Haberin yayım tarihi
2013-12-31
Haberin bulunduğu kategoriler

Dini simge takma yasağına karşı temyize gidiliyor.

Hakim Pierre LEBRUN, Justice and Democracy (J&D) asbl’in hiç bir argümanına cevap vermemiştir. Verviers Belediyesi’ne genel ifadelerden oluşan kararıyla onay vermiştir. Bu durumda J&D, temyize gitme kararı almıştır.

Verviers Bidayet Mahkemesi Başkanı Pierre LEBRUN, Verviers Belediyesi’nin devlet okullarında dini simge takma yasağını öngören yeni iç tüzüğüne karşı Justice and Democracy (J&D) asbl’in Belçikalı Müslüman bir aile adına açtığı davada 26 Aralık 2013 tarihinde kararını açıklamıştır.

J&D, açtığı davayı aşağıda özetlenen argümanlara dayandırmıştı:

 - Verviers Belediyesi’nin yeni iç tüzüğü, ebeveynlerin çocuklarına dini veya felsefi tercihlerine uygun bir eğitim verme hakkını ihlal etmektedir. Söz konusu temel özgürlük, aralarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1. Ek Protokolü’nün de bulunduğu çeşitli temel insan hakları enstrümanlarınca teminat altına alınmaktadır;

- Tarafsızlık ilkesi Verviers Belediyesi tarafından yanlış bir şekilde uygulanmaktadır. Üçüncü şahısların temel hak ve özgürlüklerini gözeterek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak yerine din özgürlüğü ilkesini ihlal etmektedir.

Karşı tarafın genel ifadelerini sahiplenen ve J&D’nin hiç bir argümanını incelemeyen hakim LEBRUN için, bahsi geçen yeni iç tüzük bütün “dikkat çeken” dini simgeleri kapsamaktadır ve bu sebeple herhangi bir ayrımcılık içermemektedir. Bir başka deyişle, bütün dinler ve felsefi inançlar ayrımcılığa uğramaktadırlar, biri diğerinden fazla değil. İşte J&D tam da bu mantığa karşı çıkmaktadır, hakim LEBRUN ise tam da bu mantığı incelememektedir. Oysa bu mantık, Müslüman veya herhangi bir başka dine mensup olan öğrencilerin temel haklarını ihlal etmektedir. Ayrıca Verviers Belediyesi tarafından “dikkat çeken” dini simgelerle “dikkat çekmeyen” dini simgeler arasında yapılan keyfi ayrımın neden yerinde olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmamaktadır.

J&D, verilen kararın gerek şekil gerekse içerik bakımından özensizliği ve yüzeyselliğinden dolayı temyize gitme kararı almış bulunmaktadır.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 Justice and Democracy asbl adına:

 Mehmet Alparslan SAYGIN

Kurucu-YK Üyesi

Hukukçu - Siyaset bilimci

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.