Haberin yayım tarihi
2007-04-19
Haberin bulunduğu kategoriler

Büyükelçi Fuat Tanlay Standaard gazetesinin tavrını kınadı..

Büyükelçi Sayın Fuat TANLAY, De Standaard gazetesinin 10 Nisan  2007 tarihli sayısında Bahar Kimyongür imzasıyla yayımlanan bir makaleye cevaben adıgeçen gazeteye bir mektup göndermiştir.

Sayın Büyükelçinin mektubu sözkonusu gazetede bazı bölümleri çıkarılarak yayımlanmıştır. Bunun üzerine Sayın Büyükelçi De Standaard gazetesine ikinci bir mektup daha göndermiştir.

Sözkonusu mektubun Flamanca orijinali ve Fransızca tercümesi değerli basın mansuplarımıza bilgi için ekte gönderilmektedir. TC Brüksel Büyükelçisi Fuat Tanlay'ın mektubu....Mijnheer Vandermeersch,

Ik sta erop u te bedanken voor uw welwillendheid om mijn brief te willen publiceren die een reactie was op het artikel van de terrorist Kimyongür dat verscheen in uw krant van 10 april 2007. Ik was nochtans verrast toen ik zag dat een korte paragraaf van de brief er niet in voorkwam.

Ik vraag me af of het een onvrijwillige weglating betrof en of u in dat geval de intentie heeft om de brief in kwestie te herpubliceren deze keer zonder dat deel van haar inhoud weg te laten.

Als het evenwel om een vrijwillige weglating ging van uwentwege, had ik graag een antwoord gekregen op de vraag die gecensureerd werd bij de publicatie van mijn brief, namelijk  "Is het de bedoeling van uw krant om als platform voor terroristische groepen dienst te doen? Zou u bijvoorbeeld ook een artikel van een terrorist van Al Qaeda publiceren die de "redenen" voor aanvallen gepleegd door zijn kameraden in New York, Madrid, Londen of Istanbul, uitlegt?"

Met de meeste hoogachting,

Fuat TANLAY/
Ambassadeur


De Heer Peter Vandermeersch
Hoofdredacteur De Standaard
A. Gossetlaan 28 1702 Groot-Bijgaarden


Monsieur Vandermeersch,

Je tiens à vous remercier pour votre obligeance d'avoir publié ma lettre en réaction à l'article du terroriste Kimyongür paru dans votre journal du 10 avril 2007.

Néanmoins j'ai été surpris en voyant qu'un court paragraphe de la lettre n'y figurait pas.Je me demande si c'était une omission involontaire et dans ce cas si vous avez l'intention de republier ladite lettre, cette fois, sans omettre cette partie de son contenu.

Si toute fois il s'agissait d'une omission volontaire de votre part, je souhaiterais vivement avoir une réponse claire à la question qui a été censurée dans la publication de ma lettre, citée «Est-ce que l'intention de votre journal est de servir de plate-forme pour les groupes terroristes? Publieriez-vous aussi, par exemple, un article d'un terroriste d'Al Qaida qui expliquerait les «raisons» des attaques perpétrées par ses camarades à New York, à Madrid, à Londres ou à Istanbul Je vous prie d'agréer,

Monsieur Vandermeersch, l'expression de mes sentiments distingués,

Fuat TANLAY Ambassadeur

Monsieur Peter Vandermeersch
Rédacteur en chef De Standaard
A. Gossetlaan 28 1702 Groot-Bijgaarden

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.