Haberin yayım tarihi
2014-12-17
Haberin bulunduğu kategoriler

TÜRKİYE-AB MÜZAKERELERİ 10. YILI TAMAMLADI.

AB, 17 Aralık 2004`te AB Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Brüksel Zirvesi`nde Türkiye ile müzakereleri başlatma kararı almıştı.

Avrupa Birliği, Türkiye ile müzakerelere başlama kararını 17 Aralık 2014`te açıklamıştı. 16-17 Aralık 2004 AB Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Brüksel Zirvesi`nde alınan kararlardan biri de Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005`de başlanmasıydı.

Adı geçen zirvede Türkiye`nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiği belirtilmiş ve katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştı.

1959 yılında Türkiye`nin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)`na ortaklık başvurusu ile başlayan AB süreci, aradan geçen 55 yıla rağmen üyelikle sonuçlanmadı.

Türkiye - AB ilişkilerinin kronolojisi şu şekilde:

31 Temmuz 1959: Türkiye, AET`ye ortaklık için başvurdu.

12 Eylül 1963: Türkiye ile AET arasında bir ortaklık ilişkisi yaratan Ankara Anlaşması imzalandı.

1 Aralık 1964: Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi.

23 Kasım 1970: Gümrük Birliği`ne ilişkin kuralları içeren Katma Protokol imzalandı.

1 Eylül 1971: Katma Protokol`ün ticari hükümleri "Geçici Anlaşma" ile yürürlüğe konuldu. AET, Türkiye`den ithal ettiği sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini ve miktar kısıtlamalarını (tekstil ürünleri hariç) kaldırdı.

1 Ocak 1973: Katma Protokol yürürlüğe girdi. Türkiye, Birinci Gümrük İndirimi ve Konsolide Liberasyon Listesi Uyumu’nu (Ortak Gümrük Tarifesi) gerçekleştirdi.

21 Mayıs: Türkiye ile AET arasında, “Birinci Genişleme”ye ilişkin görüşmeler mutabakat ile sonuçlandı.

30 Haziran: İngiltere, İrlanda ve Danimarka’yı kapsayan Birinci Genişleme’ye dair Tamamlayıcı Protokol, Türkiye ile AET arasında imzalandı.

1 Ocak 1974: Tamamlayıcı Protokol ile ilgili "Geçici Anlaşma" yürürlüğe girdi.

1 Ocak 1976: Türkiye, İkinci Gümrük İndirimi ve Konsolide Liberasyon Listesi Uyumu`nu gerçekleştirdi.

19 Eylül 1980: Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı; Ortaklık Konseyi, tarım ürünlerinin tamamına yakın bir kısmında Türkiye`ye uygulanan gümrük vergilerinin 1987 yılına kadar sıfıra indirilmesini kararlaştırdı.

22 Ocak 1982: Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon`dan talebi üzerine, Türkiye-AET Anlaşması`nın askıya alınmasını kararlaştırdı.

16 Eylül 1986: Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece, 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren fiilen dondurulmuş durumda bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin yeniden canlandırılması süreci başladı.

14 Nisan 1987: Türkiye, Avrupa Toplulukları’na, Roma Antlaşması`nın 237`nci, AKÇT Antlaşması`nın 98`inci ve EURATOM Antlaşması`nın 205`inci maddelerine istinaden tam üye olmak üzere ayrı ayrı müracaat etti.

18 Aralık 1989: Avrupa Komisyonu, Türkiye`nin tam üyelik başvurusu konusundaki "Görüş"ünde (Avis), Topluluğun, kendi iç pazarını tamamlayabilme sürecinden önce (1992), yeni bir üyeyi kabul edemeyeceği ve Türkiye`nin katılımından önce, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesine ihtiyaç duyulduğu hususlarına yer verdi.

6 Haziran 1990: Avrupa Komisyonu, Türkiye ile her alanda işbirliğinin başlatılması ve hızlandırılması konusundaki önlemleri içeren bir "İşbirliği Paketi"ni hazırlayarak Avrupa Konseyi`nin oluruna sundu.

30 Temmuz 1994: Avrupa Komisyonu, Gümrük Birliği`nin, Türkiye-AT arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması`nda belirtildiği şekilde gerçekleşmesini sağlayıcı ilkeleri tespit etti.

