Haberin yayım tarihi
2010-12-06
Haberin bulunduğu kategoriler

Eğitim Müşaviri Saliha Eker'in Gent Üniversitesi Açılış Konuşması.

Sayın Rektör Prof Paul Van CAUWENBERGE,  Brüksel Büyükelçimiz Sayın Murat ERSAVCI'nın Saygı değer eşleri Zeynep ERSAVCI, Prof Johan VAN DE WALLE, Prof. Jo Van STEENBERGEN, Eski Senatör, Üniversite Mütevelli Heyeti Üyesi Avukat Meryem KAÇAR Sayın Anvers Başkonsolosu Deniz ÇAKAR, Sayın Milletvekilleri, Değerli Davetliler. Basın Mensupları, Çok Değerli Üniversite öğrencilerimiz;****

2010-2011 öğretim yılında Gent Üniversitesi UCT ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği işbirliği ile gerçekleştirilen Türkçe konuşan Master/ Doktora yapan tez öğrencileri ve Türk kökenli Yüksek Öğrenim gören tüm öğrencilere yönelik 2.dönem de başlayacak olan Akademik Türkçe Kurslarını açılış programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Daha önce 1.dönem açılan Yabancılara Türkçe kurslarımız (Universitair Centrum voor Talenonderwijs) Dil Eğitim Merkezi'nde devam etmektedir ve 25 öğrencimiz bulunmaktadır.
 
Türkiye'de akademik çalışmalar yapmak isteyen Flaman ve diğer uyruklu araştırmacı ve öğrencilere yardımcı olmak, Anadolu ve Türkiye'nin tarih, kültür ve medeniyetlerini incelemeye yönelik çalışmaları teşvik etmek amacıyla, Türkçe dil eğitimi için Gent Üniversitesi'nin değerli yöneticileriyle işbirliği içerisinde olacağız.
 
Bu projelerle, yine bir ilke imza atacağımıza inancım sonsuzdur.
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gelecek nesilleri sadece öğretmenlere emanet etmiş ve eğitimcilere şu sözlerle seslenmiştir: 

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir.
 
Sözleriyle tüm dünyadaki öğretmenlere, öğretim görevlilerine ve biz eğitimcilere büyük sorumluluk yüklemiştir. 
   
Değerli  Davetliler,
 
Belçika'da 40.000 Türk kökenli öğrencinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu öğrencilerimizin yaşadıkları ülkeye uyum sağlamalarını çok önemsemekteyiz.
 
Belçika'ya 50 yıl önce gelen Ülkemiz kökenli vatandaşlarımız, bu ülkeyi vatanları olarak benimsemiş ve mahalli dili öğrenmelerinin yanında topluma sosyal açıdan uyum sağlamak için çok gayret göstermişlerdir.
 
Atatürk'ün; Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesinin temelinde yatan, insan sevgisi ve insanlık anlayışıdır, bütün milletleri barış içinde, refaha, saadete ve daha ileri uygarlık çağına yöneltmeyi ifade eder. 
 
Bu sözün;  hepimizin, hepinizin yürekten katıldığı bir söz olduğuna inanıyorum.Değerli öğrenciler,

Bir dil bir insan, iki dil iki insan demektir, ana dilinizi ve kültürünüzü korurken, yaşadığınız Ülkenin dilini, Ulusal değerlerini ve kültürünü eş zamanlı olarak benimsemek yaşam tarzınız olmalıdır.

Günümüzde iki dilli büyümek ve iki dilli akıcı konuşmak ve bu kültürleri özümsemek, bir çok alanda avantaj sağlamaktadır. Globalleşen ekonomik dünyamızda iki dilli olarak yetişenler hem kendileri için hem de bulundukları ülke için birer zenginlik kaynağı oluşturmaktadır.

İki kültürle büyüyen Siz Değerli Gençler:
 
Avrupa ile diğer dünya toplumları arasında kültürlerarası diyaloğun, sevginin, hoşgörünün, gönüllü kültür elçileri olarak Belçika'yı ve Türkiye' yi en iyi şekilde temsil edeceğinize tüm samimi duygularımla inanıyorum ve sizlere güveniyorum.
 
Anadil eğitiminin de öneminden bahsetmek istiyorum.
 
Bilimsel ve tutarlı bir anadil eğitimi, hem insan beyninin sağlıklı gelişmesini; hem de toplumsal uyumu ve kalıcı dostlukları güçlendirir. Yeni bir dile giden yol, anadilden geçer. Anadilini yeterince doğru öğrenememiş çocukların ikinci bir dil öğrenmedeki zorluklarını saptayan bilim, dil eğitiminde anadilin önemini ısrarla savunur.
 
"Bilimsel olarak" ikidilli/çok dilli ortamda anadilin korunması, şu iki açıdan önem arzetmektedir:

*Bireylerin bilişsel gelişimlerinin ve toplumsallaşma süreçlerinin engellenmemesi için

*İkidilli/ çokdilli toplumların sağlıklı ve üretken  gelecek kuşaklara sahip olabilmesi için.

Çocukların iki dile de hakim olamamaları, Türkçe ile Flamanca karışımı yarı doğru bir dil öğrenmelerine sebebiyet vermektedir. Semilingualizm ortaya çıkmaktadır.

Semilingualizm, bireyin her iki dilde de düşük düzeyde gelişim göstermesi durumudur. Sınırlı iki dillilik olarak da adlandırılan bu durum, bireyin aynı yaşta her iki dilin de doğal konuşucusu olmasına karşın, bu dillerde geçirilen dil edinim sürecinin "kalitesizliği" nedeniyle bilişsel olarak tamamlanamamış olmasına işaret eder.

Bu yönüyle dengeli iki dilliliğe karşıt bir durumdur. Bu durum çocukların psikolojisini oldukça negatif etkilemektedir. Annesinin, babasının ve dedesinin konuştuğu dile okulda değer verilmemesi, çocuklarda zaman içerisinde psikolojik travmalar ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Bir insanın konuştuğu dil,  kimlik ve ait olma duygusudur. Çocuklarımız her iki dilde gelişme sağlarsa, hayata evrensel bakabilen bir kişiliğin oluşmasını ortaya çıkarır.

Türkiye'den,   üniversitelerimizden Erasmus projesi kapsamında ya da özel öğrenci statüsünde pek çok öğrencimiz, araştırma görevlilerimiz, öğretim üyelerimiz, master ve doktora öğrencilerimiz Gent Üniversitesi'ne gelmektedir. Eğitim Müşavirliğimiz de kültür değişim programlarına çok önem vermektedir. Flamanca dilinin Türkiye'de üniversitelerde açılması için biz de gerekli girişimlerde bulunacağız.
 
Gent Üniversitesinin Rektörü Sayın Paul Van Cauwenberghe, eski Senatör Meryem KAÇAR, Üniversitenin değerli yöneticileri, milletvekilleri, siyasiler, öğretim üyeleri, tüm meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım, tüm davetliler ve basın mensupları katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür eder, saygılar sunarım.
 
 

Son Haberler

Hits: 8741 Visitors: 3169
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.