Haberin yayım tarihi
2007-12-22
Haberin bulunduğu kategoriler

Tusiad-Brüksel yıllık çalışma raporu..

Tusiad-Brüksel Avrupa Birliği temsilciliğinin yıllık faaliyet raporunu okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.ETKİNLİKLER - 2007

AVRUPA BİRLİĞİ TEMSİLCİLİĞİ Dr. Bahadır Kaleağası, Temsilci
BRÜKSEL Meltem Çakır, Araştırmacı-Proje Yöneticisi
Dilek İştar Ateş, Araştırmacı-Proje Yöneticisi
Ender Mersin, Araştırmacı
Arzu Şengün, Sekreter
PARİS Serap Atan
BERLİN Alper Üçok
Paris ve Berlin'de toplam dört kişi görev almaktadır.
Bu büroların etkinlikleri ayrı birer bilgi notundadır.
Dönüşümlü Ata Arıcan
Nur Beler
Stajyerler & Serbest Araştırmacılar
Ahmet Gül Dokuz Eylül Üniversitesi
Barış Hız Sciences Po Grenoble
Başak Özay Würzburg Üniversitesi
Bekir Karabekmez Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bengi Kurtuluş İstanbul Bilgi Üniversitesi
Birgül Kaya Université Paris II – Panthéon-Assas
Can Kevenk Johns Hopkins University
Canan Erdem Marmara Üniversitesi
Ceylan Oğuzkan Galatasaray Üniversitesi
Çiçek Işıksel Sabancı Üniversitesi
Çiğdem Tongal Galatasaray Üniversitesi
Ece Vatansever Boğaziçi Üniversitesi
Emel Kaba ULB – Institut des Etudes Européennes
Emine Tekin Marmara Üniversitesi
Fatma Nur Battal Erasmus Yüksel Okulu Brüksel
Gizem Türkarslan Galatasaray Üniversitesi
Gürkan Süha Yılmaz Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne
Meltem Hadim Marmara Üniversitesi
Meral El-Zein Pierre Mendès Universitesi Grenoble
Mustafa Özgür Bozçağa Boğaziçi Üniversitesi
Nihan Şenbursa Bilkent Üniversitesi
Özgür Özkan Berlin University of Technology
Romina Gesar Bologna Üniversitesi 

ETKİNLİK ALANLARI

I Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu - BUSINESSEUROPE
II AB Nezdinde Türk Özel Sektörünün Temsili
III Tanıtım-Bilgilendirme
IV. Üyelere ve Türk Kuruluşlara Yönelik Hizmetler
2007 yılında, Brüksel'deki TÜSİAD AB Temsilciliği ile Berlin ve Paris bürolarının etkinlikleri Türkiye'nin AB ile müzakereleri çerçevesinde tanıtım ve bilgilendirme hedefi üzerinde yoğunlaştı.
 
I . AVRUPA ÖZEL SEKTÖR KONFEDERASYONU (BUSINESSEUROPE) NEZDİNDE ETKİNLİKLER
 
Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BUSINESSEUROPE'un karar, danışma ve uzmanlık birimlerinin toplantılarına TÜSİAD katılımı Brüksel Temsilciliği tarafından düzenlenmektedir. Bu toplantılarda TÜSİAD'ın görüşleri iletilmekte, hazırlanan belgelere katkıda bulunulmakta ve BUSINESSEUROPE kanalıyla ulaşılan bilgiler TÜSİAD Genel Sekreterliği'ne ve gerektiğinde ilgili Türk devlet birimlerine aktarılmaktadır.
 
BUSINESSEUROPE yayınladığı görüş belgelerinde Türkiye'nin AB üyeliğine destek vermiştir. Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinde TÜSİAD'ın ekonomik diplomasi ve uzmanlık etkinliklerinin önemli bir boyutunu BUSINESSEUROPE çalışmaları oluşturmaktadır. Bu çerçevede 2007 yılında:
 
�� Bahadır Kaleağası, BUSINESSEUROPE Başkanlar Konseyi (Berlin-Haziran ve Lizbon-Aralık) ve Yürütme Kurulu toplantılarının yanı sıra, ayda iki kere BUSINESSEUROPE yönetim kurulu görevini yerine getiren Daimi Delegeler Kurulu'na katıldı ve ABD-AB İlişkileri, AB-Çin İlişkileri ve Bilgi Toplumu çalışma gruplarını izledi.
 
