Haberin yayım tarihi
2012-10-17
Haberin bulunduğu kategoriler

Fatma Pehlivan: Bayram Günlerinde Esneklik Olmalı.

Belçika’da okula giden Müslüman çocukların dini bayram günlerinde okuldan izinli sayılmaları ile ilgili sorunun bugünde devan ettiği görülüyor.

Bu bağlamda Belçika İslam Temsil Örgütü tarafından yapılan açıklamada resmi bayram günü olarak 26 Ekim 2012 gösteriliyor.

Belçika’da yaşayan Müslümanlar içersinde Arap kökenli Müslümanlarla Türk kökenliler uzun yıllardır bayram günlerini ya bir gün önce yada bir gün sonra kutluyorlar. Bu durum ise okullarda sorun çıkarıyor ve çoğu zaman okul yönetimleri kendilerine gelen resmi yazıyı temel olarak ele alıyor ve bir farklı günde bayram nedeniyle evinde kalan öğrencileri devamsızlık yappıldı şeklinde kayda geçiyorlardı.

Bu yıl Flaman Bölgesi Eğitim Bakanlığından gelen bir resmi yazı ile bayram gününün yine Türkler’e göre 25 ekim 2012  yerine 26 Ekim 2012 tarihinin esas alınması üzerine Senatör Fatma Pehlivan Flaman Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimde bulunarak durumun düzeltilmesini talep etti.

Fatma Pehlivan’ın girişimi üzerine Eğitim Bakanı Pascal Smet okullara gönderdiği resmi yazıyı yeniden güncelleyerek bayram gününün bir gün esas alınarak 25-26 Ekim 2012 olarak değiştirdi.

Senatör Fatma Pehivan ‘’bazen küçük gibi gözüken sorunlar büyük tartışmalara zemin hazırlıyor. Geçmişte de yaşayan bayram gününin farklı günde kutlanması olayı bugünde gündeme geldi. Okula giden Türk çocuklarının bayram günü sorun yaşamaması için zamanında müdehale etmek gerekiyordu. Sayın Bakan Pascal Smet gözden kaçan ayrıntıyı düzeltmiş oldu’’ diyerek durumu özetledi..

 

Persbericht Over Religieuze Feestdagen.

Beste,

Fatma Pehlivan heeft op 25 oktober 2010 een schriftelijke vraag gesteld aan minister Pascal Smet over de datum van religieuze feestdagen. Het probleem is dat de twee grootste gemeenschappen in ons land, de Marokkanen en de Turken, dit op een andere datum vieren. Het antwoord van de minister staat hieronder. Concreet zegt hij dat zowel de Turkse als de Arabische moslimleerlingen gewettigd afwezig mogen zijn op hun betrokken feestdag. De minister ging hiervoor de bestaande omzendbrieven aanpassen.

Het probleem is nu dat scholen een brief kregen van het kabinet Smet waarin staat dat het offerfeest doorgaat op 26 oktober. Dit was niet volgens de afspraak, want de Turken vieren dit op 25 oktober.

Fatma heeft dit direct aangekaard bij de minister. Hij antwoordde dat het inderdaad om een vergissing gaat. Hij heeft de opdracht gegeven aan zijn administratie een omzendbrief te sturen naar de scholen ter correctie van het eerder schrijven. De aanpassing ( 25 en 26 oktober komen in aanmerking voor een (1) dag gewettigde afwezigheid). Het bericht wordt ook via de kanalen van AOC (Klasse etc) aan de betrokkenen kenbaar gemaakt.

Zie hieronder voor de volledigheid ook nog eens het antwoord van de minister op de vraag van Fatma Pehlivan (gesteld op 25 oktober 2010) over de afwezigheid bij religieuze feestdagen:

Afwezigheden van leerlingen in het basis- en het secundair onderwijs worden respectievelijk geregeld via:

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, artikel 10ter, 2°fen de omzendbrief bao/2002/11

- het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997, artikel 14quater, betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs en de omzendbrief so/2005/04

Deze regelgeving voorziet dat een leerling gewettigd afwezig kan zijn ‘voor het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling’.Voor de islam omvat deze bepaling het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).

De problematiek die u schetst ten gevolge van het feit dat de Turkse en Arabische moslims hun religieuze feestdagen niet noodzakelijk op hetzelfde moment vieren, was mij reeds eerder ter ore gekomen. Ik ben van mening dat zowel de Turkse als de Arabische moslimleerlingen de mogelijkheid moeten hebben om gewettigd afwezig te zijn op hun betrokken feestdag – op voorwaarde dat er dan geen twee dagen wordt thuisgebleven. De administratie onderwijs zal beide boven vermelde omzendbrieven in deze zin aanpassen, en deze aanpassing via de gebruikelijke communicatiekanalen meedelen aan de schooldirecties.

Met vriendelijke groeten,

 

Eva Cecat

Parlementair medewerker van Fatma Pehlivan

Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.