Haberin yayım tarihi
2013-12-14
Haberin bulunduğu kategoriler

ERUYGUR: 20. YILINIZ KUTLU OLSUN..

TC Anvers Başkonsolosu Mustafa Kemalettin Eruygur’un kısa adı UTV olan Türk Dernekler Birliğinin kuruluşunun 20. Yılı münasebeti ile düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmayı değerli okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.

***********************

Federal Adalet Bakanı Sayın Annemie Turtelboom,

Federal Çalışma Bakanı Sayın Monica De Coninck,

Flaman Kültür Bakanı Sayın Joke Schauvliege, 

Türk Dernekler Birliği Başkanı Sayın  Hikmet Çakır,

Değerli milletvekilleri ve yerel yöneticiler,

Sivil toplum temsilcileri,

Bayanlar, baylar,

Belçika’da yaşayan vatandaşlarımızca kurulan sivil toplum kuruluşları arasında en büyük ve etkin federasyonların başında gelen Türk Dernekler Birliği’nin 20. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen yemekte sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bu vesileyle, Türk Dernekler Birliği Başkanı Hikmet Çakır’ın şahsında tüm yönetim kurulunu, çalışanları ve federasyonun 20 yıllık başarı hikayesine katkıda bulunan herkesi en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

Bilindiği üzere, 2014 yılında Türklerin Belçika’ya göçünün 50. yılını idrak edeceğiz. Geride bıraktığımız 50 yıllık serüvene baktığımızda, Türk toplumunun Belçika’nın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini memnuniyetle görüyoruz.  Bugün nüfusu 220 bini aşan nüfusuyla Belçika Türk toplumu, hayatın her alanında etkin bir rol üstlenerek; ülkenin siyasetine, ekonomisine, kültür ve sanat hayatına aktif biçimde katılmaktadır.

Bu 50 yıllık süreçte, Belçika’ya gelen ilk kuşağın çabalarını şükranla anmak gerekir. Onların emekleriyle ve alın terleriyle verdikleri mücadele, kendilerinden sonraki kuşakların daha müreffeh bir hayata sahip olmalarının yolunu açmıştır.  

Değerli konuklar,

50 yıllık süreç içinde, birinci neslin ardından Türk toplumunun Belçika’da geçici değil kalıcı olduğunun anlaşılmasıyla, uyum ve katılım kavramları gündeme gelmiştir.

Bu noktada, sivil toplum örgütlerinin temel bir rol üstlenmekte olduklarını vurgulamak istiyorum. Türk Dernekler Birliği bu göreve etkin biçimde katkıda bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Türk Dernekler Birliği, geride bıraktığı 20 yılda, çok kültürlüğün toplumlara sağladığı katkının bilinciyle, Belçikalı kurumlarla işbirliği içinde hareket ederek, uyum ve katılım konusunda çok değerli çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarda, Türk toplumunun kendi öz benliğinden kopmadan kültürel değerlerini yaşatırken, Belçika toplumunun değerlerine ve ülkenin yasalarına saygı göstermeye özen göstermiştir.

Değerli misafirler,

Belçika Türk toplumunun bugünkü yapısı, sivil toplum örgütlenmesi anlamında çok aktif ve dinamik bir tablo arzetmektedir. Bu tablo içinde birçok farklı alanda, çeşitli amaçlarla kurulmuş ve herbiri değerli çalışmalarda bulunan yüzlerce dernek bulunmaktadır. Türk toplumunun ortaya koyduğu dinamizm her ne kadar olumlu bir gelişmeyi ortaya koysa da, gerektiğinde Türk toplumunun genelini ilgilendiren konularda, ortak çıkarlar için birleşebilmek ve dayanışma ruhu içinde açık bir vizyon ortaya koyabilmek önem taşımaktadır.