�� Meltem Çakır Şirket İşleri, Sanayi İşleri ile Ekonomik ve Mali İşler, Tek Pazar komisyonları üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca Kamu Alımları, Fikri Mülkiyet ve Ticari Markalar ve Tasarımlar çalışma gruplarına katıldı.
 
�� Dilek İştar Ateş, Dış İlişkiler Komisyonu ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi olarak çalışmalara katıldı. Ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü, Ticaret Politikası ve Araçları, Enerji, Orta ve Doğu Avrupa ve Akdeniz İşbirliği çalışma gruplarını izledi.
 
�� Ender Mersin, Hukuki İşler Komisyonu üyesi olarak çalışmalara katıldı.
 
�� Ayrıca Sanayi İşleri, Şirket İşleri, Ekonomik ve Mali İşler ve Sosyal İşler komisyonları ile Rekabet Politikası, Devlet Yardımları, Çevre Mevzuatı, Ticarette Teknik Engeller, 

Ekonomik Rekabet Gücü, Pazara Giriş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler gibi BUSINESSEUROPE nezdindeki çalışma gruplarına TÜSİAD üyelerinin gönderdiği dönüşümlü personelin, TÜSİAD Genel Sekreterliği uzmanlarının ve üyelerin şirketlerinden uzmanların katılımı sağlandı.
 
�� BUSINESSEUROPE'un Brüksel'de düzenlediği çeşitli uluslararası konferans ve etkinliklerde temsilcilik görevlileri yer aldı ve Türk özel sektörü görüşlerini aktardı. Bu çerçevede 24 Kasım tarihinde BUSINESSEUROPE'un düzenlediği KOBİ Eylem Günü'ne katılım sağlandı.
 
II . AB NEZDİNDE TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN TEMSİLİ

Yıl boyunca Avrupa Birliği yetkilileri ile düzenli temas halinde bulunan temsilciliğin bu yöndeki başlıca etkinlikleri şunlar oldu:
 
�� Bahadır Kaleağası birçok AB bakanı, Avrupa parlamenteri, AB Komisyonu yetkilisi, Avrupa, ABD, Çin, Rusya ve Türki Cumhuriyetler büyükelçileri, Dünya Bankası AB ve Türkiye temsilcileri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yetkilileri ile görüştü. Ayrıca Ankara, Washington DC, New York, Pekin, Şangay, Londra, Paris, Berlin, Roma, Madrid, Lizbon ve Bratislava'da siyasal, ekonomik ve akademik görüşme ve etkinliklere katıldı.
 
�� Bahadır Kaleağası TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ başkanlığındaki Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Brüksel, Londra, Roma, Madrid ve Paris'te gerçekleştirilen görüşmelerde yer aldı.
 
�� Bahadır Kaleağası 2007 yılında Çin'e yaptığı ziyaretlerde TÜSİAD Pekin Bürosu'nun açılışı öncesinde siyasal ve ekonomik yetkililerle birçok ön görüşme gerçekleştirerek TÜSİAD'ın bir Avrupalı özel sektörünün Çin'deki temsil kuruluşu EUCCC üyesi olarak geliştireceği girişimlerin hazırlıklarını yaptı. TÜSİAD Pekin Bürosu'nun 26 Kasım tarihinde gerçekleştirilen açılışı sonrasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ başkanlığındaki heyet ile birlikte 27-28 Kasım tarihlerinde Pekin'de düzenlenen AB-Çin İş Dünyası Zirvesi'ne katıldı.
 
