Haberin yayım tarihi
2012-03-08
Haberin bulunduğu kategoriler

Antwerpen luistert naar jongeren

Antwerpen wil jongerenbetrekken in haar beleid. Die boodschap gaf jeugdschepen Güler Turan (SP.A) inhet stadhuis van Antwerpen op dinsdag 6 maart 2012. De stad kreeg de titel Ambassadeur van het luisteren omdat het zich schaart achter het belang van luisterennaar kinderen en jongeren.

Drie doelstellingen vormen de rode draad van het ambassadeurschap: inspraakvan jongeren in het beleid, nieuwe inspraakmethodes en een stad die luistert.

Het is niet enkel de stad die toenadering zoekt bij de jeugd. "Wijverwachten initiatieven vanuit de jeugdsector. We helpen hen alvast op weg dooraan te geven hoe we naar hen zullen luisteren", zegt Turan.

Doelstellingen

Op donderdag 3 mei 2012 vindt het Jeugdforum plaats. Dit is een platformwaar de ideeën van jongeren kunnen uitgroeien tot concrete doelstellingen voorde gemeenteraadsverkiezingen. "Daarnaast verdiepen we de jeugdparagraaf .Dat instrument toont of een beleidsbeslissing al dan niet kindvriendelijkis", zegt Turan.

Bovendien ontwikkelt de stad een e-tool, OOR, als nieuwe inspraakmethode. Opwww.antwerpen.be/oor zijn verschillendeprojectfiches te vinden. "Via een bevraging zien we wat de jongereninteressant vinden. Ze kunnen reacties toevoegen en met elkaar in debat gaan,zoals op Facebook", zegt Roel Camps van de stedelijke jeugddienstAntwerpen."

Een heel belangrijke doelstelling is de stad die luistert naar kinderen enjongeren. Beleidsmakers concentreren zich op projecten die de inspraak vanjongeren vergroten. Turan roept jeugdwerkers en -verenigingen op om aan tegeven hoe zij willen dat wij naar hen luisteren.

Enthousiast

Kinderen- enJongerentelefoon beloonde Antwerpen met de titel Ambassadeur van het luisteren. De stad heeft een concreet plan oplange termijn hoe het jongeren zal betrekken in haar beleid", zegtcoördinator Sibille Declercq. De noodlijn wil actief participeren met haarbellers, maar dit is moeilijk omdat de ze anoniem blijven. "Wij hopen datwe het via de stad wel kunnen realiseren."

Karuur vzw, een organisatie diejeugdparticipatie steunt, gelooft ook in het project. "Ik denk dat hetstadsbestuur de juiste intentie heeft. Het wil het jeugdparagraaf nieuw leveninblazen. De stad neemt kinderen en jongeren ernstig, dat is een belangrijksignaal."

Kunst

Kunstenaar Jan Fabre ontwierp het kunstwerk Een planeet die luistert ter ere van de titel Ambassadeur van het luisteren. Het glazen kunstwerk met twee orenstelt een eicel voor die worden aangevallen door spermacellen. "Fabretoont hiermee aan dat wij onze verantwoordelijkheid moeten opnemen en luisterennaar alle inwoners. Hij toont ook dat reproductie de manier is om ons tebegeven naar de toekomst", zegt Barbara De Coninck.

Het kunstwerk gaat een reis maken door de raadzalen van de districten. Zoworden de beleidsmakers eraan herinnerd om beter te luisteren naar kinderen enjongeren.

© 2012 - StampMedia - IlkanDemir

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.