Haberin yayım tarihi
2017-12-30
Haberin bulunduğu kategoriler

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİNDE BRÜKSEL GÜNDEMİ

AVRUPA ÖZEL SEKTÖR KONFEDERASYONU BUSINESSEUROPE:

AVRUPA İŞ DÜNYASI GÜNDEMİ 2017/11

(2017 için son bülten)

4 Aralık - 11 Aralık

- AB-Türkiye arasındaki Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı 8 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleştirildi. Toplantı, iş dünyası diyaloğu ve bakanlar arası resmi ekonomik diyalog olmak üzere iki bölümde düzenlendi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile AB’nin İş, Büyüme, Yatırım ve Rekabet konularından sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen’in eşbaşkanlığında düzenlenen toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Ekonomik ve Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrük Birliğinden Sorumlu AB Komiseri Pierre Moscovici ile Ticaretten Sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström katıldı.

Toplantının iş dünyası diyaloğu bölümünde TÜSİAD’ı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Simone Kaslowski ile AB Temsilcisi Dilek Aydın temsil etti.

AB’de iş dünyasını temsil eden ve karar süreçlerine dahil olan Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope’un üyesi olarak TÜSİAD, Türk iş dünyasının AB sürecine yaklaşımını AB ve Türkiye nezdindeki muhataplarına aktardı. TÜSİAD’ı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski yaptığı konuşmada Türkiye ile AB arasındaki sorunlara karşın, katılım müzakerelerinin temel ilişki modeli olarak devamının önemini vurguladı.

Kaslowski, küresel ekonominin gereksinimlerini mevcut haliyle karşılamayan Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin her iki tarafa sağlayacağı yararları özetledi. Kaslowski ayrıca, AB’nin yapısal dönüşümü üzerine tartışmaların tüm Avrupa’nın geleceği için kritik önem taşıdığına dikkat çekti ve AB’nin küresel etki alanını, merkezde derinleştirilmiş Euro Alanı ve 21. yüzyıla uygun daha geniş ve daha iyi düzenlenmiş Tek Pazar, hukuk ve güvenlik alanıyla genişletebileceğini belirtti. Simone Kaslowski, Türkiye’nin geniş AB içerisinde yerini alma kapasitesinin Türkiye’de istikrarlı bir iş ve yatırım ortamı için belirleyici olduğunu vurguladı.

AB ile Türkiye arasında 2015 yılında oluşturulan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının ilki 25-26 Nisan 2016 tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilmişti. İnternet bağlantısı için

20 Kasım - 4 Aralık

TÜSİAD, Estonya`da Düzenlenen Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope toplantısına katıldı. Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK’in üyesi olduğu BusinessEurope’un Başkanlar Konseyi toplantısı 30 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde halihazırda AB Dönem Başkanlığı görevini yürütmekte olan Estonya’nın başkenti Talin’de gerçekleştirildi. Türkiye hakkında AB sürecinin koşulluluk ilkesi korunarak, tarafların Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine odaklanması çağrısı yinelendi.

Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TİSK Başkanı Kudret Önen, TÜSİAD CEO’su ve BusinessEurope İcra Kurulu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası ve TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi Dilek Aydın katıldı. Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile dijitalleşme süreci üzerine görüş alışverişiyle başlayan Başkanlar Konseyi’nde AB’nin geleceği ile ilgili tartışmalar, AB Ticaret Politikası’nın evrimi, Brexit süreci ile ilgili son gelişmeler ve Dünya Ticaret Örgütü Buenos Aires Bakanlar Konferansı konuları ele alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Talin Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, AB’nin kurumsal yapılanma sürecinin etkilerinin AB sınırlarının ötesinde hissedileceğini, yapısal ve dijital dönüşümün tüm Avrupa’nın geleceği üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. TÜSİAD Başkanı Bilecik, AB-Türkiye ilişkilerinin Avrupa’nın geleceği ve 4. Sanayi Devrimi kapsamında yaşanan gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Erol Bilecik ayrıca, Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri çerçevesi temel alınarak, önümüzdeki dönemde derinleştirilmesi gereken somut alanlara işaret etti:

➢ Dijital ekonomi boyutu dahil olmak üzere ABTürkiye Gümrük Birliği’nin güncellenmesi

➢ Terörle mücadele ve göç politikaları dahil olmak üzere güvenlik politikaları

➢ Enerji projeleri.

BusinessEurope Avrupa’nın geleceği üzerine Eylül 2017’de yayımlanan ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile paylaşılan tutum belgesinde, Türkiye’nin AB sürecinin koşulluluk ilkesi korunarak, tarafların Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine odaklanması gerektiğini kaydetmişti. Tutum belgesinde ayrıca, dijital ekonomi, güvenlik ve enerji alanlarında ilerlemenin altı çizildi ve hukukun üstünlüğü ile demokrasinin önemi vurgulandı.

BusinessEurope Talin Zirvesi’nde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine odaklanılması çağrısını içeren BusinessEurope “Avrupa’nın Geleceği Üzerine İş Dünyası Vizyonu” adlı tutum belgesinin AB ülkelerinde tanıtım çalışmalarının yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye ile AB arasında Ankara Anlaşması’yla kurulan ortaklık ilişkisinin en üst düzeydeki bürokratik kurumu olan Türkiye-AB Ortaklık Komitesi’nin 125. toplantısı 28 Kasım’da tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi.

