Haberin yayım tarihi
2015-07-11
Haberin bulunduğu kategoriler

EMİRDAĞ SEMPOZYUMU DÜZENLENİYOR.

BİLDİRİ.

Türk Dernekler Birliği – UTV bu yaz Emirdağ’da sempozyum düzenliyor

‘Türk Dernekler Birliği – UTV’ Belçika Flaman Bölgesi Kültür Bakanlığı tarafından tanıtanınmış bir sivil toplum organizasyonudur, 1993 yılında kurulmuştur. TDB-UTV Flaman sosyo-kültürel azınlıklar dernekleri federasyonudur. Brüksel, Anvers, Gent ve Limburg’ta sekretaryaları o bölgelerde aktiviteler düzenlemekte, sosyo-kültürel azınlıklar gruplarıyla bir ağ oluşturmaktadır. TDB üye azınlıklar dernekleriyle birlikte sosyal ve kültürel etkinlikler geliştir.

TDB uzmanlığını ve deneyimlerini bu toplumları aktifleştirebilmek için, kültürel kimliklerini muhafaza edebilmeleri ve geliştirebilmeleri için kullanır. TDB bu toplumların üyelerini iletişim, eğitim ve hizmetleriyle toplumun tüm alanlarına katılımını arttırmaktadır. TDB köprüler kurar, tabanının menfaatlerini korur. TDB toplumun fertlerinin ilgilendiği ve toplumsal pozisyonunu etkileyen tüm konularıyla ilgili kurumlar ve devlet yöneticileriyle geliştirci diyaloglar kurar.

EYAD Partnerliği

Evlilik projesi Türkiye faliyetlerinde ortak partner Emirdağ’lılar Yardımlaşma ve Dayanışma derneği önemli katkılar sağlamış oldu.

EYAD Belçika’nın hedefleri:

-          Toplum içinde yetkilendirme, özerklik ve her bireyin sorumluluğunu artırmak 

-          Çalışma hayatına ve entegrasyonu teşvik için Erkekler ve Kadın Çalışma Grupları ile Toplantılar düzenlemek.

-          Sosyal yaşama ve kültürel ifadede bireylerin aktif katılımını teşvik etmek

-          Aktif vatandaşlık ve katılımcı teşvik

-          Destek, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek.

Evlilik göçü sempozyumu
Türk Dernekler Birliği – UTV bu yaz Emirdağ’da sempozyum evlilik göçü üzerine sempozyum düzenliyor. Sempozyum01/08/2015 tarihinde Afyonkarahisar’da Emirdağ Belediye Kültür Sarayı’nda gerçekleşecek.

Belçika’da bulunan sivil toplum kuruluşu ‘Türk Dernekler Birliği – UTV’ daha önce evlilik göçü üzerine Emirdağ’da ve Belçika’da konu üzerine bir belgelsel çekti. TDB-UTV 2014-2015 yıllarında Belçika’nın birçok yerinde belgeselin gösterimiyle farklı kesimlere: Türk dernkeleri, sporkulüpler, camiler, vakıflar, liseler, kadın ve diğer gruplarda eğitici söyleşiler düzenledi.

Projenin içerik amaçları evlilik göçü üzerine hedef kitlede bilgi ve bilinç geliştirmek,  gençleri aile ve sosyal baskıya karşı korumak ve göçün güçlüklerine karşı hazırlamak, beklentilerini gerçekçiye döndürmek ve Türk toplumu arasında farkındalık arttırmak’dır.

Belçika Baudoin Kraliyet Vakfı fonu tarafından desteklen proje ile evlilik göçünü üzerinde bilgi ve bilinç arttırma yöntemleri geliştirmek istiyor. Kraliyet Vakfı ‘Evlilik Göçü’ projesiyle yurt dışından evlilik düşünenleri gerekli bilgi ve bilinçle donaltma arzusundadır.

Sempozyum’la geniş kitleyi bilgilendirmek ve gençlik çalışanları, eğitim görevlileri, akademik personelleri, belediye, kaymakamlık ve valilik görevlilerine, evlilik göçü hakkında ilkesel önerilerde bulunmak istiyoruz.

1 Ağustos 2015’de Emirdağ Belediye Kültür Sarayında gerçekleşecek olan sempozyum saat 14:00 de Belediye Başkanı sayın Uğur Serdar Kaygın’ın açılış konuşmasıyla başalyacak. Belçika’da Sivil Toplum Kuruluşları adına UTV başkanı Hikmet Çakır ve EYAD başkanı Metin Edeer sosyal sorumluluklar hakkında demeç verecekler.

Konuşmacılar arasında Türiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz Belçikadan izlenimler bildirecek, Anvers Üniversitesi Göç Araştırmalar Merkezi Profesörü Christine Timmerman ve Klinik Psikolog Ertğrul Taş evlilik göçü hakkında akademik araştırmalarını tanıtacaklar. Yine konuşmacılar arasında Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı adına Cenk Öz ‘Geleceklerini hazırlarken gençlere nasıl destek oluruz’ konulu projelerinden paylaşımları olacak.

Emirdağ belediyesi, yöneticileri ve personellerin projeye önemli katkılarından dolayı memnuniyetimizi bildiririz.

Bu yaz Emirdağ ve yakınlarında olan herkes davetlidir. Katılım ücretsizdir.

İrtibat: Selamet Belkıran, selamet.belkiran@utvweb.be+32  475 60 95 04.

Son Haberler

Hits: 5392 Visitors: 3038
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.