13 Aralık 1995: “Gümrük Birliğinin Son Döneminin Uygulanmaya Konmasına ilişkin 1/95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı”, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı.

1 Ocak 1996: Türkiye, AB ile entegrasyonunda, 22 yıl süren "Geçiş Dönemi"ni 31 Aralık 1995 tarihinde tamamlayarak, 1.1.1996 tarihi itibariyle, tam üyelik sürecinde "Son Dönem"e, sanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanan Gümrük Birliği sürecini tamamlayarak girdi.

12-13 Aralık 1997: Lüksemburg Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında, AB’nin Beşinci Genişlemesine dair kararlar alındı, Türkiye’nin ismi aday ülkeler arasında zikredilmedi.

3 Mart 1998: Türkiye- AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan "Türkiye için Avrupa Stratejisi" başlıklı belge açıklandı.

4 Kasım: “1998 yılı İlerleme Raporu”: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB`ye üyelik için belirlenmiş kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye`nin Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin Komisyon görüşlerini içeren ilk "İlerleme Raporu" yayımlandı.

13 Ekim 1999: “1999 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı.

11-12 Aralık: Helsinki Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı`nda Türkiye`ye adaylık statüsü tanındı.

4 Temmuz 2000: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 4 Temmuz 2000 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan 4587 sayılı Kanun`la, Başbakanlığa bağlı olarak kuruldu.

13 Ekim: "2000 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı.

24 Mart 2001: Katılım Ortaklığı Belgesi: Türkiye Cumhuriyeti ile Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli ve 2001/235/AT sayılı Konsey Kararı {24 Mart 2001 tarih ve L 85 sayılı AB Resmi Gazetesi}

24 Mart: Ulusal Program: "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 19 Mart 2001 tarih ve 2001/2129 sayılı Karar" {24 Mart 2001 tarih ve 24352 Mükerrer sayılı Resmi Gazete}

13 Kasım: "2001 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı.

20 Kasım 2002: "2002 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı.

12-13 Aralık: Kopenhag Avrupa Konseyi Zirvesi`nde, Türkiye`nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığı kararını alması halinde, müzakerelerin gecikmeden başlatılacağı belirtildi.

19 Nisan 2003: Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde “AB Uyum Komisyonu” kuruldu.

12 Haziran: Katılım Ortaklığı Belgesi: "Türkiye ile Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 19 Mayıs 2003 tarih ve 2003/398/EC sayılı Konsey Kararı" {12 Haziran 2003 tarihli ve L 145 sayılı AB Resmi Gazetesi}

24 Temmuz: Ulusal Program: "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 sayılı Karar" {24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 Mükerrer sayılı Resmi Gazete}

5 Kasım: "2003 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı.

24 Nisan 2004: Kıbrıs`ta referandum yapıldı. Kıbrıs Türk halkının yüzde 64.9`u Annan Planı`nı onaylarken, Kıbrıs Rum Kesimi`nde ise halkın yüzde 75.83`ü Plan’ı reddetti.

6 Ekim: "2004 yılı İlerleme Raporu" ve rapora bağlı Tavsiye Belgesi yayımlandı. Söz konusu belgelerde, Avrupa Komisyonu, Türkiye`nin siyasi kriterleri gerekli ölçüde karşıladığı belirtilerek, birliğe katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunuldu.

17 Aralık: Brüksel Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı`nda, Türkiye`nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiği belirtildi ve katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlanması kararlaştırıldı.

3 Haziran 2005: Devlet Bakanı Ali Babacan, Avrupa Birliği ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde "Başmüzakereci" görevini yürütmekle görevlendirildi.

29 Haziran: “Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi ve İlgili Diğer Belgeler” yayımlandı.

30 Temmuz: Türkiye, AB ile ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan 1963 tarihli Ankara Antlaşması`nı, 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan 10 ülkeyi (Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya) kapsayacak şekilde genişleten "Ek Protokol"ü imzaladı.

