Haberin yayım tarihi
2009-03-04
Haberin bulunduğu kategoriler

Executif'e Eleman Aranıyor..

Kısa adı EMB olan Belçika İslam Temsil Kurumu(Executif)'in kurumda çalışmak üzere elaman aradığı bildirildi.

Executif kurumundan basına gönderilen duyuruyu okurlarımızın bilgisine sunuyoruz..De Executieve van de Moslims van België werft een bediende communicatie aan (NL/FR) 
  
De Executieve van de Moslims van België (EMB) is door de Belgische overheid erkend als de officiële gesprekspartner  van de moslimsgemeenschap  in België en is haar representatief orgaan. Ze heeft vooral als taak in te staan voor de temporalia van de islamitische eredienst. De huidige EMB werd op 14 maart 2008 door de Algemene Raad van de Moslims van België ingesteld, na de verkiezingen georganiseerd  door de moslimgemeenschap van België in maart 2005 .
 
In het bijzonder behandelt de EMB de dossiers ter erkenning van de moskeeën/imams, dossiers betreffende sociale zaken (consulenten, slachtcertificaten, islamitische begraafplaatsen…), islamonderwijs,  etc.
 
Om haar werkzaamheden bekend te maken bij de moslimgemeenschap en bij de Belgische maatschappij, wil de EMB een reeks acties voeren via haar departement communicatie:
 
- Persdossiers betreffende de Islam in België
- Uitwerking en verspreiding van een informatiebrochure
- Updaten en verder ontwikkelen van de website
- Opstellen en verspreiding van persberichten
- Radio- en TV-uitzendingen

Om deze verschillende acties tot een goed einde te brengen, wenst de EMB een voltijdse werknemer  in dienst te nemen voor een contract van bepaalde duur van 9 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Het begin van het contract: 1 april 2009. 
  
Het gewenste profiel is het volgende:
 
- Talen: perfecte beheersing van het Frans en het Nederlands (geëiste tweetaligheid)
-  Diploma: min. graduaat, bij voorkeur in communicatie
-  Ruime kennis hebben van informatica (waaronder Word, Excel,      Internet,…), in het bijzonder het beheer van een website
- Beroepservaring
- Teksten in het Nederlands en in het Frans in een duidelijke, nauwkeurige stijl en zonder fouten kunnen opstellen, en aan het plannen van publicaties kunnen meewerken
- Zowel zelfstandig kunnen werken als in teamverband
- Projecten efficiënt coördineren en opvolgen 
  
De voordelen die wij aanbieden zijn de volgende:
 
- Dynamische en multiculturele werksfeer
- Aangename en gemoedelijke werkomgeving
- Gevarieerde activiteiten. 
  
De kandidaturen moeten voor 20 maart 2009 (per post of digitaal) binnen zijn op het volgend adres :
executif.musulman@gmail.com 
of
Executieve van de Moslims van België
Lakensestraat 166
1000 Brussel 


L'Exécutif des Musulmans de Belgique recrute un employé communication (FR/NL)
 
 
L'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) est l'interlocuteur officiellement reconnu par le gouvernement belge comme représentant des musulmans de Belgique pour assurer la gestion du temporel du culte musulman. L'EMB actuel a été mis sur pied le 14 mars 2008 par l'Assemblée Générale des Musulmans de Belgique, elle-même issue des élections organisées au sein de la communauté musulmane de Belgique en mars 2005.
 
En particulier, l'EMB traite les dossiers de reconnaissance des mosquées/imams, affaires sociales (aumônerie, délivrance de certificats d'abattage, concession de parcelles musulmanes dans les cimetières publics…), enseignement de religion islamiques etc.
 
Soucieux de faire connaître l'état d'avancement de ses travaux à la communauté musulmane et à la société belge dans son ensemble, l'EMB souhaite mener une série d'actions via son département de communication :
 
-        Tenue d'un dossier de presse concernant l'Islam en Belgique
-        Élaboration et diffusion d'une brochure d'information
-        Développement du site internet 
-        Rédaction et diffusion de communiqués de presse
-        Conception d'émissions radio et TV
-        …
Pour mener à bien ces différentes actions, l'EMB souhaite engager rapidement un employé à temps plein sous contrat à durée déterminée de 9 mois avec possibilité de prolongation. Début du contrat : 1er avril 2009.
Le profil souhaité est le suivant :
-        Langues : parfaite maîtrise du français et du néerlandais (bilinguisme exigé)
-        Diplôme : min. graduat
-        Maîtriser l'outil informatique (Word, Excel, Internet), en particulier la gestion d'un site internet
-        Expérience professionnelle nécessaire dans le domaine
-        Capacité de rédiger des textes en néerlandais et en français dans un style clair, précis et sans faute, et participer à la gestion d'un ensemble de publications
-        Capacité de travailler de façon autonome tout en développant un réseau de collaborations tant internes qu'externes
-        Flexibilité et polyvalence
Les avantages que nous offrons sont les suivants :
-        Cadre dynamique et multiculturel
-        Ambiance de travail agréable et conviviale
-        Grande diversité du travail à accomplir
 
Les candidatures sont à envoyer pour le 20 mars 2009 (par courrier ou mail) à l'adresse suivante :
executif.musulman@gmail.com 
ou
Exécutif des Musulmans de Belgique
Rue de Laeken, 166 – 168
1000   Bruxelles
 

Son Haberler

Hits: 6034 Visitors: 3059
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.