Haberin yayım tarihi
2007-11-28
Haberin bulunduğu kategoriler

AB kişiyi destekleme proje tipleri TuR&Bo'da tanıtıldı.

"AB 7.Çerçeve Programı Kişiyi Destekleme Özel Programı kapsamında 2008 yılında fon aktarılacak yeni proje tipleri TuR&Bo'da tanıtıldı"
 
AB 7. Çerçeve Programı'nda 4,7 Milyar Avro bütçesi olan "Kişiyi Destekleme Özel Programı" kapsamında 2008 yılı çağrılarına eklenen COFUND (Eş-fonlama) ve IRSES (Uluslararası Araştırma Personeli Değişimi) programları, Marie Curie Bursları Bölüm Başkanı Georges Bingen'in katılımıyla 27 Kasım 2007'de Brüksel TuR&Bo ofisinde tanıtıldı. Çağrısı 16 Kasım 2007 tarihinde açılan ve 13 Mart 2008'de kapanacak olan COFUND programına 65 milyon Avro fon aktarılacak...
 
Çeşitli ülkelerin Brüksel Ar-Ge irtibat ofisleri ve ulusal irtibat noktalarının katıldığı etkinlikte  Georges Bingen, burs veren kuruluşların COFUND programı ile bütçelerini iki katına çıkartabileceklerini belirtti. Bununla birlikte programdan AB üye ülkelerinin yanı sıra aday ülke statüsündeki Türkiye'nin aynı koşullarda yararlanabileceğini ekledi. IRSES programı ile de kısa bilgiler veren Bingen, Avrupa'daki kuruluşların Amerika, Kanada, Japonya gibi teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerdeki kuruluşlarla da işbirliği yapabileceğinin altını çizdi.

"New Funding Schemes in 2008"
 
27 November 2007, 12h00
TuR&Bo Office
Rue du Luxembourg 14-A 1000 Brussels, BELGIUM 
 
EDİTÖRE NOT:

 
TuR&Bo-ppp
 
Turkish Research and Business Organisations  - Public Private Partnership
Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Kamu - Özel Kesim Ortaklığı
 
 
TOBB, TÜBİTAK, KOSGEB ve TESK tarafından Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (ppp) şeklinde kurulan Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları (TURBO) Ofisi 2004 yılının Mart ayında Brüksel'de faaliyetine başlamıştır. TURBO, Avrupa Birliğinin Lizbon stratejisi kapsamındaki bilim, teknoloji ve özel sektöre yönelik programlarında Türkiye'nin başarısının en yüksek noktaya varmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
 
TURBO, 22 ülkenin Brüksel konuşlu Ar-Ge İrtibat Ofislerinin oluşturduğu ve üyesi olduğu IGLO bünyesindeki etkinliklerde aktif görev alarak sekreteryaya seçilmiş, halen Eğitim, Araştırmacıların Serbest Dolaşımı ve Güvenlik  Çalışma Gruplarında liderliği yürütmektedir. Ofis çalışmaları 3 ana stratejik hedefe yönelik olarak sürdürülmektedir.
 
Bilgilendirme ve iletişim bağlamında Ofis, Brüksel'de düzenlenen toplantı, konferans, bilgi günü, seminer vb. faaliyetlere katılarak ilk elden bilgi toplamakta, benzeri faaliyetler düzenleyerek Türk araştırma ve iş dünyası hakkında Avrupa'da farkındalık oluşturmakta, işbirlikleri kurmaktadır. Bu çerçevede 7.Çerçeve Programı'yla alakalı ortaklık duyuruları Türkiye Araştırma Alanı'yla paylaşılmaktadır.
 
Danışmanlık ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde TURBO, proje ortaklıkları oluşumunda araştırmacılara ve KOBİ'lere rehberlik etmekte, IGLO ofisleriyle işbirliği yaparak eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu çerçevede 2006 yılında Brüksel'de IGLO üyeleriyle işbirliği halinde 2 eğitim etkinliği düzenlenmiş ve 40 kişiye ulaşılmıştır.
 
İşbirliği ve lobi çalışmaları Ofisin 2006 ve 2007 yıllarında en çok yoğunlaştığı hedeftir. Bu çerçevede, AB Komisyonu yetkilileri plan dahilinde ziyaret edilerek işbirliği alanları belirlenmekte ve girişimlere destek istenmekte, 12-13 Şubat 2007 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "7. Çerçeve Programı Türkiye Forumu: Ulusal Açılış Konferansı", 6–7 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen "AB 7. Çerçeve Programı Türkiye Forumu" veya 29-30 Ocak 2007 tarihlerinde İstanbul'da yapılan "Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Konferansı" örneklerinde olduğu gibi kurucu kurum faaliyetlerine planlama ve yabancı konuşmacı temini desteği verilmekte, AB Komisyonu'yla yürütülen 7.Çerçeve Programı Eylem Planı görüşmelerine katılım sağlanmakta ve idari destek verilmektedir. Ayrıca, TURBO-ppp içinde ülkemizden katılımcı kuruluş bulunan Çerçeve Programı için konsorsiyum oluşturma ya da halen yürütülmekte olan Çerçeve Programı projelerinin toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. Ofis ayrıca Güneydoğu Avrupa ülkelerine yönelik kurulan NIROC isimli Ar-Ge işbirliği ağının başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.
 
Didem CELIKKANAT
TuR&Bo; PPP
Turkish Research & Business Organisations Public & Private Partnership
Rue du Luxembourg 14-A,
B-1000 Brussels / BELGIUM
Tel :    +32 2 285 40 20
Faks : +32 2 285 40 25
e-mail: didem.celikkanat@tubitak.gov.tr 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.