�� Temsilcilik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadın Girişimciler Derneği (KAGIDER) ve Avrupa Parlamentosu üyesi Emine Bozkurt (Hollanda/Sosyalist Parti) ile işbirliği içinde 7 Mart tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda bir seminer düzenledi. Seminerde AB üyeliği yolunda Türkiye'de kadının ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişimi ele alındı. İstihdam ve sosyal işlerden sorumlu AB Komiseri Vladimir Spidla, AP üyesi Emine Bozkurt, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı Nükhet Hotar Göksel, TÜSİAD Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Doğa Bitkisel Ürünler Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Feryal Menemenli, KAGİDER AB Komitesi Başkanı Gülseren Onanç, KA-MER Başkanı Nebahat Akkoç, Birleşmiş Milletler Programları Koordinatörü Meltem Ağduk ve Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Avrupa Kadın Lobisi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Selma Acuner ve TUSIAD Brüksel Temsilcisi Bahadır Kaleağası seminere konuşmacı olarak katıldı. Türk kadınlarının sorunlarının AB düzleminde tartışılmasına olanak sağlayan seminerde Türkiye'deki kadın haklarının bugünkü durumu, kadınların eğitimi, istihdamı, kadınların sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler AB ile müzakereler süreciyle ilişkilendirilerek ortaya kondu.
 
�� 19 Nisan tarihinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ başkanlığındaki Yönetim Kurulu heyeti Brüksel ziyareti çerçevesinde genişlemeden sorumlu AB Komiseri Olli Rehn ve BUSINESSEUROPE Genel Sekreteri Philip De Buck ile görüşmelerde bulundu. Heyette TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Pekin Baran ve Ümit Boyner,
 
TÜSİAD Yönetim Kurulu 

Üyeleri Bülent Akgerman, Ali Kibar, Ethem Sancak, TÜSİAD Genel Sekreteri Haluk Tükel, Brüksel Temsilcisi Bahadır Kaleağası ile Dış Politika Danışmanı Soli Özel yer aldı.
 
�� Aynı tarihte TÜSİAD Brüksel Temsilciliği ve Avrupa Politika Merkezi'nin (EPC) ortaklaşa olarak düzenlediği yemekli toplantıda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ bir konuşma yaptı. Toplantıda Brüksel basın çevrelerinden, çok uluslu şirketlerin Brüksel temsilciliklerinden, AB Komisyonu'ndan ve Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşlarından birçok üst düzey temsilci yer aldı.
 
�� 11 Eylül tarihinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ başkanlığındaki TÜSİAD heyeti Kasım ayında açıklanan AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu öncesinde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla AB başkentlerine yapılacak ziyaretler kapsamında ilk olarak Brüksel'e geldi. TÜSİAD heyeti Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Hans-Gert Pöttering, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, AP Avrupa Halkları /Hıristiyan Demokrat Partisi Başkanı Joseph Daul, Sosyalist Parti Başkan Yardımcısı Jan Marinus Wiersma ve AP Yeşiller Grubu Eş Başkanı Daniel Cohn-Bendit ile temaslarda bulundu. TÜSİAD heyeti AP Milletvekili Vural Öger'in düzenlediği çalışma yemeğinde AB nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Volkan Bozkır ve AP Milletvekili Emine Bozkır ile bir araya geldi. Heyette TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Pekin Baran ve Ümit Boyner, TÜSİAD Üyesi Cem Duna, TÜSİAD AB Temsilcisi Bahadır Kaleağası, Genel Sekreter Yardımcısı Hale Hatipoğlu, ile Dış Politika Danışmanı Soli Özel yer aldı.
 
�� 10 Ekim tarihinde TÜSİAD'ın öncülüğünde 2006 yılında temelleri atılan "Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği"nin (UBCCE) Brüksel'de gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde TÜSİAD Brüksel Temsilciliğinde bir toplantı düzenlendi.
 
�� AB Komsiyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen'ın 19 Ocak'ta TÜSİAD'ın Bosphorus ödülünü almak üzere Tükiye gezisi düzenlendi.
 
�� AB Komisyonu yetkilileri ile çok sayıda toplantı ve görüşme gerçekleşti. Bu girişimlerin 2007 yılında yoğunlaştığı konular şunlar oldu:
 
− Türkiye'de siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler
− AB Komisyonu'nun 2007 Türkiye İlerleme Raporu ve Genişleme Stratejisi
− Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler
− Gümrük birliği ve Türk şirketlerin sorunları
− AB'nin geleceği ve kurumsal yapısı
− Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri
− Enerji ve telekom
− AB programlarına Türkiye'nin katılımı
− Fırsat Eşitliği ve Kadın hakları
 
III . TANITIM VE BİLGİLENDİRME
 
�� Temsilcilik çalışma ve girişimleri AB ile tam üyelik müzakereleri süreci ve Türkiye'nin tanıtım etkinlikleri üzerine yoğunlaştı. TÜRKİYE ŞİMDİDEN BRÜKSEL'DE
( Le Monde - 25 Ocak 2007 - s.3 ) 

�� TEMA Vakfı, KAGİDER, TÜRKONFED, TÜBİSAD, TÖSED ve TR Plus merkezinin Brüksel etkinliklerine destek verildi.
 
�� Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın (Invest in Turkey) Brüksel'deki etkinliklerine destek verildi.
 
�� Temsilcilik bu dönemde TÜSİAD'ın AB ve İç Pazara Uyum Komitesi ve Yurtdışı İletişim Komisyonu'nun proje çalışmalarına katkı sağlamak için sivil toplum, danışmanlık, düşünce ve medya kuruluşları ile tanıtım amaçlı projelerin hazırlanması konusunda girişimler gerçekleştirdi.
 
�� Temsilcilik geleneksel Brüksel Sablon Barok Müzik Festivali kapsamında La Turchescha&Cevher-i Musiki gruplarının 27 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği Barok müzik konserinin sponsorluğunu üstlendi. Yoğun ilgi uyandıran konserle ilgili Belçika ve Fransa'da yazılı ve görsel/işitsel basında olumlu haberler ve yorumlar yer aldı.
 
�� AB nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından düzenlenen Sivil Toplum ve İş Dünyası (STİD) bilgilendirme toplantılarına katılım sağlandı ve aynı zamanda bu toplantılardan birine ev sahipliği yapıldı.
 
�� Avrupa Öğrencileri Forumu'nun (AEGEE) Brüksel ziyareti çerçevesinde gerçekleştirdiği geniş katılımlı resepsiyona ev sahipliği yapıldı.
 
�� TÜSİAD'ın İngilizce, Fransızca ve Almanca yayınları ve Türkiye hakkındaki çeşitli ekonomik ve kültürel tanıtım yayınları Avrupa Birliği'nde üç bin üzerinde kişi ve kuruluşa düzenli olarak iletildi.
 
�� Bu çerçevede Türkiye'nin AB üyeliğinin Avrupa'ya ekonomik, siyasi ve kültürel katkılarını anlatan bilgi notları internet ortamında onbinden fazla kişi ve kuruma ulaştırıldı.
 
�� "Brüksel'de Bir Hafta" bülteni, ekindeki araştırma raporları ve yorum yazılarıyla her hafta 30 bini aşkın kişi ve kuruluşa elektronik ortamda ulaştı.
 
�� 2007 yılında hazırlanan araştırmalar ve raporlar:
 
− Avrupa Enerji Politikası
− AB Kültür Politikaları
− Avrupa Perakende Bankacılık Sektörü Araştırma Raporu
− AB'de Yenilikçilik ve Ar-Ge
− AB Demografisinin Geleceği
− AB Kimyasal Maddeler Yönetmeliği – REACH
− AB ve Karadeniz Bölgesi İşbirliği
− Ödeme Hizmetleri Yönergesi
− Kobiler-Sorumlu İşletmecilik
− AB Reform Antlaşması
− AB Komisyonu 2007 Türkiye İlerleme Raporu
− 2007 İlerleme Raporu ve Katılım Ortaklığı Belgesi Taslağı Karşılaştırması
− AB Komisyonu Üçüncü Enerji Paketi
 
�� Temsilcilik bu dönemde ayrıca, TÜSİAD'ın İstanbul'da AB ve Dış Tanıtım komitelerine katkı, tanıtım amaçlı projelerin hazırlanması, sivil toplum, danışmanlık, düşünce ve medya kuruluşları ile projeler geliştirilmesi, AB Komisyonu yetkilileri ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin Türkiye ziyaretlerinin desteklenmesi alanlarında çalıştı. Karadeniz ve Hazar Denizi Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonları Uluslararası Birliği"nin (UBCCE) etkinliklerine büyük çapta katkıda bulundu. 

�� Brüksel'deki uluslararası şirket temsilcileri, European Round Table of Industrialists, German Marshall Fund ve World Economic Forum ile ilişkiler geliştirilmeye devam edildi ve ortak etkinliklere TÜSİAD katılımı sağlandı.
 
