Haberin yayım tarihi
2007-07-02
Haberin bulunduğu kategoriler

Bulgaristan'da döviz ve altın konusuna dikkat..

Bulgaristan'da zaman zaman üzerinde gereğinden fazla döviz olduğu gerekçesi ile sıkıntı yaşayan vatandaşların olduğu bizlere iletiliyor.

Bu konuda daha önceleri temsilciliklerimiz tarafından açıklamalarda blunulmuş ve bu konuda Bulgaristan'da gümrüklerde muhtemel uygulamalar hakkında vatandaşlarımıza bilgiler sunulmuştur..

Bulgaristan gümrüklerinde geçtiğimiz yıllarda döviz yasası ve mücevheratla ilgili bir değişiklik yapıldığı şeklinde henüz bir açıklama yapılmadığını görmekteyiz. Buna göre geçtiğimiz yıllarda yürürlükte olan yasanın uygulandığı göz önüne alınarak vatandaşlarımızın dikkatli olmaları menfeatları icabıdır.
 
Aşağıda Bulgaristan gümrük ve döviz yasası ile ilgili açıklamayı sunuyoruz..Sofya Büyükelçiliğimizin Bulgar döviz yasası uyarınca sınırlarda bildirime tabi döviz ve mücevherata ilişkin bilgileri içeren telgrafı ikinci maddede sunulmuştur.
 
2. "1.Bulgar döviz yasası uyarınca sınırlarda bildirime tabi döviz ve mücevherata ilişkin bilgiler sunulmuştu. Esasen konuyla bilgiler tatil aydınlatma kampanyası çerçevesinde Bakanlığımız internet sitesinin Bulgaristan bölümünde yeralmaktadır. Bununla birlikte, son günlerde Bulgar sınırlarında yaşanan ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yolaçan ihlaller nedeniyle, bilgilendirilmelerini teminen  Bulgar döviz yasasına ilişkin Dışişlerinin Sirküler notasının İngilizce tercümesi e-yazı ekinde sunulmaktadır. Notada yeralan hususlar özetle müteakip maddelerde sunulmuştur.
 
1.1. Bulgaristan'a giriş ve çıkışlarda yabancı uyruklu şahıslar 8000 Leva'nın (yaklaşık 4000 Euro) altındaki Bulgar Leva'sı ve eşdeğerdeki dövizi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bu miktarı aşıyor ise  matbu bir form doldurmak suretiyle gümrükte bildirimde bulunarak ihrac veya ithal edebilirler.
 
1.2. 25.000 Leva'nın (yaklaşık 12500 Euro) üzerindeki Bulgar Leva'sı veya eşdeğerdeki dövizin ülke dışına çıkarılması sırasında, yazılı olarak beyan edilmesi, ayrıca kaynağının belirtilmesi ve ilgili vergi idaresinden alınacak belgenin de ibraz edilmesi gerekmektedir. 
 
1.3. Seyahat çekleri nakit döviz olarak değerlendirilmemekte ve gümrük makamlarının kontrollerine tabi tutulmamaktadır.
 
1.4. Aşağıda belirtilen altın, platin, gümüş ile diğer değerli taş ve madenlerin de Bulgaristan'a giriş ve çıkışta gümrüklerde „yazılı" olarak beyan edilmesi gerekmektedir : 
  
- 37 Gram'ın üzerindeki işlenmiş / işlenmemiş / madeni para olarak altın ve platin, 
- 60 Gram'ın üzerindeki altın ve platin takı ve aksesuarlar 
- 300 Gram'ın üzerindeki  işlenmiş / işlenmemiş / madeni para / süs eşyası / aksesuar olarak gümüş, 
- Yukarıda sayılan mücevherat arasında yeralmayan diğer değerli taş ve madenler".
 
1.5. Döviz bildirimi amacıyla kullanılan matbu formlar, Türkçe, Bulgarca, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça dillerinde hazırlanmıştır.
 
1.6. Havaalanlarındaki gümrüklerde bulunan "kırmızı" koridorlardan geçildiğinde yazılı bildirimde bulunulması gerekmekte olup, "yeşil" koridorlardan geçildiğinde herhangi bir bildirimde bulunulması gerekmemektedir. Konuyla ilgili olarak gerektiğinde gümrük görevlilerinden ilave bilgi istenebilir.
 
2. Özellikle karayoluyla seyahat etmekte olan vatandaşlarımızın ekseriyetle Kalotina (Bulgaristan - Sırbistan ve Karadağ) sınır kapısındaki kontrollerde, zaman zaman mevzuat hakkında yetersiz bilgi, zaman zaman da güvenlik endişeleri ile yanlarında bulundurdukları dövizi beyan etmekten imtina ettikleri görülmektedir. Yanlarında beyan edilenden fazla miktarda döviz bulunan vatandaşlarımız 1 haftayı bulan sürelerle gözaltına alınmakta, dövizlerine el konulmakta, hatta dövizin araç içerisinde yakalanması durumunda araçlarına dahi geçici olarak el konulmaktadır. Sadece 2004 yıllı içerisinde yaşanan olaylar neticesinde vatandaşlarımızın toplan 84.000 Euro'suna el konulmuştur. 
 
3. Bugüne kadar yapılan tüm uyarılara rağmen devam ettiği görülen sorunla ilgili olarak vatandaşlarımızın başta transit güzergah üzerinde bulunan temsilciliklerimizin yanısıra basın yayın kuruluşları yoluyla bilgilendirilmelerinin ayrıca ülkemizden çıkışlarında gümrük yetkililerimizce bir kez daha uyarılmalarının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
Takdirlerine saygılarımla."
 
3.Vatandaşlarımızın konu hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gereğini müsaadelerine.
 
 
 
 

Son Haberler

Hits: 9518 Visitors: 3230
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.