3 Ekim: Lüksemburg`da alınan kararla AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlattı.

20 Ekim: Üyelik müzakerelerinin ilk aşamasını oluşturan "Tarama Süreci", bilim ve araştırma alanında düzenlenen "Tanıtıcı Tarama" toplantısı ile başladı ve tüm fasıllardaki tarama toplantıları 13 Ekim 2006 tarihinde tamamlandı.

9 Kasım: "2005 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı.

20 Ocak 2006: Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni planı BM Genel Sekreteri Kofi Annan`a sundu. Bu planda, Türk limanlarının Rumlara açılması karşılığında, KKTC`ye uygulanan izolasyonların kaldırılması istendi.

26 Ocak: Katılım Ortaklığı Belgesi: "Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesi`nde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarih ve 2006/35/AT sayılı Konsey Kararı" {26 Ocak 2006 tarihli ve L 22 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi}

12 Haziran: Taraması tamamlanan Bilim ve Araştırma faslı, Lüksemburg`da düzenlenen Hükümetlerarası Konferans`ta açıldı. Türkiye`nin gerekli kriterleri yerine getirdiği belirtildi ve bu fasıl aynı toplantıda geçici olarak kapatıldı.

31 Temmuz: Avrupa Komisyonu`nun, 2006 yılına kadar çeşitli mali yardım programları (ISPA, SAPARD, PHARE, CARDS, Türkiye Tüzüğü) kapsamında sağladığı mali yardımlar, 2007-2013 döneminde "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı" (Instrument for Pre-Accession-IPA) adı verilen yeni ve tek bir çerçeve mekanizma kapsamına almıştır: “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü” {31 Temmuz 2006 tarihli ve L 210 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi}

8 Kasım: "2006 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı. Avrupa Komisyonu, İmzalanan Ek Protokol`e karşın, limanların ve havaalanlarının Kıbrıs Rum kesiminin kullanımına açılmadığı tespitinde bulundu ve Türkiye`ye 14-15 Aralık`taki liderler zirvesine kadar süre verdi.

13 Kasım: Avrupa Konseyi, İstanbul`un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmasını onayladı.

11 Aralık: AB Genel İşler Konseyi`nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları, 9 Kasım 2006 tarihli Komisyon Tavsiyesini kabul ederek, Türkiye`nin Ek Protokol`e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana kadar, 8 fasıl başlığının açılmayacağını ve hiçbir faslın geçici olarak kapatılamayacağını kararlaştırdı.

15 Aralık: Brüksel Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı`nda, Genel İşler Konseyi`nin önerisi aynen kabul edildi.

29 Mart 2007: İşletmeler ve Sanayi Politikaları faslında fiili müzakereler açıldı.

17 Nisan: Türkiye`nin AB Müktesebatına Uyum Programı açıklandı.

26 Haziran: İstatistik ve Mali Kontrol fasıllarında fiili müzakereler açıldı.

6 Kasım: "2007 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı.

19 Aralık: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması ile Trans-Avrupa fasıllarında fiili müzakereler açıldı.

26 Şubat 2008: Katılım Ortaklığı Belgesi: "2006/35/EC Sayılı Kararın Feshine ve Türkiye ile Katılım Ortaklığının Kapsadığı İlkeler, Öncelikler ve Koşullara Dair 18 Şubat 2008 tarih ve 2008/157/EC sayılı Konsey Kararı" {26 Şubat 2008 tarihli ve L 51 sayılı AB Resmi Gazetesi}

12 Haziran: Şirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku fasıllarında fiili müzakereler açıldı.

5 Kasım: "2008 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı.

18 Aralık: Sermayenin Serbest Dolaşımı ile Bilgi Toplumu ve Medya fasıllarında fiili müzakereler açıldı.

31 Aralık: Ulusal Program: "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14481 sayılı Karar" {31 Aralık 2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete}

10 Ocak 2009: Devlet Bakanı Egemen Bağış, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde "Başmüzakereci" görevini yürütmekle görevlendirildi.

30 Haziran: Vergilendirme faslında fiili müzakereler açıldı.

14 Ekim: "2009 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı.

21 Aralık: Çevre faslında fiili müzakereler açıldı.

30 Haziran 2010: Gıda Güvenliği faslında fiili müzakereler açıldı.

9 Kasım: "2010 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı. 

Son Haberler

Hits: 5870 Visitors: 3053
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.