Haberin yayım tarihi
2008-10-20
Haberin bulunduğu kategoriler

Ermeniler'de Halaçoğlu Korkusu..

BASIN AÇIKLAMASI
 
Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Ekim 1920 de Türk Gençliğine hitabesini yazdığı günün 88. yılındayız. Hitabenin yayınlandığı tarihte dalga dalga yurdun her bir tarafından Atatürk'e Türk gençliğinden Cumhuriyet değerlerine bağlılık ve kararlılık mesajları geliyor. Cumhuriyet kazanımlarının heyecanı ve ateşi Anadoluyu sarıyor.
 
Bu gün 20 Ekim 2008. Terör, ic ve dış ihanetler, yolsuzluklar, haçlı irtica cumhuriyet degerlerine haysızca saldırıyor. Biz ne yapıyoruz?
 
1920 lerden bu günleri görebilmek…..
 
( Ey Türk gençliği !
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. )
 
Demek ki bizlerin bircok vazifesi olacak, çalışmak, okumak, evkurmak v.s ama birinci vazifemiz gelecegimizi ve Cumhuriyetimizi korumak olacak. Bu yolda muhafaza devresini gafletten geçirince bugün müdafa etmek konumuna geldik.
 
( Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. )
 
Son yıllarda ülkemizi gaflet içerisinde idare edenlerden bunları görür olmaya başladık. Aziz vatanın kaleleri zaptedilmis gibi medyadan bir başbakanın ağzında duyabiliyoruz. Hangi kaleyi zaptediyor? Bütün tersanelerimiz, yani limanlarımız fabrikalarımız ve topraklarımız düşünmek bile istemedigimiz ölçüde satılıyor ve satılmaya devam edilmiyormu? Türk Silahlı kuvvetlerine hayasızca saldırmıyorlarmı?Yıpratmak istemiyorlarmı? Şerefli generallerini hapislere atmıyorlarmı? Millet issizlik içerisinde kıvranıp açlık sınırında milyonlarca insanımız yaşamıyormu? Cari açıklar ve borçlar başını almış gıtmemişmi? Ekonomimiz dibe vurmamışmı?
 
En önemliside Milli egemenliğimizin ABD ve AB devredilmiş noktaya gelmiş olması. Askerin sınır ötesi harekatı için meclis karar alır bu kararı sayın başbakan ben ABD 'ye gidip geleyim deyip bunun arefesinde TSK tezkereyi verebiliyorsa bunun yorumu ne olabilir?
 
Ve son söz o gün söylenmistir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Türk gençliğini bugün muhtaç oldugumuz kudrete dönmeye davet ediyor ve her 20 ekimleri Atatürk'ün Gençliğe hitabe günü olarak anılmasını saygılarımızla Türk kamuoyuna duyuruyoruz.
 
Selcuk Han
Hamburg Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
20 Ekim 2008 Hamburg
 
Konferansın duyurusunu Ermeniler'de yapıyor ! Hayret birşey !
 
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=45804 
 

Son Haberler

Hits: 6105 Visitors: 3060
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.