Türkiye ile AB’nin ortaklık ilişkisi ve müzakere sürecindeki son gelişmelerin ele alındığı 125. Ortaklık Komitesi’nde şu gündem maddeleri ele alındı:

➢ Üyelik müzakereleri sürecinde mevcut durum

➢ Siyasi ve ekonomik kriterler

➢ Üst düzey ekonomik diyalog

➢ Adalet ve içişleri

➢ Çevre ve iklim değişikliği

➢ Türkiye - AB Enerji Diyalogu

➢ Ulaştırma

➢ Gümrük Birliği ve ticaret

➢ İç Pazar

➢ Vergilendirme

➢ Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı.

23 Ekim - 20 Kasım

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin bütçe görüşmelerinde AB’nin 2018 yılı bütçesi üzerinde uzlaşıya varıldı; Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin girişimi üzerine, Türkiye için öngörülen Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) bütçesinde 105 milyon Euro’luk kesinti yapılmasına karar verildi.

Avrupa Parlamentosu üyeleri Türkiye’de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanında geriye gidiş olduğu gerekçesiyle katılım öncesi fonlarda kesinti yapılması gerektiğini iddia etmiş ve AB bütçesinde bu yönde değişiklik yapılmasını istemişti. Bütçe görüşmelerinde varılan uzlaşı sonucunda Türkiye’ye yönelik katılım öncesi fonlarda 105 milyon Euro tutarında kesinti yapılmasına karar verildi. Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin onayladığı bütçe, 30 Kasım`da AB Parlamentosu Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak.

AB Bakanı Ömer Çelik Türkiye`nin AB`ye yaklaşması için verilmesi öngörülen fonlarda kesinti yapılmasını vizyonsuzluk olarak nitelendirdi ve bu kesintinin Türkiye için mali olarak bir şey ifade etmeyeceğini belirtti.

18 Eylül - 23 Ekim

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yardım amacıyla AB Komisyonu tarafından Eylül 2016`da başlatılan, Dünya Gıda Programı ve Kızılay’ın Türk Hükümeti ile eşgüdüm içerisinde yürüttüğü insani yardım programının destek olduğu sığınmacı sayısı 1 milyona ulaştı. Türkiye`ye resmi ziyaret gerçekleştiren İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi’nden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides, savaş ve şiddetten kaçan sığınmacılara yardımın bir insani görev olduğunu belirtti ve Türkiye’nin dünyada en fazla sayıda sığınmacıyı misafir eden ülke olduğuna dikkat çekti. Türkiye’deki Sığınmacılar için AB Fonu kapsamındaki program için ayrılan 348 milyon €’luk bütçeden sosyo-ekonomik olarak en zayıf konumda bulunan sığınmacılara her ay düzenli ödemeler yapılıyor. (kişi başına yaklaşık 30 € tutarında) Sığınmacıların söz konusu programa kayıtlarına Kasım 2016 tarihinde başlanmış ve ilk para aktarımı da Aralık ayı sonunda yapılmıştı. Program kapsamındaki sığınmacı sayısının 2017 sonuna kadar 1,3 milyona ulaşması hedefleniyor.

31 Temmuz – 18 Eylül 

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 13 Eylül tarihinde Avrupa Parlamentosu’nun Strazburg’daki oturumuna katılarak milletvekillerine hitaben bir konuşma yaptı. Göreve geldiği 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren üçüncü defa “Birliğin Durumu” (State of the Union) başlığıyla yaptığı konuşmasında Juncker, AB’nin karşı karşıya olduğu güçlükler ve bu güçlüklerin aşılması hedefiyle ortaya koyduğu vizyonun yanı sıra yakın gelecekte AB’nin önder olmasını arzu ettiği alanlara ilişkin öngörülerini açıkladı. Konuşmasında AB ile Türkiye arasındaki ilişkilere de yer veren Juncker, ABTürkiye Bildirisi’nin iyi işlediğini ve bu uzlaşı sayesinde Doğu Akdeniz`den Avrupa’ya sığınmacı akımında %97 azalma olduğunu ifade etti. 

AB Komisyonu Başkanı Juncker konuşmasının AB Genişleme Politikası ile ilgili bölümünde, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun mevcut görev süresinin sona ereceği 2019 tarihine kadar yeni bir genişleme olmayacağını, hiçbir aday ülkenin üyelik için henüz hazır olmadığını belirtti ve AB’ye aday ülkelerin hukukun üstünlüğü, adalet ve temel haklar konularına büyük öncelik vermesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin yakın gelecekte AB’ye üyeliğinin mümkün olmadığını ileri süren Juncker, AB’nin yüce Türk halkına ve Avrupa değerleri temelinde AB ile çalışmaya hazır olanlara elini açık tutmaya daima devam edeceğinin altını çizdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun 12 Eylül’de Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Hahn’ın katılımıyla gerçekleştirilen oturumunda AB-Türkiye ilişkileri görüşüldü. Hahn, AB-Türkiye ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiğini dile getirerek, daha yapıcı bir yaklaşımın tüm tarafların yararına olacağını belirtti. AB-Türkiye ilişkilerinin AB ülkeleri liderleri tarafından değerlendirileceği AB Konseyi Ekim Zirvesi’nden önce gerçekleştirilen toplantıda AP içerisindeki siyasi gruplar son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştılar.

A. Dilek Aydın

Avrupa Birliği ve BusinessEurope Temsilcisi

TÜSİAD
Turkish Industry & Business Association
www.tusiad.org

Son Haberler

Hits: 8834 Visitors: 3180
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.