Haberin yayım tarihi
2009-02-04
Haberin bulunduğu kategoriler

Beslissing Genks schepencollege ivm begraafplaats in Waterschei.

Belçika'da yaşayan Müslüman kökenli vatandaşların vefat eden aile bireylerinin defnedilmesi konusunda belediyeler tarafından yönetilen mezarlıkların kullanımında yaşanan bazı sıkıntıların çözümü için Genk belediye encümenler kurulu önemli bir karara imza attı.

Müslüman kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir çok diğer belediye yönetimlerine de örnek olacak bu kararı detaylarını okurlarımızın bilgilerine sunuyoruz.


Beslissing Genks schepencollege ivm het begraven van islamitische overledenen op de Genkse begraafplaats in Waterschei.

Geachte
 
Het schepencollege van Genk heeft vandaag een belangrijke beslissing genomen inzake het begraven van islamitische overledenen in Genk.
 
Al langer leefde binnen de Genkse moslimgemeenschappen de verzuchting om overledenen in Genk te kunnen begraven, conform de islamitische religieuze voorschriften. De belangrijkste vragen rezen rond het kunnen begraven worden in een lijkwade, de oriëntatie van het graf richting Mekka, de mogelijkheid op een eeuwigdurende concessie en tot slot rond de mogelijkheid om moslims te kunnen begraven op een speciaal voorbehouden perk. 
 
Begin 2008 startte daarom een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen / moskeeverenigingen en medewerkers van de verschillende betrokken diensten. De werkgroep kreeg als opdracht te komen tot een advies, waaruit zou blijken hoe moslims kunnen begraven worden in Genk, conform de religieuze voorschriften én binnen de krijtlijnen van de Vlaamse en lokale regelgeving.
 
De werkgroep bracht heel wat bezoeken aan de Genkse begraafplaatsen, boog zich over de verschillende vragen, en kwam eind 2008 tot een compromis, dat de wettelijke krijtlijnen zou kunnen verzoenen met de verzuchtingen uit de gemeenschappen.
 
Op basis daarvan nam het Genkse schepencollege vandaag zijn beslissing en het volgde daarin alle grote lijnen uit het advies. We geven u hier een overzicht:


- Het stadsbestuur zal de in het advies omschreven randvoorwaarden creëren op de begraafplaats in Waterschei.
 
- Begraven worden in een lijkwade vormt sowieso geen enkel wettelijk probleem.
 
- Ook de oriëntatie van het graf richting Mekka is een haalbare kaart. In samenspraak tussen het Europlanetarium en de moskeeverantwoordelijken, zullen de graven op het aangeduide perk exact in de juiste richting georiënteerd worden.
 
- Ook over de breedte van de gangpaden zal goed nagedacht worden, zodat bezoekers niet over de overledenen lopen.
 
- Aan de ingang van het perk zal een gebedsplaats komen.
 
- Het stadsbestuur van Genk werkt met 30-jarige concessies, terwijl de islamitische ritus in principe voorschrijft dat een graf eeuwigdurend is. Maar doordat die 30-jarige concessie een onbeperkt aantal keren verlengd kan worden, kan elk graf in de praktijk toch eeuwigdurend behouden blijven.
 
- Tot slot was er de vraag naar een speciaal voor islamitische overledenen voorzien perk, met een aparte ingang. Deze voorwaarde lag moeilijker, omdat het exclusief voorbehouden van een bepaald perk voor een bepaalde levensbeschouwing enkel wettelijk toegelaten is, als dit op elke begraafplaats voor elke levensbeschouwing gerealiseerd wordt. Dat is geen haalbare kaart. Toch vond de werkgroep ook op dit punt een mogelijkheid: een nog niet aangelegd perk op de begraafplaats in Waterschei, namelijk perk 'M', dat bovendien direct toegankelijk is via de zij-ingang, voldoet aan alle technische voorwaarden. Een deel van dit perk kan -weliswaar niet formeel, maar wel in de feiten- voorbehouden worden voor islamitische overledenen. Door goede interne afspraken tussen de verschillende betrokken diensten, zal het bestuur op die manier toch tegemoet kunnen komen aan deze wens naar een speciaal voorbehouden perk.
 
Het besluit geeft verder opdracht aan de betrokken diensten om de nodige werken te starten en verder te onderzoeken hoe bepaalde punten gerealiseerd kunnen worden. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.  
 
Voor meer informatie over deze beslissing kunt u terecht bij de bevoegde schepen Geert Swartenbroekx of bij schepen Ali Caglar. 
 
Met vriendelijke groet
Namens schepen Swartenbroekx,
 
Melouda Ait Aadi en
Vanessa Broux
Dienst Integratie

Son Haberler

Hits: 5864 Visitors: 3053
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.