Haberin yayım tarihi
2015-08-28
Haberin bulunduğu kategoriler

ERKEN GENEL SEÇİM DUYURUSU.

T.C. ANVERS VE BRÜKSEL BAŞKONSOLOSLUKLARININ

26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNE (ERKEN SEÇİM) İLİŞKİN

ORTAK DUYURUSU


(NO: 1)

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar verilmiş ve bu karar 24 Ağustos 2015 tarihli, 29455 sayılı Resmî Gazete’nin mükerrer nüshasında yayımlanmış olup, durum Bakanlar Kurulu’nun 25 Ağustos 2015 tarihli ve 2015/8060 sayılı kararı ile Resmî Gazete’nin 25 Ağustos 2015 tarihli, 29456 sayılı 3. mükerrer nüshasında ilân edilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Ağustos 2015 tarihli ve 1539 sayılı kararıyla 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ülkemizde 1 Kasım 2015 tarihinde, yurtdışı temsilciliklerde ise 8-25 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştır.

Belçika’da sandıkların açılacağı tarih ve mekanlar henüz belirlenmemiş olup, belirlendiğinde ayrıca ilan edilecektir.

2. Belçika’da ikamet eden ve seçmen niteliği taşıyan vatandaşlarımız, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bağlı bulundukları Başkonsoloslukların görev bölgesinde kurulacak sandıklarda veya gümrük kapılarında oy kullanabileceklerdir.

Belçika’da ikamet eden ve seçmen niteliği taşıyan vatandaşlarımızın, seçimde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları zorunludur.

Vatandaşlarımızın Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesindeki (www.ysk.gov.tr) “Yurtdışı Seçmen Sorgulama” bölümünden kontrol etmeleri mümkündür.

Son genel seçimde Başkonsolosluklarımızdaki sandıklarda veya Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde Başkonsolosluklarımıza kayıtlı görünüp gümrük kapılarındaki sandıklarda oy kullanabilmiş vatandaşlarımızın, adreslerini değiştirmedikleri sürece yeni bir adres beyanı yapmaları gerekmemektedir.

3. Belçika’da ikamet ettiği ve seçmen niteliği taşıdığı halde Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne henüz kaydolmamış vatandaşlarımızın adres beyanında bulunmaları gerekmektedir.

Yerleşim yeri adreslerinin kaydedilmesinde kişilerin yazılı beyanı esastır. Aynı adreste oturan ailenin reşit fertlerinin, diğer aile fertleri yerine adres beyanında bulunmaları mümkündür.

Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde henüz kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın, adres beyanlarını, ön ve arka sayfalarıyla birlikte çoğaltılacak örneği ekte sunulan “Adres Beyan Formu”nu eksiksiz doldurarak ve formu nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte şahsen veya posta yoluyla (tercihen iadeli taahhütlü posta) Başkonsolosluklarımıza ulaştırarak yapmaları gerekmektedir. Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla veri alımının ve güncellemelerin 31 Ağustos, Pazartesi günü durdurulması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda keza, Yurtdışı Seçmen Kütüğü, 2 Eylül, Çarşamba günü sabahı ilan edileceğinden ve bu tarihte başlayacak itiraz döneminde postayla yapılacak başvurular kanunen kabul edilemeyeceğinden, zaman darlığı ışığında başvuruların ilan tarihine kadar da şahsen yapılması önemle tavsiye olunur.

Başkonsolosluklarımıza yapılacak başvurularda, kimlik ispatı için T.C. kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı veya pasaport ile resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim, savcı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmî nitelikteki belgelerden birinin gösterilmesi talep edilecektir.

T.C. kimlik numarasını taşımayan kimlik belgeleri ile Belçika makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri, kimliğin tespitinde geçerli kabul edilmeyecektir.

4. Yukarıda ifade edildiği üzere, Yurtdışı Seçmen Kütüğü, 2 Eylül 2015, Çarşamba günü Belçika saati ile 07:00’den itibaren YSK’nın internet sitesinde ilan edilecektir.

Yurtdışı Seçmen Kütüğü ilan edildikten sonra, vatandaşlarımızın kütükteki kayıtlarını YSK’nın internet sitesi üzerinden bizzat kontrol etmeleri önemle tavsiye olunur.

Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen vatandaşlarımızın 10 Eylül 2015, Perşembe günü Belçika saati ile 16.00’ya kadar Başkonsolosluklarımıza şahsen başvurarak itiraz etmeleri gerekmektedir. İtiraz döneminde (2-10 Eylül) posta yoluyla iletilen başvurular yasa gereği kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıt ve itiraz başvuruları için Başkonsolosluklarımız arasında görev bölgesi ayrımı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, bu amaçla görev bölgesinde bulunmadıkları dış temsilciliklerimize başvurmaları da mümkündür.

İtiraz başvuruları, Başkonsolosluklarımıza haftaiçi olağan mesai saatlerinde (9:00-13:00 ve 14:30-17:00), resmi tatil günlerinde (5-6 Eylül) ise 10:00-16:00 saatlerinde yapılabilecektir (İtiraz süresinin dolacağı 10 Eylül, Perşembe günü saat 16.00’ya kadar). (Belirtilen resmi tatil günlerinde (5-6 Eylül) Başkonsolosluklarımızda sadece Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne itiraz başvuruları alınacak olup, diğer konsolosluk hizmetleri verilmeyecektir.)

Yerleşim yeri Belçika olup, itiraz süresi içinde Türkiye’de bulunan vatandaşlarımızın, en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat ederek tescil ettirdikleri Adres Beyan Formlarını, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri halinde kayıtları yapılacaktır.

5. Seçimle ilgili gelişmeleri takip edebileceğiniz duyurularımız, Başkonsolosluklarımızın internet siteleri ile Facebook ve Twitter sayfalarında yayınlanmaya devam edecektir.

Belçika’da ikamet eden vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

EK:

- Adres beyan formu (B) (ön sayfa)

- Adres beyan formu (B) (arka sayfa)

Adres beyan formu.pdf

FORMB-ARKASAYFA.pdf

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.