�� Euractiv ve ABhaber internet siteleri ile işbirliği yapıldı.
 
�� Temsilci Bahadır Kaleağası Financieele Dagblad, Radio Deutschlandfunk, European Agenda, DW, Express Magazine, Parliament Magazine, Die Zeit, RTBF, BBC, CNN Interantional, Euronews, Reuters, Express, Le Monde, Slovak Markiza TV, La Tribune, Fr 3, CNBC Europe, NRC Handelsblad, Europolitix, TRT, TGRT, CNN Türk, HaberTürk gibi birçok ulusal, uluslararası televizyon ve yayın için mülakatlar verdi.
 
�� Bahadır Kaleağası ayrıca Türkiye-AB ilişkileri, AB ile müzakere süreci, Türk şirketlerin AB sürecinde dönüşüm stratejileri, Türkiye'de yabancı sermaye ve Türkiye'nin uluslararası tanıtımıyla ilgili birçok konferans ve toplantıda sunum yaparak Türkiye'nin dış ekonomik ilişkileri, AB ile bütünleşme süreci ve özel sektör görüşlerini anlattı:
 
− Cargill Türkiye Strateji Belirleme Toplantısı
− JCI (Junior Chamber International)
− Avrupa Parlamentosu
− CCPIT-Şangay
− TÜBİSAD Genel Kurulu
− Transatlantic Institution
− American European Community Association
− New York Üniversitesi
− Avrupa Akdeniz Enstitüsü (IEMed)
− New York Barosu (ABCNY)
− Dow Chemicals – EU meeting
− University of Southern Maine
− Forum İstanbul
− Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Programı
− AEGEE
− CeBIT Bilişim Zirvesi
− Slovak Dış Politika Enstitüsü
− Rotary International
− TÖSED (Turkish Business Group-Brussels)
− Kosovar Civil Society Foundation
− Kalite Kongresi
 
�� Meltem Çakır, Dilek İştar Ateş ve Ender Mersin BUSINESSEUROPE, European Policy Center, Center for European Policy Studies, Friends of Europe, KonradAdenauerStiftung, Heinrich Böll Foundation, tarafından düzenlenen toplantılara, European Business Summit'e, Türkiye-AB Ortak İstişare Komitesi 22. Toplantısı'na katıldılar. Meltem Çakır ve Dilek İştar Ateş European Journalism Center tarafından düzenlenen toplantıda gazetecilere ve Avrupa Öğrencileri Forumu heyetine Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili sunum yaptı.
 
�� Meltem Çakır German Marshall Fund (US) tarafından düzenlenen yemekli toplantıda Amerikalı katılımcılara, Erasmus Üniversitesi öğrencilerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Avrupa Bilgi Yarışması birincilik ödülü alan öğrencilere Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili sunum yaptı. 

�� Dilek İştar Ateş Almanya/Hessen Eyaleti AB Temsilciliği grubu, Free University of Brussels, İsveç/Linkoping Üniversitesi ve Aspen Institute Berlin Young Professionals Programı katılımcılarına Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmeler konusunda sunumlar yaptı. Dünyanın önde gelen ulus, şehir ve bölge markalama uzmanlarından Simon Anholt tarafından düzenlenen 'Nation Branding Master Class' eğitimine katıldı.
 
�� Dilek İştar Ateş ve Ender Mersin temsilciliği ziyaret eden Common Purpose heyetine ve Alman liberal parti üyelerine temsilciliğin çalışmaları ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili sunum yaptı.
 
�� Temsilcilik binasında: 

− Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu, AB nezdinde diplomatik temsilciler, AB ülkeleri kamu görevlileri, AB özel sektörü, araştırma kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medya mensuplarının katıldığı toplantılar düzenlendi.

− Avrupa şirketlerine yönelik olarak, Türk ekonomisi, Türkiye-AB ilişkileri, enerji, turizm, Avrasya, Türkiye'de yatırım ve ticaret olanakları gibi çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

− Avrupa Gazeteciler Birliği ile ortak bilgilendirme toplantıları yapıldı.

