Haberin yayım tarihi
2014-05-08
Haberin bulunduğu kategoriler

EXTRA AANDACHT VOOR SENİOREN

In Gent extra aandacht voor onze senioren !

Vandaag is in Gent één op vijf van de Gentenaars 65 plusser. En in de nabije toekomst zal dit alleen maar toenemen. Van alle 65 plussers met een migratieachtergrond is 51 % van Turkse afkomst en 25 % van Noord-Afrikaanse origine.

Aangezien binnen de groep senioren de 80 plussers sterk toeneemt zal het aantal hulpbehoevende ouderen met een migratieachtergrond in de toekomst ook stijgen. Het OCMW en de stad Gent staan dus voor een aantal uitdagingen om ook deze ouderen zo goed mogelijk te helpen. Het zorgaanbod is bij de ouderen met een migratieachtergrond nog onvoldoende gekend, maar ook nog niet voldoende aangepast en voorbereid op deze diversiteit.

Om hieraan in de nabije toekomst te verhelpen keurde de OCMW raad en de gemeenteraad in april, op initiatief van OCMW voorzitter, en schepen voor seniorenbeleid Rudy Coddens (sp.a) de beleidsnota goed : Gent, op weg naar een leeftijdsvriendelijke stad.

Opmerkelijk hierin zijn een aantal maatregelen die belangrijk en goed zijn voor de moslimgemeenschap. Er zal extra aandacht geschonken worden om een aantal culturele drempels weg te nemen zodat iedereen zich welkom voelt in de voorzieningen voor ouderen.

Uiteraard willen ook de meeste senioren met een migratieachtergrond zo lang als mogelijk in hun eigen woning blijven. De ondersteuning van de familie blijft hierin zeer belangrijk. Soms overstijgt de nood aan ondersteuning en zorg de mogelijkheden van de familie en is er professionele zorg nodig.

Er zullen verschillende acties opgezet worden om de dienstverlening voor ouderen beter bekend te maken bij de ouderen. In lokale dienstencentra van het OCMW en in de OCMW woon- zorgcentra zal het in de nabije toekomst mogelijk zijn om Hallal-voeding aan te bieden. Tevens zullen er samen met diverse Turkse organisaties samengewerkt worden zodat de oudere die in een woon – zorgcentrum verblijft zijn of haar religie kan blijven volgen. In de OCMW woon – zorgcentra werkt ook al heel wat verzorgend personeel met een migratieachtergrond. Indien een oudere zich onvoldoende in het Nederlands kan uitdrukken zal het personeel hen proberen helpen in de eigen taal. Al het personeel zal ook extra vorming krijgen om beter inzicht te krijgen in de verschillende culturele gewoontes.

Dit alles is nodig zegt OCMW voorzitter Rudy Coddens ( sp.a ) omdat we willen dat alle oudere Gentenaars,  en dus ook mensen met een migratieachtergrond, die ook een belangrijke bijdrage hebben geleverd voor onze stad Gent van een zorgeloze oude dag kunnen genieten; ook als ze extra zorg nodig hebben.

Gent’te yaşlılara özel ilgi !

Bugün Gent’te her 5 yaşlıdan biri 65 yaşın üzerinde. Ve gelecekte bu sayı daha da artacak. 65 yaşın üzerinde olan yaşlıların yüzde 51’i Türk kökenli ve yüzde 25’i Kuzey Afrika kökenli.

Bu yaşlı grubun içinde 80 yaşın üzerinde olan insanlar arttığı için yardım bekleyen yabancı kökenli aileler de artacaktır. OCMW (Sosyal Yardım Merkezi) ve Gent belediyesi bu konuda ailelere yardım kolaylık sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Belediyenin bu konuda hizmetleri yabancı kökenli ailelerce çok az biliniyor, bunun yanı sıra yabancı kökenli ailelere daha birçok imkan sunulmaya çalışılıyor.

Yakın gelecekte bu hizmeti arttırmak için OCMW ve ilçedeki Kent Konseyi, OCMW başkanı ve Yaşlı Hizmetleri encümeni Rudy Coddens (sp.a) önderliğinde önergeyi onayladılar: Gent, bir yaşlı dostu şehri yolunda...

Burada en dikkat çekici olan nokta ise müslüman toplum için alınan tedbirler. Çeşitli küültürel engelleri kaldırmak için ve yaşlıların kendilerini daha mutlu hissetmesi için hassasiyet gösterilecektir.

Yabancı kökenli yaşlılar doğal olarak kendi evlerinde mümkün olduğunca uzun süre kalmak istiyorlar. Bu konuda ailenin desteği çok önemli. Bazen bu destek ihtiyacı ailenin imkanlarını aşıyor ve profesyonel bakım şart haline geliyor.

Ailelerde farkındalığı arttırmak için farklı faaliyetler düzenlenecektir. OCMW’nin yerel hizmet merkezleri ve yaşam/bakım merkezlerinde yakın gelecekte helal yemekler sunulacaktır. Aynı zamanda yaşam/bakım merkezlerinde yaşayan bu insanların inançlarını korumaları için Türk kuruluşlarıyla da ortaklaşa çalışılacaktır. OCMW yaşam/bakım merkezlerinde göçmen kökenli personel de çalışmaktadır. Yaşlı insanlar kendilerini Flamanca’da yeterince ifade edemiyorsa personel de yardımca olabilecektir. Tüm çalışanlar farklı kültürel alışkanlıkları anlamak için ek eğitim alacaklardır.

OCMW başkanı Rudy Coddens (sp.a): “Bütün bunlar yaşlı Gent’lilerin ve göçmen kökenliler dahil bu fırsatlardan yaralanması için yapıyoruz.”

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.