toplantılarının daha kısıtlı gündemle ve sık aralıklarla gerçekleştirilmesi yönünde karar alınması sonrasında gerçekleştirilen ilk toplantı olma özelliği taşıyor.

14 Ekim tarihli toplantıda Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), et ithalatı yasağı, fikri mülkiyet hakları, alkollü içkiler, karayolu kotaları, Türk işadamlarının vize sorunları gibi konuların çözüme kavuşturulamamış olması nedeniyle GBOK toplantıları gündeminde yer almaya devam ettiği, tarafların bu konuların çözümü için çaba göstermesi gerektiği vurgulandı. Bu sorunların GBOK gündeminden düşürülmesi için Komisyon'un ileri sürdüğü öneriler:

• Toplantılar çözüm odaklı gerçekleştirilmelidir.

• Taraflar arasında teknik düzeyde temaslar artırılmalıdır.

• Teknik çalışma grupları toplantıları etkinleştirilmeli ve bu toplantılar GBOK toplantılarından önce yapılmalıdır.

• GBOK toplantılarında yukarıdaki çözüm yollarıyla halledilemeyen sorunlar ele alınmalıdır.

• GBOK toplantıları ve AB katılım müzakereleri arasındaki bağlantı dikkate alınmalıdır.
 
GBOK toplantısı gündeminin sınırlı tutulması kararından hareketle Bulgaristan'ın işlenmemiş ağaç ihracatına uyguladığı yasak ve Türk su sayacı üreticilerinin AB ülkelerine ihracatında yaşadığı sorunlar çözümlenmemiş olmalarına karşın gündem dışı bırakılmıştır.

Türk yetkililer AB Komisyonu'nun kota ve vize sorunlarının üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu ısrarla belirttiğini ancak, bu konuların Gümrük Birliği'nin temeli olan malların serbest dolaşımı ilkesini doğrudan etkilediğini ve bu nedenle de en kısa zamanda çözümlenmesi gerektiğini belirtmiştir. 
 
Dilek İştar Ateş TS/BXL/ 08-12 22 Aralık 2008
 
bxloffice@tusiad.org
www.tusiad.org 

Son Haberler

Hits: 5696 Visitors: 3045
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.