Haberin yayım tarihi
2007-04-13
Haberin bulunduğu kategoriler

Fuat Tanlay: Teröristler masum gösterilemez..

Büyükelçi Sayın Fuat TANLAY, De Standaard gazetesinin 10 Nisan 2007 tarihli sayısında Bahar Kimyongür  imzasıyla yayımlanan bir makaleye cevaben adı geçen gazeteye bir mektup gönderdi...

Aşağıda sözkonusu mektubun Flamanca orijinali ve Fransızca tercümesi bulunmaktadır..Bu durumu değerli okurlarımızın dikkatine sunuyoruz.


AMBASSADE DE TURQUIE/Brussel, 12 april 2007. 

Monsieur Vandermeersch,

Je vous écris pour exprimer le choc que j'ai éprouvé en lisant l'article accablant de Bahar Kimyongür, qui a paru dans votre édition du 10 avril 2007.

Comme vous le savez très bien, Kimyongür est condamné en Belgique à une peine de prison de quatre ans, pour être membre et un des leaders de l'organisation terroriste DHKP-C qui figure dans la liste des organisations terroristes de l'Union Européenne et qui est également qualifiée d'organisation terroriste par le tribunal de Bruges.

Par conséquent, il est inacceptable que votre journal ait publié un article dont cette personne est l'auteur, comme s'il s'agissait d'un écrivain, un intellectuel ou un journaliste.

Est-ce que l'intention de votre journal est de servir de plateforme pour les groupes terroristes? Publieriez-vous aussi, par exemple, un article d'un terroriste d'Al Qaida qui expliquerait les « raisons » des attaques perpétrées par ses camarades à New York, à Madrid, à Londres ou à İstanbul?

Nous n'avons aucune objection à ce que les idées soient exprimées dans le cadre de la liberté d'expression. Autrement dit, les idées exprimées et les allégations mises en avant dans l'article en question ne sont pas la cause de notre objection, bien qu'elles soient écrites apparemment avec un point de vue loin d'être objectif et constructif. Il est monnaie courante que ces types de propos paraissent à la presse européenne y compris la presse turque.

Néanmoins, il convient de noter que dans le cas échéant, l'auteur de l'article est un membre d'une organisation terroriste, jugé et condamné à prison même par un tribunal Belge. N'est-il pas Kimyongür qui avait dit que l'emploi de la violence était une forme légitime d'autodéfense ? N'est-il pas DHKP-C qui a assassiné l'homme d'affaire Özdemir Sabancı et ses deux collaborateurs, soi-disant pour protester la situation des prisons en Turquie? Qu'est ce que ces gens innocents assassinés  avaient à voir avec tout ça? La réponse est simple : ils n'avaient strictement rien à voir!

C'est justement la raison pour laquelle nous devons lutter ensemble contre le fléau du terrorisme.

Mijnheer Vandermeersch,

Ik schrijf u deze brief omdat ik geschokt was door het bezwarende artikel van Bahar Kimyongür dat verscheen in uw editie van 10 april 2007.

Zoals u zeer goed weet, is Kimyongür in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens lidmaatschap en leiderschap van de terroristische organisatie DHKP-C die zich op de lijst van terroristische organisaties van de Europese Unie bevindt en die ook door de rechtbank van Brugge als terroristische organisatie gekwalificeerd werd.

Bijgevolg is het onaanvaardbaar dat uw krant een artikel publiceert waarvan deze persoon de auteur is, alsof het om een schrijver, intellectueel of journalist ging. Is het de bedoeling van uw krant om als platform voor terroristische groepen dienst te doen? Zou u bijvoorbeeld ook een artikel van een terrorist van Al Qaeda publiceren die de "redenen" voor aanvallen gepleegd door zijn kameraden in New York, Madrid, Londen of Istanbul, uitlegt?

Wij hebben er geen enkel bezwaar tegen dat ideeën geuit worden in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Met andere woorden, de ideeën die uitgedrukt werden en de beschuldigingen naar voren gebracht in het artikel in kwestie zijn niet de reden van ons bezwaar, hoewel ze blijkbaar geschreven zijn vanuit een verre van objectief en constructief standpunt.

Het is schering en inslag dat dit soort uitingen verschijnen in de Europese pers met inbegrip van de Turkse pers. Er moet daarentegen, wel opgemerkt worden dat in onderhavig geval, de auteur van het artikel lid is van een terroristische organisatie, die berecht en veroordeeld werd door een Belgische rechtbank. Was het niet net Kimyongür die gezegd heeft dat het gebruik van geweld een legitieme vorm van zelfverdediging is? Is het niet de DHKP-C die zakenman Özdemir Sabanci en twee van zijn medewerkers vermoordde zogezegd om te protesteren tegen de situatie in de gevangenissen in Turkije?

Wat hadden die vermoorde, onschuldige mensen te maken met dat alles? Het antwoord is simpel : ze hadden er helemaal niets mee te maken!

Dat is net de reden waarom we samen moeten strijden tegen de plaag van het terrorisme.

Als er inderdaad geen democratie zou zijn in Turkije, zoals de auteur van het artikel in kwestie beweert, hoe zouden de "pro-Koerdische" partijen, zoals Kimyongür schrijft, dan kunnen deelnemen aan de lokale en algemene verkiezingen?

U weet vast en zeker dat Turkije zich sedert vele jaren inzet voor breed opgezette hervormingen. Er is geen enkel land ter wereld dat zoveel vooruitgang geboekt heeft op zo'n korte tijd, ondanks de strijd tegen de PKK die erkend is als een van de meest wrede separatistische, terroristische organisaties ter wereld. Inderdaad, dit hervormingsproces, werd toegejuicht en erkend door de internationale gemeenschap en door haar benoemd als een "stille revolutie". Negen hervormingspakketten werden in stelling gebracht de laatste jaren, via dewelke, onder andere, een zeer groot deel van de grondwet werd geamendeerd.

Het is trouwens dankzij deze vooruitgang dat de Europese Unie toetredingsonderhandelingen met Turkije opgestart heeft in oktober 2005.

Mijnheer Vandermeersch,

De terroristische daden van de DHKP-C situeren zich in het kader dat ik hierboven schetste en verdienen dus enkel te worden veroordeeld.

De strijd voor de democratie moet gevoerd worden met ideeën en niet met geweld. Ongetwijfeld zal de trend om de daden van zij die de weg van het geweld kiezen, te tolereren of te rechtvaardigen, op een dag contraproductief blijken.

In de hoop dat deze brief in uw krant gepubliceerd wordt, groet ik u,  Mijnheer Vandermeersch,

Fuat TANLAY
Brussel, 12 april 2007.


Son Haberler

Hits: [srs_total_pageViews] Visitors: [srs_total_visitors]
Copyright © GUNDEM.be
Site içeriği ve dizaynın tüm hakları GÜNDEM.be websitesine aittir.
Kopyalamak ve izinsiz kullanmak kesinlikle yasaktır.