Haberin yayım tarihi
2014-11-11
Haberin bulunduğu kategoriler

BELÇİKA KENDİ İMAMLARINI YETİŞTİRMEK ÜZERE KOLLARI SIVADI.

Belçike Müslümanları Temsil Kurumu EMB tarafından yapılan bir yazılı açıklamada Belçika Devletinin artık ülkede yaşayan Müslümanlar için kendi İmamlarını yetiştirme yönünde adımlar atmaya hazırlandığını ve bu girişimi desteklediklerini belirtti.

EMB Başkanı Noureddine SMAILI imzası ile basına gönderilen bilgilendirme yazısında kurumun radikalizme karşı çok dikkatli olduğu ve saygılı ve hoşgörülü din adamlarının yetiştirilmesini çok önemli bulduklarını belirtildi.

EMB tarafından paylaşılan duyuruyu okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Brussel, 7 november 2014

Het Executief van de Moslims van België (EMB) wenst te reageren op de aankondiging in de pers dat de Minister voor Hoger Onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel, Jean-Claude Marcourt, een vorming wenst te organiseren voor de imams in België.

Eigenlijk beoogt de vorming voorgesteld door de Minister niet specifiek de imams, maar wel de hogere moslimkaders.

Gezien de seculiere structuur van onze Staat, ligt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de vorming van de imams bij de moslimgemeenschap van België, met de eventuele samenwerking van één of meerdere –door haar gekozen- universitaire faculteiten.

In die zin voorziet het EMB sinds 2012 in een vormingscyclus voor imams en erkende moslimconsulenten. Sinds verschillende jaren is er reeds een vorming voorzien voor islamleerkrachten.

Deze vorming wordt georganiseerd in samenwerking met de Raad der Theologen verbonden aan het EMB, en behandelt maatschappelijk relevante, burgerlijke et religieuze thema’s.

Het EMB besteedt een bijzondere aandacht aan de strijd tegen radicalisme en extremisme. Het organiseert het doorgeven van een open, tolerante Islam waarvoor het respectvol samenleven centraal staat.

Het onderwijs van islamitische theologie in een Belgisch universitair kader is sinds lang  een vraag van het EMB en van de moslimgemeenschap.

Noureddine SMAILI

Voorzitter

Bruxelles, le 7 novembre 2014

Communiqué de presse

L’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) tient à réagir à l’annonce parue dans la presse, selon laquelle le Ministre de l`Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt, souhaite mettre en place une formation pour les imams en Belgique.

En réalité, la formation préconisée par le Ministre n’a pas pour vocation de s’adresser spécifiquement aux imams, mais bien aux cadres supérieurs musulmans.

Etant donné le caractère séculier de notre Etat, c’est à la communauté musulmane de Belgique qu’il revient d’organiser la formation de ses imams, avec la contribution éventuelle d’une ou plusieurs faculté(s) universitaire(s) choisie(s) par elle.

C’est d’ailleurs à ce titre que l’EMB dispense depuis 2012 un cycle de formation aux imams et aux conseillers islamiques reconnus.

Cette formation,  organisée en collaboration avec le Conseil des Théologiens attaché à l’EMB, porte sur des aspects sociétaux, civiques et religieux. Par ailleurs, une formation est déjà dispensée aux enseignants de religion islamique depuis plusieurs années.

L’EMB y accorde une attention particulière à la lutte contre le radicalisme et l’extrémisme, privilégiant l’enseignement d’un Islam ouvert, tolérant et respectueux du vivre-ensemble.

L’enseignement de la théologie islamique dans un cadre universitaire belge est une demande de l’EMB et de la communauté musulmane depuis longue date, qui n’avait pas reçu d’écho positif de la part des pouvoirs publics jusqu’à présent.

Noureddine SMAILI

Président

Son Haberler

Hits: 5696 Visitors: 3045
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.