− AB, ABD ve Türkiye'den öğrenci ve akademisyen gruplarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

− Birçok AB ülkesi televizyon kanalı ile mülakatlar ve temsilciliğin tanıtımına yönelik çekimler gerçekleşti, Fransa, Hollanda ve Belçikalı televizyon kanallarında yayınlandı.

− İstanbul Modern/Nejat Eczacıbaşı Vakfı koleksiyonuna ait çağdaş Türk ressamlarının eserleri ziyaretçilerin ve davetlilerin izlenimine sunuldu.
 
IV . ÜYELERE VE TÜRK KURULUŞLARA YÖNELİK HİZMETLER

 
TÜSİAD Brüksel Temsilciliği TÜSİAD üyelerine yönelik bir dizi hizmet vermekte ve aynı zamanda da diğer Türk kuruluşlarının AB ile ilişki ve çalışmalarına katkıda bulunmaya çalışmaktadır:
 
�� Üyelerden gelen bilgi, araştırma ve görüş taleplerine yanıt verildi.
 
�� TÜSİAD üyelerine Brüksel'de geçici uzman ve yönetici görevlendirme olanağı sağlandı.
 
�� Türk şirketlerinin dış ekonomik etkinliklerinde, AB ile ilişkilerinde ve gümrük birliği çerçevesinde karşılaştıkları sorunlar TÜSİAD Brüksel Temsilciliği tarafından takip edildi, gerekli araştırmalar ve girişimler yapıldı.
 
�� Gümrük Birliği Ortak Komitesi toplantıları öncesinde şirketler, TÜRKONFED, SEDEFED, SİAD'lar ve meslek temsil örgütlerinden sorun ve önerilerini içeren görüşleri toplanarak oluşturulan raporlar ilgili resmi yetkililere iletildi, gelişmeler takip edildi.
 
�� Avrupalı şirketler, mali kuruluşlar ve medyadan gelen talepler doğrultusunda Türk şirketlerle temas kurulması için yönlendirme yapıldı.
 
�� Üyelerin Avrupa'daki çeşitli etkinliklerinin hazırlık çalışmalarına ve resmi kuruluş ve şirketlerle ilişkilerinin kurulmasına ve/veya takibine katkıda bulunuldu.
 
�� TEMA Vakfı, KAGİDER, TÜRKONFED, TÜBİSAD, TÖSED, TR Plus, AEGEE-Türkiye, JCI-Türkiye ve Altındağ Belediyesi'nin Brüksel etkinliklerine destek verildi.
 
�� Temsilcilik binası, büro altyapısı, toplantı ve davet mekânı ve sekreterya olanakları ile TÜSİAD üyeleri için bir "Avrupa iş merkezi" olarak hizmet verdi.
 
 
TÜRK SANAY İ C İLERİ V E İ ŞADAMLARI DERNEĞ İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ  T E M S İ L C İ L İ Ğ İ – B R Ü K S E L  T Ü S İ A D  B U S I N E S S  E U R O P E  Ü Y E S İ D İ R

 
MERKEZ : 74 Meşrutiyet Caddesi Tepebaşı 80050 Istanbul Türkiye Tel : 90 212 249 11 02 Faks : 90 212 249 09 13 ANKARA : 39/4 İran Caddesi Gaziosmanpaşa 06700 Ankara Türkiye Tel: 90 312 468 10 11 Faks: 90 312 428 86 76 AVRUPA BİRLİĞİ : 13 Avenue des Gaulois 1040 Brüksel Belçika Tel : 32 2 736 40 47 Faks : 32 2 736 39 93 ALMANYA : 28 Märkisches Ufer 10179 Berlin Almanya Tel : 49 30 28 87 86 300 Faks : 49 30 28 87 86 399 FRANSA : 33 Rue de Galilée 75116 Paris Fransa Tel : 33 1 44 43 55 35 Faks : 33 1 44 43 55 46 A B D : 1250, 24th Street N.W. Suite#300 Washington DC 20037 USA Tel : 1 202 776 7770 Faks : 1 202 776 7771 ÇİN: Lufthansa Center, EUCCC/S-123, 50 Liangmaqiao Rd, Chaoyang-Beijing 100016 T: 861064622066 F: 861064622067
 
bxloffice@tusiad.org 
 
www.tusiad.org 
  
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.