Sivil toplum yöneticileri, toplumun kanaat önderleri olarak çok kritik bir görev üstlenmektedir. Bu görev bir yandan sahaya inerek projelerin bizzat içinde yer almayı, toplumunun nabzını tutmayı, insanların gönlüne girmeyi gerektirirken bir yandan da mevcut koşulları dikkate alarak olaylara geniş bir perspektiften bakabilmeyi zorunlu kılmaktadır.

Bu çerçevede, şunu ifade etmeliyim ki, Türk Dernekler Birliği’nin esas başarısı da işte bu noktada yatmaktadır. Türk Dernekler Birliği, toplumun genelini ilgilendiren konularda, belirli bir vizyon temelinde, sürekli proje üreten bir kuruluş olmayı başarmıştır.

Bu vesileyle, bu başarıda en büyük pay sahibi olan, federasyonun ilk kuruluşunda bu vizyonu oluşturan ve ömrünü Belçika Türk toplumuna hizmet etmeye adayan, merhum Başkan Sedat Kaya’yı şükran ve rahmetle anıyorum.

Rahmetli Sedat Kaya, az önce bahsettiğim dengeyi kurmayı çok iyi başararak Türk Dernekler Birliği’ni bugünlere getirmiş ve unutulmaz bir kanaat önderi olarak Belçika Türk toplumunun gönlünde sarsılmaz bir yer edinmiştir.

Değerli misafirler,

Türk Dernekler Birliği 20 yaşında bir yandan gençliğini, dinamizmini ve toplum yararına proje geliştirme yönündeki istekliliğini korurken, diğer taraftan da sahip olduğu bu prestijli konumu ve 20 yıllık deneyimiyle, Türk toplumunun geleceğine yön verme noktasında çok önemli katkılarda bulunabilecek bir birikime sahip olmuştur.

Türk Dernekler Birliği, bugün bu mirası başarıyla taşımaktadır. Türk toplumunun yararına olacak sayısız projeyi ortaya  koymaya devam etmekte; başta eğitim olmak üzere, sosyal konular, kadınlar, çocuklar, spor, kültür, sanat gibi birçok farklı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bunun yanında, Türk Dernekler Birliği Belçika kurumları nezdinde de itibarlı ve güvenilir bir kuruluş haline gelmiştir.

Türk Dernekler Birliği’nin sahip olduğu bu birikimi, yeni nesillere daha güzel bir gelecek oluşturmak ve hem Belçika’ya hem de Türk toplumuna yarar sağlamak için değerlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Belçika Türk toplumunun dinamizmi, çeşitliliği ve yetişmiş insan gücü sayesinde bu sorumluluğun altından başarıyla kalkmak mümkün olacaktır.

Saygıdeğer konuklar,

Başkonsolosluk olarak, görev bölgemizdeki 112 bini aşkın vatandaşımızın mutluluğu ve refah için her türlü çabaya katkı vermek bizim asli görevimizdir. Bu görevi ifa ederken, Belçika makamları ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içinde hareket etmek büyük önem taşımaktadır.

Belçika Türk toplumunun 50 yılda kat ettiği mesafe hepimiz için gurur verici olmakla birlikte, asla yeterli değildir. Toplumumuzu daha da ileriye götürmek için eğitim konusuna öncelik vermeli; hem anadilleri olan Türkçe’yi hem de Flamancayı mükemmel biçimde konuşan, hangi mesleği seçerlerse seçsinler alanlarında en iyi olmayı hedefleyen gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Türk toplumundan çıkacak başarılı gençler, her şeyden önce Belçika’ya katkı sağlayacak, bu ülkeyi büyüteceklerdir. 

Bu akşam burada gördüğümüz tablo az önce sözünü ettiğim gelecek için umut vericidir. Türk Dernekler Birliği’nin dostları olarak, 20 yılda başardıkları önümüzdeki 20 yılllarda yapacaklarının teminatı olan bir sivil toplum örgütünün kuruluş yıldönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz.

Bu vesileyle, başta Başkan Hikmet Çakır olmak üzere Türk Dernekler Birliği’nin tüm üyelerini tebrik ediyor, herkese içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.