Haberin yayım tarihi
2006-10-15
Haberin bulunduğu kategoriler

Eşref Yağcıoğlu:Birbirimizi tanıdıkça "öteki-düşman" algıları azalacaktır...

Saygıdeğer Konuklar,
 
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin düzenlemiş olduğu iftar proğramına hoş geldiniz diyor, Yönetim Kurulumuz adına saygılarımı sunuyorum. 
 
Doğrusu, bu Ramazan ayı hepimize iyi geldi. Çifte bayramlı bir Ramazan yaşıyoruz : 8 Ekim tarihinde yapılmış mahalli seçimlerde Türk toplumu adına aldığımız sonuçlar bize bayram sevincini yaşattı. Bu süreçte emeği geçen herkesi tebrik ediyor, seçimlerde aday oldukları listelerden seçilen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.
 
Hatırlanacağı üzere, UETD olarak, 16 Haziran tarihinde seçim sürecine olumlu katkı vermek amacıyla "Politik Entegrasyon Sürecinde Belçikalı Türkler" adıyla bir FORUM gerçekleştirmiş idik. Bu toplantıya Türk kökenli Belçikalı politisyenlerimizle, federasyon ve derneklerimizin kıymetli yöneticileri katılmışlar, görüş ve düşüncelerini tartışma fırsatı bulmuşlardı. UETD Siyasi Bürosu yapılan tartışmalardan yola çıkarak FORUM'un nihai bildirisini hazırlamış, ve bu bildiriyi siyasi partilerle medya organlarına iletmiş idi.  
Bu akşam, bir arada bulunmak fırsatıyla, seçimlerin de Belçikalı Türkler adına tam bir başarıyla sonuçlanmasını dikkate alarak, hazırlanan bu nihai raporu tekrar dikkate getirmekte yarar görüyorum. 
 
Belçikalı Türkler, politik katılım konusunda yüksek bir istek sahibidir ve politik katılımcılığı entegrasyonun önemli bir parçası olarak görmektedir.
 
8 Ekim '06 tarihli seçimlerde uygulamaya girecek yeni seçim yasasındaki değişikliği önemsiyoruz. Belçika'da beş yıl süreli oturmuş, ancak vatandaşlık elde etmemiş, seçmen yaşına gelen herkesin oy kullanma hakkı, kentlerimizin yönetimine yeni bir anlayış getireceğine inanıyoruz. Bu yeni düzenlemeye ilişkin toplumumuzun bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ancak, bu hakkın kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin kolaylaştırıcı olması halinde gerçek bir katılıma fırsat verilmiş olacaktır. Oy vermenin yasal zorunluluk olduğu bazı ülkelerde bile yüzde 60-70 katılımlarla seçimler yapılmaktadır. Bu sebeple yeni seçim yasasında verilen hakların yeterince kullanılmamış olmasını göçmen asıllı toplulukların siyasi katılıma ilgisizliği olarak anlamamak gerekir. Doğru olan, yasayla verilen hakkın kullanımını kolaylaştırmaktır.
 
Belçikalı Türkler, siyasi entegrasyonu desteklerken, partiler nezdinde sadece seçim zamanlarında hatırlanmak istemiyor. Parti yönetimlerinde, karar organlarında, parti politikalarının oluşturulmasında (özellikle de göçmen-entegrasyon politikaları) etkili olmayı arzu etmektedir.
 
Başta kamu personel alımları olmak üzere, istihdam politikalarında, etnik ayrımcılığın sona ermesini, bu konuda kararlı bir siyasi irade gösterilmesini istiyoruz.
 
11 Mayıs'ta Anvers'te meydana gelen ırkçı saldırıyı siddetle kınıyoruz. Göçmen toplulukların ülkedeki varlığını, ırkçı-ayrımcı siyasi partilerin güçlenmesinin gerekçesi olarak görülmesine karşı çıkıyoruz. Ve soruyoruz; Belçika'dan göçmen toplulukları ayrılsa, ırkçı siyasi hareket geriler mi? Sorunun çözümü, merkezdeki sağ ve sol partilerin politik başarılarında yatmaktadır. Ülke yönetiminde, göçmenlerin de aktif hale getirildiği yeni anlayış ve açılımları olan politikalar üretilmelidir.
 
Türk kökenli Belçikalılar, yaşadığımız ülkenin anayasal bütün kurumlarına, yasalarına gönüllüce bağlıdır. Katma değeri olan, eğitime değer veren, uyumdan yana ve üretken bir toplum olarak ilerlemesini sürdürme çabasındadır. Ayrıca, genç nüfusuyla Belçika'nın demografik yapısına, kültür, inanç ve gelenek farklılıklarıyla da kültürel hayata zenginlik katacak imkanlara sahiptir.
 
Belçikalı Türkler, parlamentoların tarih yazmasını ya da bir tarihi yargılamasını doğru bulmuyor. Bu nedenle, ne tarihçilerin ortak bir kanaatine ve ne de uluslararası geçerliliğe sahip bir mahkeme kararına dayanmayan Ermeni soykırım suçlamalarını kabul etmiyoruz. Bu konudaki çabalar, Avrupalı Türklerin toplumsal başarılarını önlemeye yönelik sonuçlar doğuracaktır.
 
Toplumsal uyumun sağlanması için, Belçika'da yaşayan yoğunluklu göçmen topluluklarının tarih, dîn, kültür ve geleneklerinin tanıtımına fırsat verilmesini, okullarda, medya ve iletişim araçlarında bu yönde çalışmalar yapılmasını gerekli buluyoruz. Birbirimizi tanıdıkça, önyargılardan oluşmuş "öteki-düşman" algıları azalacak, dostluklar gelişecektir.
 
Avrupa Birliğinin kimlik tanımının çok kültürlü bir Avrupa olmasını gerekçi buluyoruz. Son yüzyıldır, çeşitli sebeplerle Avrupa dünyanın bir çok yerinden göç almıştır. Bir çok Avrupa ülkesinde göçmen asıllı Avrupalıların oranı genel nüfusun yüzde 10'undan daha fazladır. Bu sebeple, AB için kabul edilecek kimlik, bu çoğunluğu dışlayıcı olmamalıdır.
 
Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz. Avrupalı Türkler açısından bu önemli bir açılım olacaktır. Avrupa içinse, gerçekten çok kültürlü bir Avrupa Birliği projesi ancak Türkiye'nin üyeliği ile inandırıcılık kazanacaktır.
 
Türk asıllı Belçikalıların yoğun yaşadıkları belediyelerde sosyal ve kültürel amaçlı programların ortak sorumluluk ve katılım bilinciyle yapılmasının önemine inanıyoruz. Böylece aynı mekanları paylaşan farklı kültür, inanç ve geleneklerin birbirlerini daha çok tanımalarına ve bu farklılıkların aslında bir zenginlik olduğunun görülmesine imkan sunacaktır.

Kıymetli Davetliler, 
 
Yaşadığımız bu topraklarda, barış ve huzur içinde daha nice Ramazanlar, bayramlar yaşamak dileğiyle, mübarek Ramazan ayınızı, önümüzdeki Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
 
Eşref Yağcıoğlu
UETD Belçika Başkanı
 

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.